Phương pháp Chèn ảnh vào Excel sao cho tự động vừa với những ô

Phương pháp Chèn ảnh vào Excel sao cho tự động vừa với những ô

Có phải bạn muốn thêm hình ảnh hoặc logo vào bảng tính Excel nhằm làm cho nội dung hấp dẫn hơn về mặt hình ảnh? Mặc dù không có cài đặt tự động để thay đổi kích thước hình ảnh bên trong ô, nhưng bạn có thể tự thực hiện chỉ với vài cú nhấp chuột. TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách chèn ảnh vào Excel và điều chỉnh kích thước cho vừa với những ô.

những bước

1 Mở dự án trên Microsoft Excel. Bạn có thể tiến hành bằng cách đi đến File (Tập tin) > Open (Mở) ngay trên Excel, hoặc nhấp phải vào tập tin dự án rồi chọn Open with (Mở với) > Excel. 2 Chèn ảnh. Để thực hiện, hãy đi đến Insert (Chèn) > Pictures (Ảnh) > chọn ảnh > Insert. 3 Chỉnh lại kích thước. Sau khi hình ảnh được chọn, nhóm tùy chọn “Size” (Kích thước) sẽ xuất hiện bên dưới mục “Format” (Định dạng) và “Picture Tools” (Công cụ hình ảnh). Thay đổi thông số Height (Chiều cao) và Width (Chiều rộng), hoặc kéo và thả những góc trên ảnh để điều chỉnh kích thước.4 Khóa ảnh vào ô. Theo mặc định, ảnh mà bạn đã thêm sẽ “nổi” lên trên và không thay đổi kích thước theo những ô. Để khắc phục vấn đề này, bạn cần khóa ảnh hoặc ô. Nhấp phải vào ảnh rồi chọn Format Picture (Định dạng ảnh). Sau đó, nhấp vào thẻ “Size & Properties” (Thuộc tính & kích thước) (biểu tượng hình vuông xanh lá và những mũi tên nhiều hướng bên trong) rồi chọn Move and size with cells (Di chuyển và điều chỉnh kích thước theo những ô). Bạn cũng có thể dùng mã VBA sau khi đã chèn một vài ảnh. Tiến hành chèn ảnh, sau đó nhấn Alt + F11 để mở cửa sổ VBA. Nhấp vào Insert > Module và dán mã sau: Public Sub FitPic() On Error GoTo NOT_SHAPE Dim PicWtoHRatio As Single Dim CellWtoHRatio As Single With Selection PicWtoHRatio = .Width / .Height End With With Selection.TopLeftCell CellWtoHRatio = .Width / .RowHeight End With Select Case PicWtoHRatio / CellWtoHRatio Case Is > 1 With Selection .Width = .TopLeftCell.Width .Height = .Width / PicWtoHRatio End With Case Else With Selection .Height = .TopLeftCell.RowHeight .Width = .Height * PicWtoHRatio End With End Select With Selection .Top = .TopLeftCell.Top .Left = .TopLeftCell.Left End With Exit Sub NOT_SHAPE: MsgBox “Select a picture before running this macro.” End Sub Nhấn F5 để thực thi mã và lặp lại tiến trình này cho đến khi tất cả ảnh trong bảng tính đã vừa với những ô