Phương pháp Cập nhật Máy chủ (Server) Minecraft: 13 Bước

Nếu game Minecraft được cập nhật thì bạn cũng cần cập nhật máy chủ (server) của bạn để những người chơi phiên bản mới của game có thể kết nối. Thật may là cách cập nhật máy chủ Minecraft tương đối đơn giản. Thậm chí, bạn có thể lưu toàn bộ những tệp cấu hình để không mất công chỉnh lại bất cứ thiết lập nào trong phiên bản mới.

những bước

1Mở thư mục Minecraft Server (máy chủ Minecraft) của bạn.Đây là thư mục chứa tất cả những tệp liên quan đến máy chủ của bạn.2Sao lưu dự phòng những tệp cấu hình cần thiết.Hãy sao chép những tệp dưới đây vào một vị trí khác để bạn có thể nhanh chóng khôi phục những tệp này sau khi cập nhật máy chủ:banned-ips.txtbanned-players.txtops.txtserver.properties3Sao chép thư mục “world” (Thế giới).Hãy sao chép thư mục này vào cùng vị trí với những tệp cấu hình mà bạn vừa sao lưu dự phòng để bạn có thể khôi phục và bước vào thế giới đã lưu của bạn sau khi cập nhật.4Sao chép tệp chứa lệnh khởi động (script).Nếu bạn dùng tệp chứa lệnh để khởi động game Minecraft, hãy sao chép tệp này đến một vị trí khác. Sau này bạn có thể khôi phục tệp đó để dễ dàng khởi động máy chủ của bạn.5Xóa toàn bộ những tệp còn lại trong thư mục.Sau khi bạn đã sao lưu dự phòng (backup) những tệp quan trọng vào một vị trí khác, hãy xóa toàn bộ những tệp còn lại trong thư mục Minecraft Server. Bạn cần thực hiện bước này để những tệp cũ không gây vấn đề cho quá trình cài đặt mới của bạn.6Tải tệp máy chủ mới từ trang Minecraft.net.Hãy vào trang minecraft.net/download để tải tệp máy chủ cho hệ điều hành của bạn.Tải tệp EXE nếu bạn đang dùng hệ điều hành Windows.Tải tệp JAR nếu bạn đang dùng hệ điều hành OS X hoặc Linux.7Sao chép tệp máy chủ mới vào thư mục Minecraft Server của bạn.8Đổi tên tệp máy chủ.Nếu bạn dùng tệp chứa lệnh (script) hay tệp .bat để khởi động máy chủ thì bạn cần đổi tên (rename) tệp máy chủ mới để tệp chứa lệnh cũ vẫn hoạt động. Hãy xóa số phiên bản ở cuối tệp máy chủ mới để trở nên tương thích với những tệp chứa lệnh cũ.Ví dụ: Bạn cần đổi tên tệp minecraft_server.1.8.exe thành minecraft_server.exe9Chạy tệp máy chủ.Nhấp đúp vào tệp EXE hoặc JAR để chạy máy chủ mới lần đầu. Tất cả những tệp cần thiết cho quá trình hoạt động của máy chủ sẽ được tạo ra.10Đóng máy chủ.Ngay sau khi những tệp được tạo xong, hãy đóng (Close) máy chủ.11Khôi phục những tệp sao lưu dự phòng của bạn.Hãy di chuyển (Move) những tệp, tệp chứa lệnh và thư mục “world” vào thư mục Minecraft Server.12Mở tệp .eula.txt.Tìm dòng eula=false và viết lại thành eula=true. Hãy lưu tệp và thoát trình soạn thảo lệnh.13Khởi động máy chủ của bạn.Quá trình cập nhật đã hoàn tất

Lời khuyên

Nếu bạn đang chạy máy chủ CraftBukkit, sau khi bản cập nhật được phát hành, có thể bạn sẽ phải chờ một vài ngày thì mới thấy phiên bản CraftBukkit.