Phương pháp Ẩn đơn hàng Amazon: 6 Bước Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách lưu trữ nhằm ẩn đơn hàng trên Amazon. Thao tác lưu trữ sẽ xóa đơn hàng khỏi lịch sử đặt hàng mặc định. Bạn chỉ có thể lưu trữ đơn hàng Amazon khi dùng phiên bản website đầy đủ trên máy tính.

những bước

1Truy cập https://www.amazon.com bằng trình duyệt web. Mở trình duyệt web mà bạn thích rồi nhập https://www.amazon.com vào thanh địa chỉ. Nếu chưa tự động đăng nhập, bạn cần nhấp vào Sign in (Đăng nhập) và tiến hành nhập địa chỉ email cùng mật khẩu được liên kết với tài khoản Amazon.2Nhấp vào Account & Lists (Tài khoản & danh sách). Tùy chọn này nằm phía dưới biểu tượng kính lúp ở bên phải. 3Nhấp vào Your Orders (Đơn hàng của bạn). Tùy chọn này nằm bên trái trang, cạnh biểu tượng gói hàng Amazon. 4Tìm đơn hàng mà bạn muốn lưu trữ. Cuộn xuống trên trang để tìm đơn hàng mà bạn muốn ẩn. Bạn có thể nhấp vào trình đơn thả xuống ở phía trên cùng để chọn khung thời gian khác, hoặc nhấp vào số nằm cuối trang nếu muốn xem những đơn hàng trước đó. 5Nhấp vào Archive Order (Lưu trữ đơn hàng). Nút màu vàng này ở phía dưới bên phải đơn hàng mà bạn muốn ẩn. Một cửa sổ sẽ bật lên. 6Nhấp vào Archive Order để xác nhận. Tùy chọn này ở góc dưới bên phải cửa sổ bật lên. Để xem những đơn hàng đã lưu trữ, bạn nhấp vào Account & Lists > Your Account (Tài khoản của bạn) > Archived orders (Đơn hàng đã lưu trữ). Bạn sẽ cần nhập lại mật khẩu thì mới xem được danh sách này