Phương pháp Đồng bộ Outlook với Gmail Tainghetrothinh

Đây là bài đăng chỉ dẫn bạn cách nhận email từ Gmail ngay tại ứng dụng Outlook 2016 trên máy tính Windows hoặc Mac. Nếu chưa cài đặt Outlook trên máy tính, trước tiên bạn phải mua và cài đặt Microsoft Office 365.

những bước

Phần 1Phần 1 Bật IMAP trên Gmail

1Mở Gmail bằng cách truy cập https://www.gmail.com/ từ trình duyệt của máy tính.Nếu chưa đăng nhập tài khoản Gmail, bạn cần nhập địa chỉ email và mật khẩu trước khi tiếp tục.Nếu đăng nhập sai tài khoản, bạn có thể chuyển sang một tài khoản Gmail khác bằng cách nhấp vào ảnh đại diện của tài khoản ở phía trên góc phải trang, nhấp vào Add account (Thêm tài khoản) rồi nhập địa chỉ email và mật khẩu của tài khoản.2Nhấp vào “Settings” (Cài đặt) với biểu tượng bánh răng {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/3\/30\/IE11settings.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/3\/30\/IE11settings.png\/30px-IE11settings.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} ở phía trên góc phải trang để mở danh sách lựa chọn.3Nhấp vào Settings ở giữa danh sách lựa chọn để mở trang này.4Nhấp vào thẻ Forwarding and POP/IMAP (Chuyển tiếp và POP/IMAP) ở đầu trang Settings.5Đánh dấu vào ô “Enable IMAP” (Bật IMAP) trong phần “IMAP Access” (Quyền truy cập qua IMAP) của trang Settings.Ô này có thể đã được đánh dấu. Nếu vậy, bạn hãy chuyển sang bước bật xác minh hai bước trong bài đăng này.6Nhấp vào nút Save Changes (Lưu thay đổi) màu xám ở cuối trang. Thao tác này sẽ bật IMAP cho hộp thư Gmail của bạn và cho phép email hiển thị trong Outlook

Phần 2Phần 2 Bật xác minh hai bước cho Gmail

1Nhấp vào “Google Apps” (những ứng dụng của Google với biểu tượng ⋮⋮⋮ ở phía trên góc phải trang Gmail để mở danh sách lựa chọn.2Nhấp vào My Account (Tài khoản của tôi) với biểu tượng cái khiên trong danh sách lựa chọn để mở trang Tài khoản Google.3Nhấp vào tiêu đề Sign-in and security (Đăng nhập và bảo mật) ở góc trái trang.4Kéo xuống bên dưới màn hình và chọn 2-Step Verification (Xác minh 2 bước) ở gần bên dưới góc phải trang.5Nhấp vào nút GET STARTED (Bắt đầu) màu xanh dương ở bên dưới góc phải trang.Có thể bạn phải kéo xuống một chút để thấy nút này.6Nhập mật khẩu khi được yêu cầu. Gõ mật khẩu mà bạn dùng để đăng nhập vào địa chỉ email. 7Nhấp NEXT (Tiếp tục) ở cuối trang.8Nhấp vào nút TRY IT NOW (Thử ngay) màu xanh dương ở phía dưới góc phải trang. Thao tác này sẽ gửi thông báo đến số điện thoại. Nếu không thấy điện thoại hiển thị trên trang này, bạn cần đăng nhập vào tài khoản Gmail trên ứng dụng Google (trên iPhone) hoặc đăng nhập tài khoản Google trong phần Settings (Cài đặt) trên điện thoại Android.Trên iPhone, bạn cần tải ứng dụng Google miễn phí trên App Store.9Thực hiện theo chỉ dẫn. Mở chỉ dẫn trên điện thoại bằng cách vuốt màn hình sang phải khi điện thoại đang khóa hoặc chạm vào chỉ dẫn khi điện thoại đã mở khóa, sau đó chọn YES (Đồng ý) hoặc ALLOW (Cho phép). 10Kiểm tra số điện thoại của bạn. Xem số điện thoại ở đầu trang; nếu số đó trùng với số khôi phục đã chọn, bạn có thể tiếp tục. Nếu số điện thoại không đúng, bạn cần thay đổi trước khi tiếp tục.11Nhấp vào nút SEND (Gửi) màu xanh dương ở bên dưới góc phải trang. Google sẽ gửi mã xác minh đến số điện thoại đã cung cấp. 12Nhập mã xác minh. Lấy mã từ trong nội dung tin nhắn của điện thoại, sau đó gõ vào trường ở giữa trang. 13Nhấp nút NEXT (Tiếp tục) màu xanh dương ở cuối trang.14Nhấp nút TURN ON (Bật) màu xanh dương ở bên phải trang. Thao tác này sẽ bật Xác minh 2 bước cho tài khoản Gmail của bạn. Bây giờ thì Xác minh 2 bước đã được thiết lập, bạn cần tạo mật khẩu ứng dụng cho tài khoản Gmail

