Phương pháp Đổi địa chỉ IP trên trình duyệt Tor: 4 Bước

Phương pháp Đổi địa chỉ IP trên trình duyệt Tor: 4 Bước

Khi lần đầu mở Tor, bạn sẽ được yêu cầu kết nối với mạng Tor. Thao tác này nhằm kết nối bạn với một bộ chuyển tiếp và chỉ định cho bạn duyệt web bằng địa chỉ IP khác với địa chỉ IP hiện tại ở nhà, nơi làm việc hoặc trường học. Nếu như chỉ muốn duyệt web từ địa chỉ IP mới, đây là tất cả những gì bạn cần. Nhưng nếu bạn đang dùng Tor và muốn dùng địa chỉ IP khác với địa chỉ IP mà bạn được gán khi kết nối, bạn có thể tạo danh tính Tor mới. TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách tạo địa chỉ IP mới bằng trình duyệt web Tor.

những bước

1Mở Tor trên máy tính. Bạn có thể tìm thấy trong menu Windows Start hoặc Launchpad trên Mac. Nếu bạn đã từng kết nối với Tor, hãy nhấp vào Connect (Kết nối) khi được nhắc để lấy địa chỉ IP mới.Nếu bạn đang mở website và muốn thay đổi địa chỉ IP, hãy đọc tiếp bài đăng.2Nhấp vào menu hamburger  ở góc trên bên phải Tor.3Nhấp vào New Identity (Danh tính mới). Tùy chọn này dùng để tạo địa chỉ IP mới ở bất cứ đâu trong Tor, địa chỉ IP này sẽ không liên quan đến những hoạt động trước đó. Một hộp thoại sẽ bật lên cảnh báo với bạn rằng Tor sắp đóng toàn bộ cửa sổ và tab hiện tại. bất kỳ tiến trình tải xuống nào đang thực hiện (nếu có) cũng sẽ dừng lại. Nếu bạn chỉ muốn dùng địa chỉ IP mới cho trang web mà bạn đang mở ngay lúc đó chứ không phải bất cứ đâu trên Tor, hãy chọn New Tor Circuit for this site từ trong menu.Sau khi Tor cấp địa chỉ IP mới cho trang web, tab hiện tại sẽ được tải lại để bạn có thể lướt bằng địa chỉ IP mới.Tất cả tab trên cùng một trang web cũng sẽ được tải lại bằng địa chỉ IP mới sau khi bạn kích hoạt tính năng, nhưng những website khác và tiến trình tải xuống vẫn không bị ảnh hưởng.4Nhấp vào Yes để khởi động lại. Tor sẽ tắt rồi mở lại, đồng thời cung cấp địa chỉ IP mới trong suốt quá trình. Bây giờ, sau khi được gán địa chỉ IP mới, những trang web mà bạn truy cập sẽ ghi nhận địa chỉ IP này thay vì thông tin trước đó. Nếu muốn chỉ định quốc gia cho địa chỉ IP, bạn có thể chọn khu vực bằng cách dùng mã Strict Nodes

Lời khuyên

Khi bạn đổi địa chỉ IP trên Tor, sự thay đổi chỉ có hiệu lực trên Tor và không ảnh hưởng đến bất cứ chương trình nào trên máy tính.Tor có ba mức bảo mật: Standard (Tiêu chuẩn), Safer (An toàn hơn) và Safest (An toàn nhất). Để kiểm tra và điều chỉnh cài đặt bảo mật của Tor, hãy nhấp vào menu hamburger, chọn Options (Tùy chọn) rồi nhấp vào tab Privacy & Security (Bảo mật & riêng tư).Tor khuyến cáo người dùng không cài đặt bất kỳ tiện ích bổ sung nào cho trình duyệt để tránh vô tình làm ảnh hưởng đến khả năng ẩn danh của bạn.