Phương pháp Đổi kích thước ảnh trong Microsoft Paint

Đây là bài đăng chỉ dẫn bạn cách phóng to, thu nhỏ, hoặc cắt ảnh trong Microsoft Paint. Hai thao tác đầu tiên vẫn giữ nguyên tỉ lệ khung ảnh, và thao tác còn lại sẽ xóa phần bên ngoài của ảnh.

những bước

Phương pháp số 1 Phóng to hoặc thu nhỏ ảnh

1Tạo bản sao cho ảnh mà bạn muốn thay đổi kích thước. Mở thư mục lưu ảnh cần xử lý, nhấp phải vào ảnh và chọn Copy (Sao chép) trong trình đơn đang hiển thị, rồi nhấp phải vào khoảng trống trong thư mục hoặc trên màn hình chính của máy tính và chọn Paste (Dán). Việc không tạo bản sao sẽ khiến ảnh gốc bị chỉnh sửa.2Nhấp phải vào bản sao của ảnh. Một trình đơn sẽ hiển thị sau thao tác này. 3Chọn Open with (Mở bằng). Đây là lựa chọn ở giữa trình đơn đang hiển thị. Bạn sẽ thấy một trình đơn khác hiển thị tại đây. 4Nhấp vào Paint. Lựa chọn này có trong trình đơn vừa hiển thị. Ảnh mà bạn chọn sẽ được mở trong chương trình Paint. 5Nhấp vào Resize (Thay đổi kích thước). Đây là lựa chọn ở giữa phần bên phải của phần “Image” (Ảnh) ở phía trên cửa sổ Paint. 6Đảm bảo có một dấu chấm đen hiển thị bên cạnh “Percentage” (Tỷ lệ phần trăm). Nếu không, bạn sẽ nhấp vào vòng tròn bên cạnh “Percentage” để đảm bảo những thay đổi của ảnh sẽ được tính bằng phần trăm. Ảnh của bạn sẽ có giá trị dọc và ngang ban đầu là 100, nên việc thay đổi những giá trị này sang “75” sẽ khiến kích thước ảnh giảm xuống còn ¾ so với ảnh gốc.Nếu muốn điều chỉnh ảnh theo độ phân giải chính xác của chiều ngang hoặc dọc, bạn có thể nhấp vào vòng tròn bên cạnh “Pixels” (Độ phân giải).7Đánh dấu vào ô “Maintain aspect ratio” (Duy trì tỷ lệ khung ảnh). Nếu bạn không thấy dấu chọn tại ô bên cạnh “Maintain aspect ratio”, hãy nhấp vào đó; nếu không, bất kỳ thay đổi nào đối với một yếu tố của ảnh (chẳng hạn như kích thước chiều dọc) sẽ không khiến những yếu tố còn lại thay đổi theo. Nếu ô này đã được chọn, bạn sẽ chuyển sang bước tiếp theo.8Thay đổi kích thước của ảnh. Nhập số từ 1 đến 500 vào ô “Horizontal” (Chiều ngang). Bất kỳ số nào dưới 100 đều làm cho ảnh nhỏ lại nhưng vẫn giữ nguyên khổ ảnh, và những số trên 100 sẽ phóng to ảnh nhưng không làm thay đổi khổ ảnh. Nếu bạn muốn thay đổi kích thước ảnh bằng độ phân giải, hãy nhập số độ phân giải của chiều dọc mà bạn muốn dùng vào ô “Vertical” (Chiều dọc). Bạn cũng có thể bỏ chọn ô “Maintain aspect ratio” (Duy trì tỷ lệ khung ảnh) và nhập giá trị khác vào ô “Horizontal” (Chiều ngang) nếu cần.9Nhấp vào OK. Đây là thao tác áp dụng những thay đổi cho ảnh. 10Lưu ảnh. Ấn Ctrl+S để thực hiện việc này. Như vậy, những thay đổi của ảnh sẽ được lưu lại

