Phương pháp Gỡ bỏ một vài điện thoại trong Apple ID trên iPhone: 8 Bước

bài đăng này sẽ chỉ dẫn bạn cách xóa số điện thoại phụ khỏi tài khoản Apple ID trên iPhone.

những bước

1Mở Settings (Cài đặt) của iPhone. Ứng dụng này có biểu tượng hình bánh răng màu xám nằm trên màn hình chính. Nó cũng có thể nằm trong thư mục “Utilities” (Tiện ích).2Cuộn xuống và nhấn iCloud. Mục này nằm trong nhóm thứ tư của tùy chọn menu. 3Nhấn vào địa chỉ email Apple ID. Nó nằm ở phía trên màn hình. 4Đăng nhập với Apple ID của bạn nếu được nhắc.5Nhấn Contact Information (Thông tin liên hệ). Đây là tùy chọn đầu tiên được liệt kê bên dưới Apple ID. 6Nhấn vào số điện thoại bạn muốn gỡ bỏ.7Nhấn Remove Phone Number (Xóa số điện thoại).Lưu ý: bạn sẽ không có tùy chọn xóa số điện thoại có chữ “Primary” (Chính) bên cạnh. Đó chính là số điện thoại Apple ID duy nhất được lưu vào tài khoản của bạn.8Nhấn Remove (Xóa). Bạn bè của bạn sẽ không thể dùng số điện thoại này để liên lạc với bạn thông qua những dịch vụ của Apple như FaceTime, iMessage và iCloud Sharing