Phương pháp Duyệt web ẩn danh trên Internet Explorer: 8 Bước

Hầu hết trình duyệt hiện đại đều có chế độ duyệt web riêng tư được lấy cảm hứng từ “Incognito Mode” (Chế độ ẩn danh) của Google Chrome. Trên Internet Explorer, chế độ duyệt web riêng tư thường được gọi là “InPrivate Browsing”. Mọi thao tác lướt web trong chế độ này sẽ không được ghi lại trên máy tính. Bạn có thể dùng InPrivate Browsing trên cả giao diện Desktop và Metro của Internet Explorer.

những bước

Phương pháp số 1 Internet Explorer (Desktop)

Nếu bạn đang dùng máy tính bảng Surface hoặc Windows, xem phần tiếp theo.

1Mở Internet Explorer. Để dùng InPrivate Browsing (Incognito), bạn cần trình duyệt Internet Explorer 8 trở về sau. Nếu bạn đang dùng Windows 7 trở về sau thì phiên bản của bạn là vừa đủ.Để xem phiên bản hiện hành, nhấp vào nút hình bánh răng hoặc trình đơn Help (Trợ giúp) và chọn “About Internet Explorer” (Về Internet Explorer). Nhấp vào đây để xem thêm cách cập nhật trình duyệt.2Nhấp vào nút hình bánh răng hoặc trình đơn Tools (Công cụ) và chọn “InPrivate Browsing”. Nếu không thấy, bạn hãy nhấn nút Alt rồi nhấp chuột vào trình đơn Tools đang hiển thị. Cửa sổ InPrivate mới sẽ hiện ra. Bạn cũng có thể nhấn Ctrl + Shift + P.3Duyệt web riêng tư trong cửa sổ mới. Cửa sổ InPrivate sẽ không ghi lại lịch sử duyệt web hay dữ liệu website. Tất cả tab mới được tạo trong cửa sổ này cũng sẽ được chuyển sang chế độ riêng tư. Điều này không bảo vệ bạn khỏi cấp trên hay bất kỳ ai có khả năng theo dõi hoạt động web của bạn qua mạng. Những lần duyệt web trước đó trong cửa sổ thông thường vẫn được ghi lại.4Cài đặt để Internet Explorer luôn mở trong chế độ InPrivate Browsing. Nếu thường xuyên dùng InPrivate Browsing, bạn có thể cài đặt trình duyệt luôn khởi động trong chế độ này để thuận tiện hơn.Nhấp chuột phải vào lối tắt Internet Explorer và chọn “Properties” (Thuộc tính).Tìm trường “Target” (Mục tiêu) trong thẻ Shortcut (Lối tắt).Thêm -private vào cuối dòng Target. Đảm bảo rằng bạn không bỏ sót dấu cách ở cuối dòng target và dấu -.Nhấp vào Apply (Áp dụng) để lưu lại thay đổi. Internet Explorer sẽ khởi động trong chế độ InPrivate Browsing mỗi khi bạn dùng lối tắt đó

Phương pháp số 2 Internet Explorer (Metro)

1Mở Internet Explorer. Phương pháp này dành cho phiên bản Metro của Internet Explorer 11 được tích hợp trong Windows 8. 2Nhấn vào nút “Tabs” ở cuối màn hình, bên phải thanh địa chỉ. Khung Tabs sẽ mở ra.3Nhấn vào nút “...” ở đầu khung Tabs và chọn “New InPrivate Tab” (Tab InPrivate mới). Một tab ẩn danh mới sẽ mở ra trong trình duyệt. 4dùng khung Tabs để chuyển đổi giữa tab InPrivate và tab thông thường. Tab InPrivate sẽ được đánh dấu trong khung Tabs để bạn dễ phân biệt. InPrivate Browsing không thể ngăn cấp trên hay nhà quản trị mạng thấy những trang bạn đã truy cập

Cảnh báo

InPrivate Browsing không giúp hoạt động trực tuyến của bạn ẩn danh hay kín đáo. ISP (nhà cung cấp dịch vụ mạng), cấp trên và/hoặc nhà quản trị mạng vẫn nắm được tất cả nhật ký hoạt động của bạn.