Phương pháp Ẩn kênh trên TV Roku: 9 Bước Tainghetrothinh

Có thể bạn không muốn trẻ con trong nhà hay ai đó dùng TV Roku xem những kênh nào đó nên muốn ẩn chúng đi. TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách ẩn kênh trên TV Roku bằng mã PIN nhằm ngăn người khác thêm lại kênh đó.

những bước

Phần 1Phần 1 Tạo mã PIN

1Truy cập https://my.roku.com/account và đăng nhập. Bạn có thể dùng bất kỳ trình duyệt web nào để đặt mã PIN. 2Nhấp vào Update (Cập nhật) bên dưới tiêu đề “PIN preference” (Tùy chọn mã PIN). Bạn có thể đọc để biết tùy chọn về mã PIN hiện tại rồi nhấp vào Update để thay đổi. 3Chọn “Always require PIN to make purchases and add items from the Channel Store” (Luôn yêu cầu mã PIN để mua hàng và thêm những mặt hàng từ Cửa hàng kênh). Đây thường là tùy chọn đầu tiên bên dưới tiêu đề “Making purchases and adding content” (Mua hàng và thêm nội dung). 4Tạo mã PIN. Nếu như mã PIN được tạo từ trước, phần “Create PIN” (Tạo mã PIN) có thể không xuất hiện. Bạn sẽ cần nhập mã PIN hai lần để xác nhận sự lựa chọn. 5Nhấp vào Save Changes (Lưu thay đổi). Tùy chọn này nằm bên trái trang ở phía cuối màn hình. Biểu ngữ thông báo rằng tùy chọn mã PIN đã được cập nhật và sẽ có hiệu lực vào lần truy cập Channel Store tới.

Phần 2Phần 2 Xóa kênh trên Roku

1Bật TV và Roku. Mục tiêu chính là truy cập màn hình chính của TV Roku, vì thế bạn cần nhấn nút Home trên điều khiển từ xa. 2Đi đến kênh mà bạn muốn xóa. Kênh sẽ sáng lên khi đang được chọn. 3Nhấn nút * trên điều khiển từ xa. Trang thông tin kênh sẽ mở ra. 4Điều hướng đến tùy chọn Remove channel (Xóa kênh) và nhấn OK. Bạn sẽ cần xác nhận hành động này để tiếp tục. Bạn có thể dùng ứng dụng di động để thực hiện thao tác này nếu đang di chuyển. Tiến hành mở ứng dụng Roku, nhấn vào Channels (Kênh) > My Channels (Kênh của tôi) và nhấn giữ lâu trên kênh mà bạn muốn xóa. Sau cùng, hãy nhấn vào Remove (Xóa).Lặp lại quá trình này để xóa và ẩn tất cả những kênh mà bạn muốn; vậy là toàn bộ những hồ sơ dùng tài khoản Roku sẽ bị giới hạn trong những kênh mà bạn cho phép.Bạn có thể ẩn những kênh Movie Store (Kho phim) và TV Store (Kho truyền hình) khỏi màn hình chính. Hãy đi đến bên trái màn hình TV (khi đang bật Roku) và chọn Home screen (Màn hình chính). Chọn Movie Store and TV Store rồi chọn ô Hide (Ẩn). Nếu ô “Hide” đã được đánh dấu sẵn nghĩa là những kênh này sẽ không xuất hiện trên màn hình chính