Phương pháp Dùng WiFi Direct trên Android: 12 Bước Tainghetrothinh

bài đăng này chỉ dẫn bạn cách kết nối với thiết bị di động và máy tính để bàn khác qua Wi-Fi Direct khi dùng Android.

những bước

Phương pháp số 1 Kết nối với thiết bị qua Wi-Fi Direct

1Mở danh sách ứng dụng của Android. Đây là danh sách tất cả ứng dụng được cài đặt trên thiết bị. 2Tìm và chạm vào biểu tượng {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/e\/ed\/Android7settingsapp.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/e\/ed\/Android7settingsapp.png\/30px-Android7settingsapp.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Đây là bước mở trình đơn Cài đặt (Settings). 3Chạm vào Wi-Fi trong trình đơn Cài đặt. Trên một vài thiết bị, bạn cần chạm vào Mạng và Internet rồi mới chạm vào Wi-Fi. Tại đây, bạn có thể thay đổi cài đặt Wi-Fi và kết nối với những thiết bị khác. 4Gạt công tắc Wi-Fi thành {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/d\/df\/Android7systemswitchon2.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/d\/df\/Android7systemswitchon2.png\/40px-Android7systemswitchon2.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:40,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Bạn phải bật Wi-Fi của thiết bị trước khi có thể dùng Wi-Fi Direct. 5Chạm vào biểu tượng dấu ba chấm dọc. Nút này nằm ở góc trên bên phải màn hình. Đây là bước mở trình đơn thả xuống. 6Chạm vào Wi-Fi Direct trong trình đơn thả xuống. Bước này sẽ quét khu vực xung quanh và liệt kê tất cả thiết bị ở gần bạn có thể kết nối Wi-Fi Direct. Tùy thuộc vào thiết bị và phần mềm hiện tại, nút Wi-Fi Direct có thể nằm ở phía dưới cùng màn hình trong trang Wi-Fi, thay vì trong trình đơn thả xuống.7Chạm vào một thiết bị để kết nối. Thao tác này sẽ gửi yêu cầu kết nối đến thiết bị bạn đã lựa chọn. Người đó sẽ có 30 giây để chấp nhận yêu cầu và kết nối với bạn qua Wi-Fi Direct

Phương pháp số 2 Chia sẻ ảnh qua Wi-Fi Direct

1Mở thư viện ảnh của thiết bị.2Chạm và giữ một ảnh. Thao tác này sẽ lựa chọn tập tin ảnh và hiển thị những biểu tượng mới ở phía trên cùng màn hình. 3Chạm vào biểu tượng {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/8\/83\/Android7share.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/8\/83\/Android7share.png\/30px-Android7share.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Đây là nút Chia sẻ. Bước này sẽ mở cửa sổ mới, trong đó bạn có thể lựa chọn ứng dụng để chia sẻ tập tin này. 4Chạm vào Wi-Fi Direct. Bước này sẽ mở danh sách thiết bị ở xung quanh bạn có thể truyền tập tin qua Wi-Fi Direct. 5Chạm vào một thiết bị trong danh sách. Người sở hữu thiết bị đó sẽ nhận được một thông báo trên thiết bị của họ, với nội dung là họ có muốn chấp nhận yêu cầu truyền tập tin từ bạn hay không. Nếu chấp nhận, họ sẽ nhận được ảnh bạn đang gửi trên thiết bị của họ

Cảnh báo

một vài thiết bị di động có thể yêu cầu có ứng dụng của bên thứ ba để thực hiện truyền tập tin qua Wi-Fi Direct.