Lấy Mật khẩu Facebook của Người khác Tainghetrothinh

Có phải bạn cần tìm mật khẩu Facebook của ai đó vì lý do khẩn cấp? Bạn có thể khôi phục mật khẩu bằng tính năng Trusted Contacts (Người liên lạc đáng tin cậy) của Facebook. Đây là tính năng cho phép bạn truy cập mật khẩu Facebook của người khác và đăng nhập vào tài khoản của họ. Tuy nhiên, cách này chỉ hiệu quả trong một vài trường hợp được đề cập dưới đây. Hãy xem tiếp nội dung bên dưới để biết cách lấy mật khẩu Facebook của ai đó bằng địa chỉ email và tính năng Trusted Contacts.

những bước

Phương pháp số 1 Truy cập tài khoản của người khác

1Truy cập trang https://www.facebook.com bằng trình duyệt web. Bạn có thể thực hiện việc này bằng trình duyệt web bất kỳ trên máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng. Mặc dù không có cách nào để lấy mật khẩu Facebook của ai đó một cách hợp pháp, nhưng bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của họ nếu có thể truy cập địa chỉ email và tin nhắn của họ. Nếu người đó đã thêm người liên lạc đáng tin cậy (và bạn biết họ là ai/cách liên lạc với họ), đây là cách giúp bạn dùng tính năng này để truy cập tài khoản của người đó. dùng phương pháp này nếu bạn là bạn thân hoặc người thân của người đang mất tích, gặp sự cố, hoặc người yêu cầu bạn truy cập tài khoản của họ vì lý do nào đó.Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình, hãy thoát ngay bằng cách nhấp vào mũi tên hướng xuống ở phía trên góc phải trang và chọn Log Out (Đăng xuất).2Nhấp vào Forgot password? (Quên mật khẩu?). Lựa chọn này ở bên dưới nút “Log In” (Đăng nhập) ở bên phải trang. 3Nhấp địa chỉ email hoặc số điện thoại của người dùng và nhấp vào Search (Tìm kiếm). Bạn sẽ thấy lựa chọn lấy lại quyền truy cập tài khoản. 4Nhấp vào No longer have access to these? (Không thể truy cập những thông tin này?). Đây là đường dẫn nhỏ ở cuối trang.Nếu bạn có quyền truy cập tài khoản email hoặc số điện thoại của người đó, hãy chọn lựa chọn mà bạn có thể truy cập, và thực hiện theo chỉ dẫn trên màn hình để lấy mã xác minh. Mã xác minh sẽ giúp bạn lấy lại quyền truy cập tài khoản.5Nhập địa chỉ email mà bạn có thể truy cập và nhấp vào Continue (Tiếp tục). Nếu bạn có thể đặt lại mật khẩu thành công, đường dẫn đặt lại sẽ được gửi đến địa chỉ email hoặc số điện thoại mà bạn đã nhập tại đây. 6Nhấp vào Reveal My Trusted Contacts (Hiển thị người liên lạc đáng tin cậy của tôi). Đó là nút màu xám ở đầu trang. Facebook khuyến khích người dùng chỉ định người liên lạc đáng tin cậy cho tài khoản của họ phòng trường hợp tài khoản của họ bị khóa – nếu người này đã chỉ định bạn (hoặc ai đó mà hai người cùng quen biết) làm người liên lạc đáng tin cậy, bạn có thể đăng nhập tài khoản của họ.7Nhập tên đầy đủ của người liên lạc đáng tin cậy và nhấp vào Confirm (Xác nhận). Nếu bạn của bạn đã chỉ định bạn là người liên lạc đáng tin cậy, bạn sẽ nhập tên của bạn tại đây. Nếu không, hãy nhập tên của người liên lạc đáng tin cậy sẵn lòng giúp bạn truy cập tài khoản. Bạn phải nhập đúng tên hiển thị trên Facebook. Nếu người bạn này đã chỉ định tên vừa nhập làm người đáng tin cậy, bạn sẽ thấy toàn bộ người liên lạc đáng tin cậy, cùng với đường dẫn URL.8Nhờ người liên lạc đáng tin cậy giúp đỡ. Bây giờ bạn cần mỗi người liên lạc đáng tin cậy thực hiện một vài bước để tạo mã. Sau khi bạn có mã của toàn bộ người liên lạc đáng tin cậy, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản. Gọi điện thoại hoặc nhắn tin với từng người liên lạc đáng tin cậy và chỉ dẫn họ truy cập trang https://www.facebook.com/recover và đăng nhập. Đây là thao tác tạo mã mà người liên lạc sẽ gửi cho bạn.Nếu bạn là một trong những người liên lạc đáng tin cậy, bạn cũng cần thực hiện việc này. Tuy nhiên, bạn cần đăng nhập vào tài khoản Facebook của mình khi thực hiện thao tác.Nhập mã được tạo bởi người liên lạc đáng tin cậy và nhấp vào Continue (Tiếp tục).Thực hiện theo chỉ dẫn trên màn hình để đặt lại mật khẩu và truy cập tài khoản.9Thực hiện theo chỉ dẫn trên màn hình để thử phương pháp khác. Nếu bạn không thể truy cập tài khoản bằng bước trước đó, bạn sẽ thấy thông báo cho biết bạn không thể đăng nhập nếu không có quyền truy cập địa chỉ email hoặc số điện thoại liên quan. Nếu bạn có lựa chọn khác, chẳng hạn như trả lời câu hỏi bảo mật và/hoặc nhận diện một vài bạn bè của người đó, hãy thực hiện theo chỉ dẫn để truy cập tài khoản. Nếu bạn vẫn không thể truy cập tài khoản, bạn có thể thử tài liệu lưu giữ mật khẩu trên máy tính của người đó. Tài liệu đó có thể được đặt tên là “Passwords” hoặc “Mật khẩu” nếu họ đã tạo.Nếu bạn muốn truy cập tài khoản của ai đó đang mất tích hoặc gặp vấn đề liên quan đến pháp luật, hãy liên hệ chính quyền địa phương. Cơ quan thực thi pháp luật có thể truy cập tài khoản Facebook của người dùng nếu họ có lệnh thích hợp

