Phương pháp Ẩn hàng trong Excel: 6 Bước Tainghetrothinh

Ẩn hàng và những cột không cần thiết sẽ giúp trang tính Excel đỡ rối mắt hơn, đặc biệt là với những trang tính lớn. những hàng được ẩn sẽ không xuất hiện nhưng vẫn ảnh hưởng tới những công thức trong trang tính. Bạn có thể dễ dàng ẩn và bỏ ẩn những hàng trên phiên bản Excel bất kỳ theo chỉ dẫn dưới đây.

những bước

Phương pháp số 1 Chọn và ẩn nhiều hàng

1Dùng con trỏ chọn để bôi đen những hàng mà bạn muốn ẩn. Bạn có thể nhấn giữ phím Ctrl để chọn nhiều hàng. 2Nhấp chuột phải vào vùng được bôi đen. Chọn “Hide” (Ẩn). những hàng đã chọn sẽ ẩn khỏi trang tính. 3Bỏ ẩn những hàng. Để thực hiện thao tác này, bạn hãy dùng con trỏ chọn để bôi đen những hàng bên trên và bên dưới hàng bị ẩn. Ví dụ, bạn sẽ chọn hàng 4 và hàng 8 nếu những hàng 5-7 đang bị ẩn. Nhấp chuột phải vào vùng được bôi đen.Chọn “Unhide” (Bỏ ẩn)

Phương pháp số 2 Ẩn những hàng đã gộp

1Gộp hàng. Với Excel 2013, bạn có thể gộp/bỏ gộp những hàng để dễ dàng ẩn và bỏ ẩn chúng. Bôi đen những hàng bạn muốn gộp và nhấp vào thẻ “Data”.Nhấp vào tùy chọn “Group” (gộp) trong nhóm tùy chọn “Outline”.2Ẩn những hàng đã gộp. Bạn sẽ thấy một đường kẻ và một hộp có dấu trừ (-) bên trong xuất hiện cạnh những hàng vừa gộp. Nhấp vào hộp để ẩn những hàng đã được gộp. Sau khi ẩn, trong hộp sẽ hiển thị dấu cộng (+). 3Bỏ ẩn những hàng đã gộp. Nếu muốn bỏ ẩn những hàng này, bạn chỉ cần nhấp vào hộp có dấu cộng (+)