Phương pháp Chuyển hình ảnh từ iPhone sang máy tính

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách chuyển hình ảnh từ điện thoại iPhone sang máy tính Windows. Bạn có thể dùng ứng dụng Windows 10 Photos, hoặc xuất trực tiếp hình ảnh và video vào một thư mục trên mọi phiên bản của hệ điều hành Windows.

những bước

Phương pháp số 1 Dùng ứng dụng Windows 10 Photos

1Kết nối iPhone với máy tính. dùng cáp sạc USB đi kèm điện thoại. 2Mở khóa iPhone của bạn. Mở khóa điện thoại bằng cảm biến vân tay hoặc nhập mã khóa. iPhone sẽ bật lên một câu hỏi rằng bạn có tin tưởng máy tính mà bạn vừa kết nối hay không. 3Trên điện thoại, bạn nhấn vào Trust (Tin cậy) hoặc Allow (Cho phép). Thao tác này sẽ cho phép iPhone chia sẻ dữ liệu và bạn có thể sao chép hình ảnh cũng như video vào máy tính. 4Trên máy tính, nhấp vào bảng chọn Start {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}.5Nhấp vào Photos (Hình ảnh).6Nhấp vào Import (Xuất) ở góc trên, bên phải cửa sổ Photos.7Nhấp vào On another device (Trên thiết bị khác) nằm bên phải cửa sổ bật lên.8Chọn hình ảnh mà bạn muốn chuyển và nhấp vào Continue (Tiếp tục). Tất cả những mục được chọn sẽ có một dấu tích ở góc trên, bên phải ảnh xem trước. Bạn có thể nhấp vào Select All (Chọn Tất cả) ở phía trên để chọn toàn bộ ảnh và video.9Nhấp vào Import. Hình ảnh và video sẽ bắt đầu được xuất ra từ iPhone. Nếu không muốn giữ lại hình ảnh hay video gốc trên điện thoại, bạn có thể tích vào ô bên cạnh “Delete imported items from Apple iPhone after importing” (Xóa những tập tin khỏi iPhone sau khi nhập)

Phương pháp số 2 Nhập dữ liệu vào một thư mục trên máy tính Windows

1Kết nối iPhone với máy tính. dùng cáp sạc USB đi cùng với điện thoại. 2Mở khóa iPhone của bạn. Mở khóa điện thoại bằng cảm biến vân tay hoặc nhập mã khóa. iPhone sẽ bật lên một câu hỏi rằng bạn có tin tưởng máy tính mà bạn vừa kết nối hay không. 3Trên điện thoại, bạn nhấn vào Trust hoặc Allow. Thao tác này sẽ cho phép iPhone chia sẻ dữ liệu và bạn có thể sao chép hình ảnh cũng như video vào máy tính. 4Trên máy tính, nhấp vào trình đơn Start {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}.5Nhấp vào File Explorer {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/0d\/Windowsstartexplorer.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/0d\/Windowsstartexplorer.png\/30px-Windowsstartexplorer.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Cửa sổ File Explorer sẽ mở ra để bạn có thể duyệt tìm tập tin và thiết bị kết nối với máy tính. 6Xác định vị trí iPhone được kết nối. Nhìn vào bên trái cửa sổ File Explorer, iPhone sẽ nằm bên dưới mục “This PC” (Máy tính Này). Nhấp vào {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/3\/3a\/Android7expandright.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/3\/3a\/Android7expandright.png\/30px-Android7expandright.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} bên cạnh “This PC” để xem danh sách thiết bị kết nối. Nếu iPhone không hiện ra, thử ngắt kết nối điện thoại và cắm cáp lại lần nữa.7Nhấp chuột phải vào iPhone và chọn Import pictures and video (Xuất hình ảnh và video) nằm gần cuối trình đơn thả xuống.8Chọn tác vụ Import all new items now (Nhập tất cả tập tin mới ngay bây giờ) và nhấp vào Next (Tiếp theo). Tất cả hình ảnh và video lưu trữ trong điện thoại sẽ được xuất tự động vào thư mục Pictures (Hình ảnh). Sau khi quá trình nhập dữ liệu hoàn tất, thư mục Pictures sẽ tự động được mở ra