Phương pháp Ẩn hoặc xóa nhận xét trong Microsoft Word: 9 Bước

bài đăng này sẽ chỉ dẫn bạn cách ẩn hoặc xóa nhận xét (comment) trong tài liệu Microsoft Word được chỉnh sửa và nhận xét. Thao tác ẩn sẽ ẩn thanh nhận xét ở bên phải tài liệu, còn khi xóa thì những nhận xét sẽ bị loại bỏ vĩnh viễn.

những bước

Phương pháp số 1 Xóa nhận xét

1Mở tài liệu Microsoft Word. Bạn sẽ mở tài liệu bằng cách nhấp đúp chuột vào tài liệu Microsoft Word mong muốn. 2Đảm bảo những nhận xét hiển thị trong tài liệu. Nếu không thấy thanh nhận xét bên phải tài liệu, bạn hãy làm theo những bước sau: Nhấp vào thẻ Review (Xem lại).Nhấp vào hộp thả xuống Show Markup (Hiển thị những chỉnh sửa).Tích vào tùy chọn Comments (Nhận xét).3Kéo xuống và tìm nhận xét cần xóa.4Nhấp chuột phải vào nhận xét. Thao tác này sẽ hiển thị một thực đơn thả xuống. Trên máy Mac, bạn hãy nhấn giữ phím Control trong khi nhấp chuột vào nhận xét muốn xóa.5Nhấp Delete Comment (Xóa nhận xét) để loại bỏ nhận xét đã chọn.6Xóa toàn bộ những nhận xét cùng lúc. Để thực hiện điều này, bạn sẽ làm như sau: Nhấp vào thẻ Review (Xem lại).Nhấp vào mũi tên bên cạnh tùy chọn Delete (Xóa) trong mục “Comments” (Nhận xét) của thanh công cụ.Nhấp vào tùy chọn Delete All Comments in Document (Xóa toàn bộ nhận xét trong tài liệu) trong thực đơn thả xuống

Phương pháp số 2 Ẩn nhận xét

1Mở tài liệu Microsoft Word và nhấp vào thẻ Review (Xem lại). Thẻ này nằm ở dải màu xanh biển phía trên cùng tài liệu. Lúc này một thanh công cụ sẽ hiển thị phía trên cửa sổ. Bạn sẽ nhấp đúp chuột vào tài liệu để mở.

Ghi chú: Hãy nhấp vào Enable Editing (Cho phép chỉnh sửa) ở phía trên tài liệu nếu cần

2Nhấp vào Show Markup (Hiển thị những chỉnh sửa). Tùy chọn này là một hộp thả xuống trong mục “Tracking” (Theo dõi chỉnh sửa) trên thanh công cụ. Một thực đơn sẽ hiển thị. Trên máy Mac, bạn sẽ nhấp vào hộp thả xuống Markup Options.3Bỏ đánh dấu tùy chọn Comments (Nhận xét). Bạn sẽ nhấp vào ✓ Comments trong thực đơn để bỏ dấu tích và ẩn thanh nhận xét bên phải tài liệu

Lời khuyên

Bạn có thể nhấp vào tùy chọn Resolve (Giải quyết) trên nhận xét để đánh dấu là nhận xét đã được giải quyết mà không cần xóa chúng. Điều này sẽ hữu ích đối với những tài liệu được chia sẻ với mọi người để người khác có thể theo dõi lịch sử chỉnh sửa tài liệu.

Cảnh báo

Thao tác ẩn sẽ không xóa những nhận xét trong tài liệu.