Phương pháp số 2 Cắt ảnh

1Tìm hiểu thao tác cắt ảnh. Việc cắt ảnh sẽ để lại một phần nhỏ hơn của ảnh, nhưng chất lượng của phần đã cắt vẫn sẽ được giữ nguyên. Đây là thao tác phù hợp để dùng khi bạn muốn cắt bỏ những phần không cần thiết của ảnh mà không làm thay đổi độ phân giải gốc. Ảnh đã cắt cũng sẽ có dung lượng tập tin nhỏ hơn.2Tạo bản sao cho ảnh mà bạn muốn thay đổi kích thước. Mở thư mục lưu ảnh cần xử lý, nhấp phải vào ảnh và chọn Copy (Sao chép) trong trình đơn đang hiển thị, rồi nhấp phải vào khoảng trống trong thư mục hoặc trên màn hình chính của máy tính và chọn Paste (Dán). Việc không tạo bản sao sẽ khiến ảnh gốc bị chỉnh sửa.3Nhấp phải vào bản sao của ảnh. Bạn sẽ thấy một trình đơn sẽ hiển thị tại đây. 4Chọn Open with (Mở bằng). Đây là lựa chọn ở giữa trình đơn đang hiển thị. Một trình đơn khác sẽ xuất hiện tại đây. 5Nhấp vào Paint. Lựa chọn này có trong trình đơn đang hiển thị. Ảnh đã chọn sẽ được mở trong chương trình Paint. 6Nhấp vào bên dưới Select (Chọn). Lựa chọn Select có trong phần “Image” (Ảnh) của thẻ Home hiển thị ở phía trên cửa sổ “Paint”. Bạn sẽ thấy một trình đơn xuất hiện trên màn hình. 7Nhấp vào Rectangular selection (Vùng chọn hình chữ nhật). Đây là lựa chọn đầu tiên trong trình đơn đang hiển thị tại đây. Nếu bạn muốn chọn vùng theo ý thích, hãy nhấp vào Free-form selection (Vùng chọn tự do).8Nhấp và rê chuột trên ảnh. Bạn sẽ thấy một hình chữ nhật với những đường chấm chấm xuất hiện trên ảnh; phần hình ảnh bên trong đường chấm sẽ được giữ nguyên khi bạn chọn cắt ảnh. Nếu bạn muốn xóa đường viền của ảnh, cách hiệu quả nhất là nhấp vào góc phía trên bên trái và rê chuột theo đường chéo đến góc dưới bên phải (hoặc tương tự như vậy).Để xóa đường chấm chấm và chọn lại, bạn sẽ nhấp vào bất kỳ đâu bên ngoài phần được giới hạn bởi những đường đó.9Nhấp vào Crop (Cắt). Đây là lựa chọn ở phía trên phần “Image” (Ảnh) và bên phải lựa chọn Select. Khi bạn nhấp vào nút này, mọi thứ bên ngoài vùng đã chọn sẽ bị xóa, và bạn chỉ còn thấy phần ảnh bên trong vùng đó. 10Lưu ảnh. Bạn chỉ cần ấn tổ hợp phím Ctrl+S. Thao tác này sẽ lưu bản sao của ảnh thành thành tập tin đã cắt, thay vì giống với ảnh gốc

Lời khuyên

Khi in ảnh đã thay đổi kích thước, bạn cần đảm bảo máy in không tự động thay đổi kích thước ảnh trước khi in.Việc giảm kích thước của ảnh, dù chỉ là một ít, cũng sẽ làm giảm dung lượng của tập tin ảnh.

Cảnh báo

Hãy cân nhắc việc thu nhỏ kích thước của ảnh đã sao chép thay vì ảnh gốc. Để tạo bản sao cho tập tin gốc: bạn sẽ nhấp phải vào ảnh, chọn Copy (Sao chép), rồi nhấp phải vào màn hình chính của máy tính và chọn Paste (Dán). Bạn có thể nhấp phải vào ảnh đã sao chép và chọn mở ảnh trong Paint.Việc phóng to sẽ làm giảm chất lượng của ảnh.