Phương pháp Bắt đầu viết blog trên Blogger Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách tạo blog trên Blogger – nền tảng blog phổ biến và dễ dùng của Google.

những bước

Phương pháp số 1 Tạo blog

1Truy cập Blogger.2Nhấp vào Sign In (Đăng ký) ở góc trên bên phải cửa sổ. Sau đó, nhập tên người dùng và mật khẩu Google của bạn vào. Nếu bạn chưa có tài khoản Google, hãy nhấp vào Create Your Blog (Tạo blog của bạn). Bạn sẽ được đưa đến màn hình tạo tài khoản để dùng trên Blogger. Chọn loại hồ sơ. Nhấp vào Create a Google+ profile (Tạo hồ sơ Google+) để tạo tài khoản duy nhất dùng cho tất cả dịch vụ của Google. Nếu bạn muốn dùng biệt hiệu hoặc giới hạn sự hiển thị của mình trên Google, hãy nhấp vào Create a limited Blogger profile (Tạo hồ sơ Blogger giới hạn).Tiến hành theo chỉ dẫn trên mạng để hoàn tất việc tạo tài khoản Google+ hoặc hồ sơ Blogger giới hạn.3Nhập tên hiển thị (Display Name) vào và nhấp Continue to Blogger (Tiếp tục với Blogger). Tên hiển thị là tên mà người đọc nhận biết bạn. 4Nhấp vào Create New Blog (Tạo blog mới).5Nhập tiêu đề cho blog của bạn.6Nhập URL cho blog. Nếu vẫn chưa tạo được, bạn hãy thử những biến thể khác của tên mà bạn muốn dùng, nhưng nhớ là không dùng ký hiệu như dấu gạch nối, gạch dưới và hai chấm. 7Nhập mã xác nhận rồi nhấp Continue.8Chọn mẫu để bắt đầu. Đây là thiết kế và bố cục cơ bản cho blog của bạn. 9Nhấp vào Create blog! (Tạo blog!). {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/4\/4e\/Blogger-theme-settings.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/4\/4e\/Blogger-theme-settings.png\/217px-Blogger-theme-settings.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:1182,”bigWidth”:218,”bigHeight”:560,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}10Nhấp vào Theme (Giao diện) ở gần cuối trình đơn bên trái trang. Tùy chọn này cho phép bạn tùy chỉnh giao diện cho blog ngoài những thành phần có sẵn trong mẫu. 11Chọn cách tùy chỉnh thiết kế. Hãy nhấp vào Customize (Tùy chỉnh) nếu bạn muốn được chỉ dẫn với những lựa chọn. Còn tùy chọn Edit HTML (Chỉnh sửa HTML) dành cho người dùng nâng cao hơn. 12Nhấp vào Settings (Cài đặt). Tùy chọn nằm giữa trình đơn bên trái. Từ đây, bạn có thể tùy chỉnh những thiết lập khác như ngôn ngữ, tùy chọn tìm kiếm và email. 13Nhấp vào Posts, comments and sharing (Bài đăng, nhận xét và chia sẻ). Trong trình đơn này bạn có thể tùy chỉnh về xuất bản, nhận xét và cách mà blog được chia sẻ ngoài nền tảng Blogger. 14Nhấp vào Basic (Cơ bản) rồi chọn +Add authors (+Thêm tác giả). Liên kết này ở góc dưới bên phải, phía dưới mục “Permissions” (Quyền) trên trình đơn. Thiết lập này cho phép bạn thêm người đóng góp cho blog để cùng nhau sẻ chia áp lực viết lách

Phương pháp số 2 Tạo bài đăng

1Nhấp vào New post (Bài đăng mới) ở đầu màn hình.Phía dưới mục Posts (Bài đăng) trong menu bên trái màn hình là bài đăng được tạo, bản phát hành bài đăng và bản phát hành trang.2Nhập tiêu đề bài đăng. Nhập tiêu đề vào khung văn bản bên phải chữ Bài đăng hay Post. 3Soạn bài đăng. Nhấp vào Compose (Viết) để nhập bài đăng vào trình chỉnh sửa văn bản của Blogger, tại đây bạn có những tính năng như chèn liên kết, phông chữ, kích cỡ và màu sắc văn bản khác nhau. Nếu bạn muốn làm việc với ngôn ngữ lập trình, nhấp vào HTML. 4Nhấp vào Post Settings (Cài đặt bài đăng). Tùy chọn ở góc trên bên phải cửa sổ. Từ trình đơn này bạn có thể bật tính năng nhận xét của người đọc, chọn những thiết lập HTML và lịch biểu. Hãy nhấp vào Done (Hoàn thành) sau khi thực hiện thay đổi. 5Nhấp vào Save (Lưu). bài đăng của bạn cho đến lúc này sẽ được lưu lại. Bạn có thể nhấp vào Preview (Xem trước) để biết bài đăng của mình sẽ trông ra sao khi hoàn thành. Cuối cùng, nhấp vào Publish (Xuất bản) để công bố đến đọc giả

Lời khuyên

Hãy tải ứng dụng Blogger trên thiết bị di động để truy cập mọi lúc mọi nơi.Bạn có thể xem giao diện hiện tại của blog bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào “View Blog” (Xem blog) ở đầu trang.Bạn vẫn có thể thêm nội dung sau khi xuất bản. Chỉ cần bạn nhớ nhấp vào nút “Update” (Cập nhật) sau khi chỉnh sửa xong.

Cảnh báo

Việc chỉnh sửa HTML khuyến cáo chỉ dành cho người dùng nâng cao đã có kinh nghiệm.