Phương pháp Đồng bộ hóa Danh bạ Google vào Android: 4 Bước

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách đồng bộ hóa danh bạ liên kết với tài khoản Google vào ứng dụng danh bạ hoặc sổ địa chỉ trên thiết bị Android.

những bước

1Mở ứng dụng Settings (Cài đặt) {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/e\/ed\/Android7settingsapp.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/e\/ed\/Android7settingsapp.png\/30px-Android7settingsapp.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} của thiết bị Android.2Cuộn xuống và nhấn vào Accounts (Tài khoản). Tùy chọn nằm trong phần “Personal” (Cá nhân) của thực đơn. 3Nhấn vào Google.Nếu bạn chưa thêm tài khoản Google vào thiết bị Android, nhấn vào + Add account (Thêm tài khoản), sau đó chọn Google và tiến hành theo chỉ dẫn trên màn hình để thêm và tạo tài khoản Google mới.4Vuốt công tắc Contacts (Danh bạ) sang vị trí “On” {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/d\/df\/Android7systemswitchon2.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/d\/df\/Android7systemswitchon2.png\/40px-Android7systemswitchon2.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:40,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Google Contacts (Danh bạ Google) sẽ đồng hộ hóa vào ứng dụng danh bạ hoặc sổ địa chỉ trên thiết bị Android

Lời khuyên

Hãy tùy chỉnh đồng bộ hóa theo định kỳ nhằm đảm bảo thiết bị luôn được cập nhật.