Phương pháp Gỡ cài đặt Python Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách gỡ ứng dụng Python cùng những tập tin và thư mục liên quan trên máy tính. Bạn có thể tiến hành trên cả máy tính dùng hệ điều hành Windows và Mac.

những bước

Phương pháp số 1 Trên Windows 10

1Mở Start {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Nhấp vào biểu tượng Windows ở góc dưới bên trái màn hình. Một trình đơn sẽ bật lên. 2Mở Settings {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/d\/d0\/Windowssettings.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/d\/d0\/Windowssettings.png\/31px-Windowssettings.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:445,”bigWidth”:31,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} (Cài đặt). Nhấp vào biểu tượng bánh răng Settings ở phía dưới bên trái trình đơn Start. Cửa sổ Settings sẽ hiện lên. 3Nhấp vào mục Apps (Ứng dụng) nằm giữa cửa sổ Settings.4Tìm phiên bản Python mà bạn muốn gỡ cài đặt. Cuộn xuống cho đến phần chữ “P” và tìm ứng dụng có từ “Python” trong tên (ví dụ: “Python 3.6”). Có thể trước tiên bạn cần nhấp vào thẻ Apps & features (Tính năng và ứng dụng) ở góc trên bên trái cửa sổ.5Nhấp vào tên phiên bản Python. Mục này sẽ mở rộng và hiển thị nút Uninstall (Gỡ cài đặtt). 6Nhấp vào nút Uninstall nằm bên dưới tên phiên bản Python.7Nhấp vào Uninstall khi được nhắc. Tùy chọn này sẽ hiện ra ở đầu tên của phiên bản Python. 8Nhấp vào Yes khi tùy chọn hiện ra nhằm xác nhận rằng bạn muốn gỡ cài đặt Python.9Cho phép Python gỡ cài đặt. Một cửa sổ sẽ bật lên với thanh tiến trình; sau khi thanh tiến trình nạp đầy và biến mất nghĩa là Python đã được gỡ cài đặt. Có thể bạn cần nhấp vào những lời nhắc hiện lên như một phần của quá trình gỡ cài đặt.10Gỡ cài đặt những phiên bản Python khác nếu cần thiết. Vì Python thường có nhiều phiên bản được cài đặt cùng lúc nên bạn nên tìm xem còn phiên bản Python nào khác trong phần chữ “P” của ứng dụng đã cài đặt hay không; nếu còn phiên bản Python khác tại đây, hãy lặp lại những bước trên để gỡ cài đặt khi cần thiết. Có thể bạn cũng sẽ muốn xóa ứng dụng Python Launcher.11Xóa thư mục Python 2. Tuy rằng việc gỡ cài đặt Python 3 cũng sẽ xóa đi những thư mục Python 3 trên máy tính, nhưng thư mục Python 2 vẫn còn lại cho dù bạn gỡ cài đặt chương trình này. Để xóa thư mục Python 2, bạn cần: Mở This PC.Nhấp đúp vào ổ cứng trong phần “Devices and drives”.Tìm thư mục “Python27” (hoặc tương tự) trong danh sách thư mục.Chọn thư mục Python rồi nhấp phải vào đó, một trình đơn sẽ thả xuống.Nhấp vào Delete (Xóa) trong trình đơn thả xuống

Phương pháp số 2 Trên Mac

1Mở {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/1\/1d\/Macfinder2.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/1\/1d\/Macfinder2.png\/32px-Macfinder2.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:431,”bigWidth”:32,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} Finder. Nhấp vào biểu tượng ứng dụng với hình gương mặt màu xanh nằm trong thanh Dock của Mac. Bạn cũng có thể nhấp vào khoảng trống trên màn hình desktop.2Nhấp vào Go. Mục trình đơn này nằm đầu màn hình. Một trình đơn sẽ thả xuống. 3Nhấp vào Go to Folder… (Đi đến thư mục). Tùy chọn này nằm gần cuối trình đơn thả xuống Go. Một cửa sổ sẽ bật ra. 4Nhập đường dẫn của thư mục cài đặt Python. Tùy vào phiên bản Python đã cài đặt mà bạn cần nhập một trong những địa chỉ sau vào khung văn bản “Go to Folder”:Với Python 3.6 trở lên, bạn nhập /Library/Frameworks/Python.framework/Versions vào đây.Với Python 2.7, hãy nhập /Library/Python/Versions hoặc /Library/Python tại đây.5Nhấp vào Go nằm cuối cửa sổ bật lên. Thư mục mà Python đã được cài đặt sẽ hiện ra. 6Chọn thư mục có số phiên bản trong tên. Nhấp vào một trong những thư mục có số phiên bản Python trong tên. Chẳng hạn, nếu muốn xóa Python 3.6, bạn cần nhấp vào thư mục có số 3.6 để chọn.7Nhấp vào File (Tập tin) ở góc trên bên trái màn hình Mac. Một trình đơn sẽ thả xuống. 8Nhấp vào Move to Trash (Chuyển đến thùng rác). Tùy chọn này nằm trong trình đơn thả xuống File. 9Nhập mật khẩu khi được nhắc. Nhập mật khẩu mà bạn dùng để đăng nhập Mac. Bỏ qua bước này và bước kế tiếp nếu hệ thống không yêu cầu bạn nhập mật khẩu.10Nhấp vào OK ở cuối lời nhắc mật khẩu bật lên. Cửa sổ mật khẩu sẽ đóng lại và thư mục Python mà bạn chọn sẽ được chuyển vào thùng rác (Trash). 11Xóa chương trình Python nếu cần thiết. Không phải phiên bản Python nào cũng cài đặt chương trình trong thư mục Applications (Ứng dụng) của Mac, nhưng chúng ta cũng nên kiểm tra lại. Bạn có thể tìm và xóa ứng dụng Python bằng cách: Nhấp vào Go ở đầu màn hình.Nhấp vào Applications trong trình đơn thả xuống.Tìm ứng dụng có từ “Python” trong tên (ví dụ: “Python 3.6”).Chọn ứng dụng khi bạn tìm thấy.Nhấp vào File rồi chọn Move to Trash.Nhập mật khẩu và nhấp OK

Lời khuyên

Việc gỡ cài đặt Python 3 cũng sẽ xóa ứng dụng khỏi danh sách biến PATH.

Cảnh báo

Vì có thể máy tính được cài đặt nhiều phiên bản Python nên bạn sẽ mất một lúc để gỡ cài đặt hoàn toàn Python khỏi máy tính.