Phương pháp Chuyển đổi tài liệu scan thành văn bản Word: 13 Bước

Với phiên bản Word 2007 hay tiên tiến hơn, bạn có thể dùng nó để chỉnh sửa một văn bản scan, cách này nhanh hơn nhiều so với việc đánh máy lại toàn bộ văn bản đó. Để bật tính năng này và chuyển đổi tài liệu được scan thành đoạn văn bản chỉnh sửa được, thực hiện theo những bước sau đây.

những bước

Phương pháp số 1 Bật công cụ Document Imaging

1Tìm danh sách những chương trình đã được cài đặt trong bảng điều khiển Control Panel.Trên Windows 7 hay Vista: Đi đến Control Panel > Programs (chương trình) > Programs and Features (những chương trình và tính năng).Trên Windows XP: Đi đến Control Panel > Add or Remove Programs (thêm hoặc gỡ bỏ chương trình) > Remove a Program (gỡ bỏ một chương trình).2Chọn phiên bản Microsoft Office của bạn, sau đó nhấp vào Change (thay đổi). Phiên bản Word của bạn có thể nằm trong bộ Microsoft Office hay đơn thuần hiển thị dưới tên Microsoft Office Word. 3Nhấp vào Add or Remove Features (thêm hoặc loại bỏ tính năng), chọn Continue (tiếp tục).{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/thumb\/6\/69\/Turn-a-Scanned-Document-Into-Microsoft-Word-Document-Step-4.jpg\/v4-460px-Turn-a-Scanned-Document-Into-Microsoft-Word-Document-Step-4.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/6\/69\/Turn-a-Scanned-Document-Into-Microsoft-Word-Document-Step-4.jpg\/v4-720px-Turn-a-Scanned-Document-Into-Microsoft-Word-Document-Step-4.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:720,”bigHeight”:540,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}4Mở rộng danh sách công cụ văn phòng Office Tools, sau đó, nhấp vào Microsoft Office Document Imaging (công cụ xử lý những văn bản đã được scan vào máy tính) rồi chọn Run all from my Computer (khởi động toàn bộ trên máy tính).{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/thumb\/3\/39\/Turn-a-Scanned-Document-Into-Microsoft-Word-Document-Step-5.jpg\/v4-460px-Turn-a-Scanned-Document-Into-Microsoft-Word-Document-Step-5.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/3\/39\/Turn-a-Scanned-Document-Into-Microsoft-Word-Document-Step-5.jpg\/v4-720px-Turn-a-Scanned-Document-Into-Microsoft-Word-Document-Step-5.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:720,”bigHeight”:540,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}5Nhấp vào Continue rồi chờ cấu hình được thiết lập hoàn chỉnh.

Phương pháp số 2 Chuyển đổi tài liệu được scan thành văn bản chỉnh sửa được

1Scan và/hoặc mở tài liệu lên với Paint. Nếu tiến hành scan, hãy thực hiện theo những bước bổ sung bên dưới. Nếu không, bạn chỉ cần mở hình ảnh được scan lên bằng công cụ Paint và tiến đến bước 2. Nhấp vào File (tập tin) > From Scanner or Camera (từ máy scan hay máy ảnh) để bắt đầu scan nếu cần thiết. Chọn thiết lập phù hợp nhất với tài liệu của bạn và nhấp vào Scan. Chúng ta chỉ quan tâm chủ yếu đến văn bản, vì thế, lựa chọn Black and white picture or text (hình ảnh/văn bản hiển thị trắng/đen) là hợp lý nhất. 2Nhấp vào File > Save (lưu) hay Save As (lưu dưới dạng) nếu cần thiết.3Chọn định dạng TIFF từ trong danh sách thả xuống và nhấp Save. Bây giờ, bạn có thể đóng cửa sổ Paint. 4Mở công cụ Microsoft Office Document Imaging. Đi đến Start > All Programs (tất cả chương trình) > Microsoft Office > Microsoft Office Tools và chọn Microsoft Office Document Imaging từ trong danh sách, hoặc, bạn chỉ cần dùng chức năng tìm kiếm với từ khóa “microsoft office document imaging”. 5Mở tệp có đuôi .tiff lên. Bạn chỉ cần chọn File > Open rồi xác định vị trí mà bạn đã lưu tập tin. 6Nhấn CTRL+A để chọn tất cả và CTRL+C để sao chép. Thao tác này sẽ khởi động tính năng nhận dạng văn bản. 7Mở một tài liệu Word trống và nhấn CTRL+V để dán.8Chỉnh sửa lỗi chính tả nếu cần thiết.

Lời khuyên

Tài liệu scan là văn bản thuần túy sẽ được chuyển đổi hiệu quả hơn so với văn bản biểu mẫu (chứa khung, logo, vân vân) vì việc chuyển đổi sẽ khiến những định dạng này bị mất.