Phương pháp Ẩn thư mục trên Google Drive: 10 Bước Tainghetrothinh

những tập tin và thực mục của bạn trên Google Drive được bảo vệ truy cập bằng mật khẩu tài khoản google nên bạn không cần phải ẩn chúng. Tuy nhiên, bạn cũng có thể không cho người khác xem những tập tin và thư mục của mình bằng cách hủy chia sẻ. bài đăng này sẽ chỉ dẫn bạn cách hủy chia sẻ và “ẩn” tập tin và thư mục trên Google drive bằng cách dùng trình duyệt web và ứng dụng trên thiết bị di động.

những bước

Phương pháp số 1 Dùng ứng dụng trên thiết bị di động

1Mở Google Drive. Ứng dụng này có biểu tượng là một hình tam giác màu đỏ, xanh lá, xanh biển và vàng, thường hiển thị trên màn hình trang chủ, trong khay ứng dụng hoặc bạn có thể tìm bằng công cụ tìm kiếm. 2Chạm vào nút cạnh thư mục mà bạn muốn hủy chia sẻ. Những thư mục đang được chia sẻ sẽ có biểu tượng nhiều hình người ở góc dưới bên phải hình đại diện của thư mục đó. Bạn cũng có thể chạm vào thẻ Shared (Được chia sẻ) ở dưới màn hình để lọc và xem những thư mục và tập tin đang được chia sẻ với người khác.3Chạm vào Manage people and links (Quản lý mọi người và đường liên kết). Thường thì mục này sẽ nằm ở vị trí thứ 2 trong trình đơn nếu bạn có quyền chỉnh sửa thư mục (nếu không sở hữu thư mục, bạn sẽ cần có quyền chỉnh sửa thì mới thay đổi được cài đặt chia sẻ). 4Chọn những người dùng mà bạn muốn hủy chia sẻ. Nếu thư mục được chia sẻ với nhiều người thì bạn phải lặp lại thao tác này với tất cả những người được chia sẻ. 5Chạm vào nút Remove (Xóa). Nút này nằm cạnh biểu tượng chữ x. Người dùng này sẽ lập tức không xem được thư mục của bạn nữa.

Phương pháp số 2 Dùng trình duyệt web

1Truy cập vào trang https://drive.google.com/. Đăng nhập nếu được yêu cầu. Bạn có thể dùng một trình duyệt web bất kỳ để thay đổi cài đặt chia sẻ và ẩn thư mục trên Google Drive. 2Nhấp đúp chuột vào thư mục mà bạn muốn hủy chia sẻ. Thư mục sẽ mở ra trong thẻ cũ và hiển thị danh sách tất cả những tập tin. Bạn cũng có thể nhấp chuột phải vào thư mục để mở trình đơn mà không cần mở thư mục ra.3Nhấp vào biểu tượng nhiều người ở trên thư mục. Biểu tượng này nằm cạnh “My Drive > FOLDERNAME >”(Drive của tôi > Tên thư mục >), cửa sổ cài đặt chia sẻ sẽ hiển thị. Nếu trước đó bạn đã nhấp chuột phải, hãy nhấp vào Share để mở cửa sổ.4Nhấp vào trình đơn thả xuống bên phải một tên người dùng, sau đó nhấp vào Remove (Xóa). Nếu thư mục được chia sẻ với nhiều người, bạn sẽ phải lặp lại thao tác này với tất cả những người được chia sẻ. 5Nhấp vào nút Save (Lưu). Thao tác này sẽ đóng cửa sổ cài đặt chia sẻ và lưu lại những thay đổi. Những người bạn đã xóa khỏi thư mục sẽ không xem được thư mục đó nữa