Phương pháp Cài đặt Google Chrome bằng Terminal trên Linux: 7 Bước

Đây là bài đăng chỉ dẫn cách cài đặt trình duyệt Google Chrome trong cửa sổ terminal trên Ubuntu hoặc Debian Linux. Tất cả những gì bạn cần làm là dùng công cụ “wget” để tải phiên bản ổn định mới nhất của Chrome và cài đặt bằng dpkg. Sau khi cài đặt Chrome, bạn có thể nhập “google-chrome” vào cửa sổ dòng lệnh để khởi động chương trình.

những bước

1Ấn Ctrl+Alt+T để mở cửa sổ terminal.2Cập nhật kho chương trình cài đặt. Để đảm bảo hệ thống đã được cập nhật, bạn cần chạy hai dòng lệnh sau: Nhập sudo apt update và ấn phím Enter.Nhập sudo apt upgrade và ấn phím Enter.3Cài đặt wget nếu máy tính chưa có. Đây là công cụ mà bạn sẽ dùng để tải chương trình cài đặt Chrome từ cửa sổ dòng lệnh. Nhập wget –version và ấn phím Enter. Nếu bạn thấy số phiên bản, hãy chuyển sang bước tiếp theo.Nếu máy tính hiển thị thông báo lỗi vì wget chưa được cài đặt, bạn sẽ nhập sudo apt install wget và ấn phím Enter để cài đặt.4dùng wget để tải chương trình cài đặt Chrome. Vì Chrome không còn phiên bản 32-bit, bạn cần tải phiên bản 64-bit. Để có phiên bản ổn định mới nhất, bạn sẽ nhập lệnh sau: Nhập wget https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_amd64.deb và ấn phím Enter.Sau khi quá trình tải chương trình cài đặt hoàn tất, bạn sẽ trở về cửa sổ dòng lệnh.5Cài đặt chương trình cài đặt Chrome đã tải về. Để cài đặt Chrome từ chương trình đã tải về, bạn cần dùng lệnh sau: Nhập sudo dpkg -i google-chrome-stable_current_amd64.deb và ấn Enter.6Khắc phục lỗi xảy ra trong quá trình cài đặt Chrome. Nếu bạn phát hiện lỗi trong quá trình cài đặt, hãy nhập sudo apt-get install -f và ấn phím Enter để sửa lỗi. 7Nhập google-chrome và ấn ↵ Enter để khởi động Chrome.