Phương pháp Chia sẻ đường dẫn của cuộc họp Zoom: 11 Bước

Đây là bài đăng chỉ dẫn cách chia sẻ đường dẫn của cuộc họp Zoom trong khi bạn đang họp và đường dẫn của cuộc họp được lên lịch sẵn. Để có thể chia sẻ đường dẫn của cuộc họp đang diễn ra, bạn cần dùng chương trình trên máy tính; để chia sẻ đường dẫn của cuộc họp được lên lịch sẵn, bạn có thể dùng chương trình trên máy tính hoặc trình duyệt web.

những bước

Phương pháp số 1 Chia sẻ đường dẫn của cuộc họp được lên lịch sẵn

1Truy cập https://www.zoom.com và đăng nhập. Nhấp vào Sign in (Đăng nhập) ở phía trên góc phải và nhập thông tin tài khoản hoặc nhấp vào dùng Facebook, Google hay SSO để đăng nhập. Nếu thích, bạn có thể dùng chương trình trên máy tính; tuy nhiên, vị trí những nút sẽ khác so với giao diện web.2Nhấp vào Meetings (Cuộc họp). Bạn sẽ thấy trình đơn dọc ở bên trái trang nếu dùng trình duyệt web. Đối với chương trình trên máy tính, lựa chọn “Meetings” có trong trình đơn ngang ở phía trên cửa sổ.3Nhấp vào cuộc họp mà bạn muốn chia sẻ (chỉ dành cho giao diện web). Thẻ “Upcoming” (Sắp diễn ra) liền tự động hiển thị toàn bộ những cuộc họp được lên lịch sẵn sắp diễn ra. Nếu dùng chương trình máy tính, bạn không cần thực hiện bước này vì toàn bộ cuộc họp được lên lịch sẵn và thông tin chi tiết đều hiển thị trên trang “Meetings”4Nhấp vào Copy Invitation (Sao chép lời mời). Lựa chọn này ở bên phải tiêu đề “Invite Link” (Liên kết lời mời) trên trang web. Một cửa sổ sẽ xuất hiện với thông tin chi tiết của lời mời nếu bạn dùng trang web.5Nhấp vào Copy Meeting Invitation (Sao chép lời mời tham gia cuộc họp) trên trình duyệt web. Thao tác này sẽ sao chép toàn bộ thông tin trong ô dữ liệu vào bộ nhớ tạm. Nếu bạn dùng chương trình trên máy tính, đây là quy trình tự động và bạn sẽ không thấy quy trình này.6Chia sẻ lời mời đã sao chép. Bạn có thể dán lời mời vào email hoặc tin nhắn Facebook gửi cho bạn bè để mời họ tham gia cuộc họp.

Phương pháp số 2 Chia sẻ đường dẫn của cuộc họp đang diễn ra trong chương trình máy tính

1Mở Zoom và tham gia cuộc họp. Đây là ứng dụng có biểu tượng máy quay phim trong hình tròn màu xanh dương mà bạn có thể tìm thấy trong trình đơn Start hoặc thư mục Applications (Ứng dụng) trong Finder. Có thể bạn đã nhận được lời mời tham gia cuộc họp trong email hoặc bạn có đường dẫn hay mật mã dùng để tham gia cuộc họp đang diễn ra. Hãy tham khảo cách tham gia cuộc họp Zoom trên máy tính Windows hoặc Mac để biết thêm chi tiết.2Nhấp vào Participants (Người tham dự). Đây là lựa chọn có biểu tượng hai người hiển thị ở giữa phần dưới màn hình. 3Nhấp vào Invite (Mời). Lựa chọn này ở bên dưới góc phải màn hình. 4Chọn phương thức chia sẻ. Bạn có thể nhấp vào “Copy Invite Link” (Sao chép liên kết lời mời), “Copy Invitation” (Sao chép lời mời), “Email” hoặc “Contacts” (Liên lạc). Lựa chọn “Copy invitation” sẽ sao chép toàn bộ thông tin chi tiết của cuộc họp, còn “Copy Invite Link” chỉ sao chép đường dẫn URL của cuộc họp.Nếu chọn “Email”, tiếp theo bạn sẽ chọn dịch vụ email cần dùng (email mặc định mà bạn đã thiết lập, Gmail hoặc Yahoo). Khi chọn dịch vụ email, bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập, và sau đó email được tạo tự động sẽ mở ra để bạn thêm người nhận mà bạn muốn chia sẻ đường dẫn đến cuộc họp.Nhấp vào thẻ “Contacts” để chia sẻ cuộc họp với người liên lạc có sẵn trong Zoom. Bạn chỉ cần nhấp chọn người liên lạc, rồi nhấp vào Invite. 5Chia sẻ lời mời đã sao chép. Bạn có thể dán lời mời vào email hoặc tin nhắn gửi cho bạn bè để mời họ tham gia cuộc họp