Phần 3Phần 3 Tạo mật khẩu ứng dụng cho Gmail

1Nhấp vào “Google Apps” (những ứng dụng của Google) với biểu tượng ⋮⋮⋮ ở phía trên góc phải trang Gmail một lần nữa để mở danh sách lựa chọn.2Nhấp vào My Account (Tài khoản của tôi) với biểu tượng cái khiên trong danh sách lựa chọn để mở trang Tài khoản Google.3Nhấp vào Sign-in and security (Đăng nhập và bảo mật) ở bên trái trang.4Kéo xuống và nhấp vào App passwords (Mật khẩu ứng dụng) ở bên phải trang, phía trên phần mà bạn bật Xác minh 2 bước.5Nhập mật khẩu của tài khoản khi được yêu cầu. Gõ mật khẩu mà bạn dùng để đăng nhập vào tài khoản Gmail. 6Nhấp vào NEXT (Tiếp tục) ở bên dưới trường mật khẩu.7Nhấp vào khung dữ liệu Select app (Chọn ứng dụng) màu xám ở bên trái trang để mở danh sách lựa chọn.8Nhấp vào Other (Custom name) ((Tên) khác) ở cuối danh sách lựa chọn để mở thêm một trường nhập dữ liệu.9Nhập tên. Gõ Outlook (hoặc ứng dụng tương tự) vào khung nhập dữ liệu. 10Nhấp vào nút GENERATE (Tạo) màu xanh dương ở bên phải trang. Thao tác này sẽ tạo mã 12 ký tự chữ bên phải trang; bạn có thể dùng mã này để đăng nhập Outlook. 11Sao chép mật khẩu ứng dụng của bạn. Nhấp và kéo con trỏ chuột qua phần mã trên nền màu vàng, sau đó ấn Ctrl+C (trên Windows) hoặc ⌘ Command+C (trên Mac) để sao chép mã. Bạn cũng có thể nhấp phải vào mã đã chọn và nhấp Copy (Sao chép)

Phần 4Phần 4 Thêm tài khoản Gmail vào Outlook

1Mở ứng dụng Outlook trên máy tính. Biểu tượng của ứng dụng Outlook là hộp màu xanh với bao thư màu trắng ở phía sau chữ “o” màu trắng. Nếu chưa đăng nhập Outlook, bạn cần nhập địa chỉ email Microsoft, nhập mật khẩu khi được yêu cầu và thực hiện theo chỉ dẫn trên màn hình.Ứng dụng Outlook có giao diện khác trang web Outl
ook.2Nhấp vào File (Tệp) ở phía trên bên trái cửa sổ ứng dụng Outlook để mở một danh sách lựa chọn.Nếu không có lựa chọn File ở phía trên góc trái cửa sổ Outlook thì có thể là bạn đang dùng trang web Outlook hoặc phiên bản Outlook không cho phép thêm tài khoản khác.Trên máy Mac, bạn sẽ nhấp vào Tools (Công cụ) ở phía trên màn hình.3Nhấp vào Add Account (Thêm tài khoản) ở phía trên góc trái trang File của Outlook để mở danh sách lựa chọn.Trên máy Mac, bạn sẽ nhấp vào Accounts… (Tài khoản) trong danh sách lựa chọn Tools.4Nhập địa chỉ Gmail. Gõ địa chỉ của tài khoản Gmail mà bạn muốn đồng bộ với Outlook. 5Nhấp vào Connect (Kết nối) ở bên dưới trường nhập địa chỉ email.6Nhập mật khẩu ứng dụng. Nhấp vào trường “Password” (Mật khẩu), sau đó ấn Ctrl+V (trên Windows) hoặc ⌘ Command+V (trên Mac) để nhập mật khẩu ứng dụng mà bạn đã sao chép trước đó. Bạn cũng có thể nhấp phải vào trường “Password” và nhấp Paste (Dán) trong danh sách lựa chọn để thực hiện việc này.7Nhấp vào Connect (Kết nối) ở bên dưới cửa sổ. Tài khoản Gmail sẽ bắt đầu được tích hợp vào ứng dụng Outlook. 8Nhấp vào OK khi được yêu cầu. Đây là dấu hiệu cho biết tài khoản Gmail đã được kết nối với ứng dụng Outlook. Bạn sẽ thấy tên tài khoản Gmail ở bên trái cửa sổ Outlook. Trước tiên có lẽ bạn cần bỏ chọn ô “Also set up Outlook on my phone” (Cũng thiết lập Outlook trên điện thoại của tôi)

