Phương pháp Dùng thẻ màu chữ trên HTML Tainghetrothinh

Đây là bài đăng chỉ dẫn cách thay đổi màu chữ trong văn bản HTML. Mặc dù thẻ kiểu chữ HTML đã lỗi thời trong HTML5, nhưng bạn có thể dùng CSS để tạo màu cho nội dung trên trang HTML. Nếu dùng phiên bản HTML cũ hơn, bạn có thể dùng thẻ màu chữ HTML khi cần.

những bước

Phương pháp số 1 dùng CSS

1Chọn màu cho phần nội dung. Mặc dù bạn có thể dùng những màu cơ bản (chẳng hạn như “đỏ”) để tạo màu cho văn bản, nhưng bạn vẫn cần dùng công cụ tạo màu HTML để tạo nhiều tông màu khác: Truy cập https://www.w3schools.com/colors/colors_picker.asp bằng trình duyệt của máy tính.Chọn màu nền mà bạn muốn dùng trong hình lục giác ở đầu trang.Kéo xuống tông màu mà bạn muốn dùng ở bên phải trang.Ghi lại mã 6 ký tự ở bên phải tông màu.2Mở văn bản HTML. Đây là văn bản mà bạn muốn thay đổi màu chữ. Nếu bạn chưa có văn bản HTML, hãy tạo ngay trước khi tiếp tục.3Tìm nội dung mà bạn muốn tạo màu. Lướt xem văn bản đến khi bạn tìm được đoạn, đề mục hoặc nội dung khác mà bạn muốn tạo màu. 4Lưu ý những thẻ của nội dung. Ví dụ, nếu nội dung là đề mục, bạn sẽ thấy “<h1>” ở phía trước. 5Thêm phần “head” (phần mở đầu) và “style” (kiểu) vào phần phía trên của văn bản. Bạn sẽ thực hiện việc này bằng cách nhập <head> bên dưới thẻ “<html>”, ấn ↵ Enter, nhập <style> bên dưới thẻ “<head>”, ấn ↵ Enter hai lần, và nhập thẻ đóng cho cả hai. Kết quả cuối cùng sẽ trông giống như sau: <!DOCTYPE html><html><head><style></style></head><body>6Nhập thẻ kiểu “color” (màu). Nhấp vào khoảng trống giữa những thẻ “<style></style>”, rồi nhập đoạn mã sau (bạn nhớ thay red bằng mã màu và “<h1>” bằng thẻ dành cho nội dung mà bạn muốn tạo màu): <h1>{color:red;}7Xem lại văn bản. Phần đề mục của trang sẽ trông giống như sau: <!DOCTYPE html><html><head><style><h1>{color:red;}</style></head><body>8Hợp nhất màu của nội dung. Nếu bạn muốn nội dung của văn bản có cùng một màu, hãy nhập đoạn mã sau với black được thay bằng màu yêu thích của bạn: body{color:black;}

Phương pháp số 2 dùng thẻ HTML

1Chọn màu cho phần nội dung. Mặc dù bạn có thể dùng những màu cơ bản (chẳng hạn như “đỏ”) để tạo màu cho văn bản, nhưng bạn vẫn cần dùng công cụ tạo màu HTML để tạo nhiều tông màu khác: Truy cập https://www.w3schools.com/colors/colors_picker.asp bằng trình duyệt của máy tính.Chọn màu nền mà bạn muốn dùng trong hình lục giác ở đầu trang.Kéo xuống tông màu mà bạn muốn dùng ở bên phải trang.Ghi lại mã 6 ký tự ở bên phải tông màu.2Mở văn bản HTML. Đây là văn bản mà bạn muốn thay đổi màu của nội dung. Nếu bạn chưa có văn bản HTML, hãy tạo ngay trước khi tiếp tục.3Tìm nội dung mà bạn muốn tạo màu. Lướt xem văn bản đến khi bạn tìm được đoạn, đề mục hoặc nội dung khác cần tạo màu. 4Thêm thẻ mở “font” (kiểu chữ). Nhấp vào bên trái của nội dung mà bạn muốn tạo màu, rồi nhập đoạn mã sau (bạn nhớ thay red bằng màu yêu thích của mình):<fontcolor=”red”>5Đóng thẻ “font”. Nhấp vào bên phải nội dung cần tạo màu rồi nhập </font> tại đó. <fontcolor=”red”>Đây là nội dung màu đỏ!</font>

Lời khuyên

Cố gắng thiết kế sao cho trang dễ đọc. những màu sáng thường khó đọc trên nền trắng, và màu tối sẽ khó đọc trên nền màu đen.Mã màu HTML có ý nghĩa như sau: hai ký tự đầu tiên được dùng để chỉ sắc độ đỏ, hai ký tự tiếp theo chỉ sắc độ xanh lá, và hai ký tự cuối cùng chỉ sắc độ xanh dương. Bạn có thể dùng số bất kỳ từ “00” đến “99” để chỉ định lượng màu của từng sắc độ; dùng “FF” thay vì số là cách chỉ định lượng màu tối đa (ví dụ, “0000FF” sẽ cho màu có sắc độ xanh dương cao nhất).Màn hình máy tính cũ chỉ hiển thị tối đa 65.000 màu, và những màn hình cũ hơn chỉ có 256 màu. Tuy nhiên, hơn 99% người dùng internet có thể thấy những màu mà bạn chọn.

Cảnh báo

Yếu tố kiểu chữ không được hỗ trợ trong XHTML 1.0 Strict DTD.