Phương pháp Ẩn trạng thái “Active Now” trên Facebook Messenger

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách ẩn trạng thái đang trực tuyến (online) của mình trên Facebook Messenger, cũng như cách ẩn danh sách liên hệ đang trực tuyến. Lưu ý rằng dấu thời gian “Last Active” (Trực tuyến lần cuối) sẽ phản ánh thời điểm mà bạn bắt đầu ngoại tuyến (offline) và bạn không thể ẩn đi dấu thời gian này. Bạn phải đi vào ngoại tuyến trên cả ứng dụng Messenger và website Facebook thì hồ sơ của bạn mới hiển thị offline.

những bước

Phần 1Phần 1 Ẩn trên điện thoại

1Mở Messenger. Nhấn vào biểu tượng ứng dụng Messenger hình tia chớp trắng trên nền bong bóng đối thoại xanh. Trang chủ Messenger sẽ mở ra nếu bạn đã đăng nhập. Nếu bạn chưa đăng nhập Messenger, hãy nhập số điện thoại, nhấn vào Continue (Tiếp tục) và nhập mật khẩu của bạn.2Nhấn vào thẻ People hình người ở cuối màn hình (iPhone) hoặc đầu màn hình (Android). Danh sách những người đang trực tuyến sẽ hiện ra. 3Nhấn vào thẻ Active (Hoạt động). Tùy chọn nằm gần đầu màn hình, ngay bên dưới thanh tìm kiếm. Nếu thẻ Active màu xanh dương nghĩa là bạn đã mở thẻ.4Nhấn vào công tắc màu xanh lá {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/1\/15\/Iphoneswitchonicon1.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/1\/15\/Iphoneswitchonicon1.png\/46px-Iphoneswitchonicon1.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:300,”bigWidth”:46,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} bên phải tên bạn ở đầu màn hình; công tắc sẽ chuyển sang màu trắng {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/2\/25\/Iphoneswitchofficon.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/2\/25\/Iphoneswitchofficon.png\/47px-Iphoneswitchofficon.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:294,”bigWidth”:47,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Lúc này, những người dùng Facebook khác sẽ thấy bạn đã ngoại tuyến. Trên Android, công tắc này sẽ là màu xanh dương hoặc xanh lam thay vì xanh lá.Dấu thời gian “Last Active” hiện ra cạnh tên bạn khi bạn bắt đầu ngoại tuyến sẽ phản ánh thời điểm mà bạn đã nhấn công tắc này

Phần 2Phần 2 Ẩn trên máy tính

1Mở Facebook. Truy cập https://www.facebook.com/ trên trình duyệt web. Trang News Feed sẽ hiện ra nếu bạn đã đăng nhập Facebook. Nếu bạn chưa đăng nhập Facebook, hãy gõ địa chỉ email (hoặc số điện thoại) và mật khẩu vào trước khi tiếp tục.2Nhấp vào biểu tượng Messenger hình bong bóng đối thoại với tia sét ở phía trên bên phải trang Facebook. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra. 3Nhấp vào See All in Messenger (Xem tất cả trong Messenger). Tùy chọn nằm ở góc dưới bên trái trình đơn thả xuống Messenger. 4Nhấp vào Settings {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/3\/30\/IE11settings.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/3\/30\/IE11settings.png\/30px-IE11settings.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Tùy chọn hình bánh răng ở phía trên bên trái cửa sổ Messenger. Một trình đơn thả xuống khác sẽ bật ra. 5Nhấp vào Settings (Cài đặt) nằm đầu trình đơn thả xuống.6Nhấp vào công tắc xanh lá {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/1\/15\/Iphoneswitchonicon1.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/1\/15\/Iphoneswitchonicon1.png\/46px-Iphoneswitchonicon1.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:300,”bigWidth”:46,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} nằm đầu trang cạnh tên bạn. Công tắc sẽ chuyển sang màu trắng {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/2\/25\/Iphoneswitchofficon.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/2\/25\/Iphoneswitchofficon.png\/47px-Iphoneswitchofficon.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:294,”bigWidth”:47,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} đồng thời ẩn hồ sơ của bạn khỏi danh sách “Active Now” (Đang hoạt động) của bạn bè. Dấu thời gian “Last Active” hiện ra cạnh tên bạn khi bạn bắt đầu ngoại tuyến sẽ phản ánh thời điểm mà bạn nhấp vào công tắc này

Phần 3Phần 3 Ẩn danh sách Active Now

1Mở Facebook. Truy cập https://www.facebook.com/ trên trình duyệt web. Trang News Feed sẽ hiện ra nếu bạn đã đăng nhập Facebook. Nếu bạn chưa đăng nhập Facebook, hãy gõ địa chỉ email (hoặc số điện thoại) và mật khẩu vào trước khi tiếp tục.Bạn không thể ẩn danh sách Active Now trên ứng dụng Messenger di động.2Bạn cần chắc rằng thanh bên đang mở. Nếu không có danh sách liên hệ đang trực tuyến bên phải trang nghĩa là danh sách Active Now đang được ẩn. 3Nhấp vào Settings {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/6\/68\/Android7settings.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/6\/68\/Android7settings.png\/30px-Android7settings.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Tùy chọn hình bánh răng nằm cuối thanh bên. Một trình đơn sẽ bật lên. 4Nhấp vào Hide Sidebar (Ẩn thanh bên). Tùy chọn nằm giữa trình đơn. Thanh tán gẫu Facebook sẽ biến mất khỏi bên trái màn hình cùng với tất cả chấm xanh lá “Active Now” và tên người dùng liên quan. Nếu muốn mở thanh bên lại, bạn nhấp vào thanh Chat ở góc dưới bên phải cửa sổ Facebook

Lời khuyên

Mục “Active Now” thỉnh thoảng sẽ xuất hiện lại nếu có liên hệ mới bắt đầu trực tuyến.

Cảnh báo

Bạn không thể loại bỏ chữ “Last Active” hiển thị khi bạn bắt đầu ngoại tuyến.Bạn không thể ẩn mục “Active Now” mà không tắt khung Chat (Tán gẫu) trên Messenger phiên bản máy tính.