Phương pháp số 2 Thiết lập người liên lạc đáng tin cậy

1Đăng nhập https://www.facebook.com bằng trình duyệt web. Thêm 3-5 người bạn vào danh sách người liên lạc đáng tin cậy có thể giúp ích khi tài khoản của bạn bị khóa. Nếu bạn không thể đăng nhập, một trong những người liên lạc đáng tin cậy có thể tạo mã khôi phục giúp bạn đặt lại mật khẩu và truy cập tài khoản.2Nhấp vào trình đơn . Đó là hình tam giác hướng xuống ở phía trên góc phải Facebook. 3Nhấp vào Settings & Privacy (Cài đặt & Riêng tư). Bạn sẽ thấy nhiều lựa chọn cài đặt hơn. 4Nhấp vào Settings (Cài đặt) trên trình đơn. Thao tác này đưa bạn đến phần cài đặt tài khoản Facebook. 5Nhấp vào thẻ Security and Login (Bảo mật và Đăng nhập). Đây là lựa chọn đầu tiên trong khung bên trái. 6Nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) bên cạnh “Choose 3 to 5 friends to contact if you get locked out” (Chọn từ 3 đến 5 người bạn để liên lạc khi tài khoản bị khóa). Đây là lựa chọn ở cuối trang ngay bên dưới tiêu đề “Set
ting Up Extra Security” (Thiết lập bảo mật nâng cao). 7Nhấp vào Choose friends (Chọn bạn bè). Màn hình liền hiển thị thông tin về việc dùng người liên lạc đáng tin cậy. Nếu bạn đã thiết lập người liên lạc đáng tin cậy, bạn có thể nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) để tạo thay đổi.8Nhấp vào Choose Trusted Contacts (Chọn người liên lạc đáng tin cậy). Bây giờ bạn có thể chỉ định bạn bè làm người liên lạc đáng tin cậy. 9Nhập 3 đến 5 người liên lạc đáng tin cậy. Nhập tên của người đầu tiên mà bạn muốn thêm vào, rồi nhấp vào tên của họ trong kết quả tìm kiếm. Bạn cần thêm ít nhất 3 người liên lạc, nhưng không quá 5 người. Người được chỉ định làm người liên lạc đáng tin cậy sẽ nhận thông báo sau khi bạn thực hiện thao tác.10Nhấp vào Confirm (Xác nhận). Bây giờ bạn bè được chọn đã trở thành người liên lạc đáng tin cậy. Bạn có thể chỉnh sửa danh sách này bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) trên danh sách. 11Đăng nhập tài khoản. Nếu tài khoản của bạn bị khóa và bạn cần sự hỗ trợ của người liên lạc đáng tin cậy, hãy thực hiện những bước sau: Nhấp vào Forgot password? (Đã quên mật khẩu?) trên trang đăng nhập Facebook, rồi thực hiện theo chỉ dẫn trên màn hình để tìm kiếm tên tài khoản bằng cách nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại.Nếu bạn không thể truy cập tài khoản trong danh sách, hãy nhấp vào No longer have access to these? (Không thể truy cập những tài khoản này?).Nhập địa chỉ email mới mà bạn có thể truy cập và nhấp vào Continue (Tiếp tục).Nhấp vào Reveal My Trusted Contacts (Hiển thị người liên lạc đáng tin cậy) và nhập tên của một trong những người bạn đã thêm. Bạn sẽ thấy toàn bộ người liên lạc đáng tin cậy tại đây.Gửi đường dẫn cho người liên lạc đáng tin cậy qua email hoặc tin nhắn và yêu cầu họ xem thông tin. Sau khi họ đăng nhập vào tài khoản của họ, họ sẽ được yêu cầu gửi mã để bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình.Nhập mã của từng người liên lạc và nhấp vào Continue. Thao tác này sẽ giúp bạn đăng nhập vào tài khoản của mình

