Phương pháp Chạy game được tải xuống trên PSP Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn cách thêm game đã tải về máy tính vào máy PSP, sau đó bạn có thể khởi chạy để chơi như bất kỳ game PSP nào. PSP cần được cài đặt chương trình cơ sở tùy chỉnh để có thể nhận dạng game mà bạn tải xuống.

những bước

Phần 1Phần 1 Thêm game vào PSP

Windows

1Bật PSP. Nhấn nút nguồn của PSP để mở máy. 2Bạn cần chắc chắn rằng PSP có thể khởi chạy game tự tải. Máy PSP phải được cập nhật và có chương trình cơ sở tùy chỉnh thì bạn mới có thể chép trò chơi được tải về vào. Nếu như PSP chưa được cài đặt chương trình cơ sở tùy chỉnh, bạn cần tiến hành trước khi tiếp tục. Như vậy, máy mới có thể khởi chạy game được tải về.Đồng thời, hãy tải game mà bạn muốn đưa vào PSP.3Kết nối PSP với máy tính. Cắm đầu USB của cáp sạc đi kèm PSP vào máy tính, sau đó cắm đầu sạc vào máy chơi game. 4Mở Start {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Nhấp vào logo Windows ở góc dưới bên trái màn hình. 5Mở File Explorer {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/0d\/Windowsstartexplorer.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/0d\/Windowsstartexplorer.png\/30px-Windowsstartexplorer.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Chương trình nằm ở phía dưới bên trái cửa sổ Start. 6Đi đến thư mục lưu trữ tập tin ISO của game. Nếu bạn tải video game để chép vào PSP thì tập tin ISO sẽ nằm trong thư mục của trò chơi. một vài game dùng tập tin CSO thay vì ISO. Trong trường hợp này, bạn cần tìm tập tin CSO.Thông thường, bạn có thể tìm thấy thư mục chứa tập tin ISO (hay thư mục game) từ bên trái cửa sổ.7Nhấp vào tập tin ISO để chọn.8Nhấp vào Home. Thẻ này nằm ở góc trên bên trái cửa sổ File Explorer. 9Nhấp vào Copy (Sao chép). Tùy chọn này nằm bên trái thanh công cụ Home ở đầu cửa sổ. Tập tin ISO sẽ được chọn. 10Nhấp vào tên máy PSP. Tên máy sẽ hiển thị trong thanh thư mục bên trái, nhưng có thể bạn cần cuộn xuống để tìm. Nếu không tìm được tên máy, hãy nhấp vào thư mục “This PC”, sau đó nhấp đúp vào tên máy PSP nằm bên dưới tiêu đề “Devices and drives” (Thiết bị và ổ đĩa).11Bạn cần chắc chắn rằng trong PSP có thư mục ISO. Hãy tìm thư mục với tên “ISO” in hoa (không phải “iso”) trong thư mục của PSP. Nếu như không thấy thư mục này, bạn cần tạo mới trước khi tiếp tục: Nhấp vào thẻ Home.Nhấp vào New Folder.Nhập ISO bằng chữ in hoa (không phải iso) rồi nhấn ↵ Enter.12Mở thư mục “ISO”. Nhấp đúp vào thư mục để mở. 13Nhấp vào thẻ Home lần nữa. Thanh công cụ Home sẽ hiện ra đầu cửa sổ File Explorer. 14Nhấp vào Paste (Dán) này nằm ngay bên phải tùy chọn Copy trong thanh công cụ. Tập tin ISO mà bạn sao chép trước đó sẽ được dán vào thư mục “ISO” của PSP. Quá trình này có thể mất vài phút.15Ngắt kết nối an toàn (Eject) và rút dây PSP khỏi máy tính. Sau khi tập tin ISO được truyền thành công sang PSP, hãy nhấp vào biểu tượng ổ đĩa flash ở góc dưới bên phải màn hình (có thể bạn cần nhấp vào dấu ^ ở đây) và nhấp vào Eject. Sau đó, bạn có thể yên tâm rút cáp PSP khỏi máy tính