Phần 5Phần 5 Nhập danh bạ Google

1Tải danh bạ Gmail. Truy cập https://www.google.com/contacts/ từ trinh duyệt web, đăng nhập bằng địa chỉ Gmail và mật khẩu khi được yêu cầu và thực hiện như sau: Nhấp vào ô ở phía trên góc trái trang để chọn toàn bộ danh bạ.Nhấp vào danh sách lựa chọn More (Thêm).Nhấp vào Export… (Xuất) trong danh sách lựa chọn.Đánh dấu vào ô “All contacts” (Toàn bộ danh bạ).Đánh dấu vào ô “Outlook CSV format” (Định dạng Outlook CSV). Nếu dùng máy Mac, bạn đánh dấu vào ô “vCard format” (Định dạng vCard).Nhấp vào Export ở bên dưới cửa sổ.2Mở cửa sổ Outlook. Bạn cần mở Outlook để nhập danh bạ vào đó. Trên máy Mac, bạn sẽ phải nhấp vào những tập tin vCard đã tải về, nhấp vào File (Tệp) ở phía trên góc trái màn hình, chọn Open With (Mở bằng), nhấp vào Outlook và thực hiện theo chỉ dẫn trên màn hình. Thao tác này sẽ nhập danh bạ Gmail của bạn.Nếu đã đóng Outlook, bạn cần mở lại ứng dụng này trước khi tiếp tục.3Nhấp vào File ở phía trên góc trái cửa sổ Outlook để mở trình đơn File.4Nhấp vào Open & Export (Mở và xuất) trong trình đơn File để mở trang Import/Export (Nhập/Xuất).5Nhấp vào Import/Export ở giữa trang để mở phần chỉ dẫn Import/Export.6Nhấp vào lựa chọn Import from another program or file (Nhập từ một chương trình hoặc tập tin khác) ở giữa cửa sổ.7Nhấp vào Next (Tiếp tục) ở bên dưới góc phải cửa sổ.8Nhấp vào Comma Separated Value (Phân cách những giá trị bằng dấu phẩy) ở gần phía trên cửa sổ.9Nhấp vào Next (Tiếp tục).10Nhấp vào Browse … (Duyệt) ở phía trên bên phải cửa sổ.11Chọn tập tin danh bạ đã tải về. Truy cập nơi lưu tập tin danh bạ đã tải về, sau đó nhấp để chọn tập tin. 12Nhấp vào Open (Mở) ở bên dưới góc phải cửa sổ. những tập tin danh bạ sẽ được tải lên. 13Nhấp vào Next (Tiếp tục). Bạn cũng có thể chọn lựa chọn tạo bản sao cho danh bạ (chẳng hạn như Allow duplicates to be created (Cho phép tạo bản sao)) ở giữa cửa sổ trước khi tiếp tục. 14Chọn thư mục “Contacts” (Danh bạ). Kéo màn hình lên hoặc xuống đến khi bạn tìm thấy thư mục Contacts (Danh bạ) trong cửa sổ, sau đó nhấp để chọn.Bạn thường tìm thấy thư mục Contacts gần phía trên cửa sổ.Thư mục Contacts không giống thư mục thực tế.15Nhấp vào Next (Tiếp tục).16Nhấp vào Finish (Hoàn tất) ở bên dưới cửa sổ để nhập danh bạ vào Outlook.Sau khi hoàn tất, bạn có thể xem danh bạ Outlook bằng cách nhấp vào Address Book (Sổ danh bạ) trong phần “Find” (Tìm kiếm) ở phía trên cửa sổ Outlook

Lời khuyên

“Xác minh 2 bước” là phiên phản xác thực 2 yếu tố của Google. Điều đó có nghĩa là khi đăng nhập vào tài khoản Gmail trên máy tính mới, bạn cần xác minh việc đăng nhập thông qua 2 bước xác minh trên điện thoại.Phiên bản mới nhất của Danh bạ Google không hỗ trợ việc xuất danh bạ nên bạn cần dùng phiên bản cũ để thực hiện việc này.

Cảnh báo

Việc đánh dấu “Read” (Đã đọc) trên ứng dụng Outlook sẽ không tự động đánh dấu “Read” cho những email mới trong Gmail.Gmail không cho phép email đính kèm tập tin .exe. Ngoài ra, tập tin đính kèm có dung lượng tối đa là 25 MB.