Phương pháp số 3 Bảo vệ mật khẩu

1Bật xác thực hai yếu tố. Đây là tính năng có thể chặn gần như mọi nỗ lực truy cập tài khoản của bạn khi chưa được cho phép. Khi Facebook phát hiện lượt đăng nhập trên thiết bị khác, điện thoại của bạn sẽ nhận được mã mà bạn cần nhập để đăng nhập. Nếu không có mã này, người lạ không thể truy cập tài khoản của bạn.Đăng nhập tài khoản Facebook.Nhấp vào mũi tên hướng xuống ở phía trên góc phải để mở trình đơn.Nhấp vào Settings & Privacy (Cài đặt & Riêng tư) và chọn Settings (Cài đặt).Nhấp vào thẻ Security and Login (Bảo mật và Đăng nhập) bên trái.Nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) bên cạnh “Use two-factor authentication” (dùng xác thực hai yếu tố).Chọn phương pháp xác thực và thực hiện theo chỉ dẫn trên màn hình.2dùng mật khẩu đặc biệt. Tránh dùng tên riêng, ngày sinh, địa chỉ nhà hoặc những từ có nghĩa trong mật khẩu, vì những thông tin này rất dễ đoán. Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự, và chứa chữ cái in hoa lẫn in thường, số cùng ký tự đặc biệt. Mật khẩu càng dài thì càng khó đoán. 3Đặt mật khẩu riêng cho từng tài khoản trực tuyến. Nếu bạn dùng một mật khẩu cho tài khoản email, ngân hàng trực tuyến và Facebook, người khác sẽ dễ dàng đánh cắp toàn bộ thông tin của bạn sau khi phát hiện ra một trong những mật khẩu của bạn. 4Nhớ thoát tài khoản Facebook. Đây là bước cực kỳ quan trọng khi bạn đăng nhập trên máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng của người khác. Nếu người khác có thể truy cập máy tính của bạn, bạn cũng cần đăng xuất tài khoản. 5dùng tường lửa và chương trình chống mã độc. Đảm bảo chương trình chống vi-rút và mã độc đều được cập nhật và bạn chỉ đăng nhập vào Facebook khi tường lửa bảo vệ đã được bật. Nếu những tính năng bảo vệ trên máy tính đã được bật, bạn sẽ nhận được thông báo khi có người lạ muốn cài đặt phần mềm theo dõi thao tác bàn phím để đánh cắp mật khẩu của bạn

Cảnh báo

Việc truy cập tài khoản Facebook của người khác khi chưa được cho phép là xâm phạm quyền riêng tư và vi phạm pháp luật. Bạn nên cân nhắc điều này trước khi hành động.