Mac

1Bật PSP. Nhấn nút nguồn của PSP để mở máy. 2Bạn cần chắc chắn rằng PSP có thể khởi chạy game tự tải. Máy PSP phải được cập nhật và có chương trình cơ sở tùy chỉnh thì bạn mới có thể chép trò chơi được tải về vào. Nếu như PSP chưa được cài đặt chương trình cơ sở tùy chỉnh, bạn cần tiến hành trước khi tiếp tục. Như vậy, máy mới có thể khởi chạy game được tải về.Đồng thời, hãy tải game mà bạn muốn đưa vào PSP.3Kết nối PSP với máy tính. Cắm đầu USB của cáp sạc đi kèm PSP vào máy tính, sau đó cắm đầu sạc vào máy chơi game. 4Mở Finder. Ứng dụng này có biểu tượng mặt người màu xanh và nằm trong thanh Dock của Mac. 5Đi đến thư mục lưu trữ tập tin ISO của game. Nếu bạn tải video game để chép vào PSP thì tập tin ISO sẽ nằm trong thư mục của trò chơi. một vài game dùng tập tin CSO thay vì ISO. Trong trường hợp này, bạn cần tìm tập tin CSO.Thông thường, bạn có thể chọn thư mục từ bên trái cửa sổ Finder.Có thể bạn cần nhấp vào All My Files (Tất cả tập tin) nằm phía trên bên trái Finder, sau đó nhập tên tập tin ISO vào thanh tìm kiếm ở phía trên bên phải cửa sổ Finder để tìm tập tin ISO.6Chọn tập tin ISO. Chỉ cần nhấp vào tập tin ISO để chọn. 7Nhấp vào Edit (Chỉnh sửa). Mục này nằm phái trên bên trái màn hình Mac. Một trình đơn sẽ thả xuống. 8Nhấp vào Copy ở gần phía trên trình đơn. Tập tin ISO sẽ được sao chép. 9Nhấp đúp vào tên của PSP. Tên máy sẽ nằm bên trái cửa sổ Finder, ngay phía dưới tiêu đề “Devices” (Thiết bị). Thư mục của PSP sẽ mở ra. 10Bạn cần chắc chắn rằng trong PSP có thư mục ISO. Hãy tìm thư mục với tên “ISO” in hoa (không phải “iso”) trong thư mục của PSP. Nếu như không thấy thư mục này, bạn có thể tạo mới trước khi tiếp tục: Nhấp vào mục trình đơn File.Nhấp vào New Folder.Nhập chữ ISO in hoa (không phải iso) vào và nhấn ⏎ Return.11Mở thư mục “ISO”. Nhấp đúp vào thư mục để mở. 12Nhấp vào Edit lần nữa. Một trình đơn sẽ thả xuống. 13Nhấp vào Paste ở gần đầu trình đơn thả xuống. Tập tin ISO sẽ bắt đầu được sao chép vào thư mục “ISO”. Quá trình này có thể mất vài phút.14Eject và rút cáp PSP khỏi máy tính. Sau khi tập tin ISO được chép vào thư mục “ISO” của PSP, hãy ngắt kết nối PSP khỏi máy tính bằng cách nhấp vào mũi tên hướng lên nằm bên phải tên thiết bị rồi chọn Eject. Sau đó, bạn có thể rút đầu cáp kết nối của PSP khỏi Mac một cách an toàn

Phần 2Phần 2 Khởi chạy game trên PSP

1Khởi động lại PSP. Nhằm đảm bảo rằng những tập tin game đã được kết hợp đúng cách, bạn cần tắt PSP và mở lại bằng nút nguồn. 2Chọn Game. Có thể bạn cần cuộn sang trái hoặc phải để chọn mục này. 3Cuộn xuống để chọn Memory Stick, sau đó nhấn nút X. Bộ nhớ trong của PSP sẽ mở ra, đây là nơi mà game được lưu trữ. 4Chọn game rồi nhấn nút X. Trò chơi sẽ bắt đầu. Miễn là bạn đã chép tập tin ISO vào thư mục “ISO” trên PSP thì game sẽ khởi chạy đúng cách

Lời khuyên

Trước khi cài đặt chương trình cơ sở tùy chỉnh cho PSP, hãy tra cứu những tùy chọn khả dụng nhằm đảm bảo rằng bạn đang cài đặt phiên bản mới nhất.

Cảnh báo

Ở hầu hết những quốc gia, nếu bạn không mua mà tự tải game thương mại về sẽ bị xem là bất hợp pháp.Việc cài đặt chương trình cơ sở tùy chỉnh trên PSP sẽ khiến máy bị từ chối bảo hành.