Phương pháp Hủy đăng ký trên iPhone: 10 Bước Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách hủy những gói đăng ký được lập hóa đơn cho tài khoản Apple/iTunes trên iPhone.

những bước

1Mở phần Settings {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/7\/7e\/Iphonesettingsappicon.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/7\/7e\/Iphonesettingsappicon.png\/30px-Iphonesettingsappicon.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} (Cài đặt) của iPhone. Ứng dụng này thường nằm trên màn hình home. 2Nhấn vào tên bạn nằm ở đầu màn hình.3Nhấn vào iTunes & App Store.4Nhấn vào dòng Apple ID màu xanh nằm đầu màn hình.5Nhấn vào View Apple ID (Xem Apple ID).6Nhập mật mã hoặc dùng Touch ID. Sau khi nhân dạng của bạn được xác minh, trình đơn Account (Tài khoản) sẽ hiện ra. 7Cuộn xuống và nhấn vào Subscriptions (Đăng ký). Danh sách những gói đăng ký của ứng dụng và dịch vụ sẽ hiện ra. 8Nhấn vào đăng ký mà bạn muốn hủy. Thông tin về gói đăng ký sẽ hiện ra. 9Nhấn vào Cancel Subscription (Hủy đăng ký). Dòng màu đỏ này sẽ hiện lên cuối trang. Thông báo xác nhận sẽ hiện ra. 10Nhấn vào Confirm (Xác nhận). Vậy là hoàn tất quá trình hủy đăng ký, bạn sẽ không bị lập hóa đơn đối với dịch vụ này nữa. Bạn vẫn có thể truy cập những tính năng của gói đăng ký cho đến khi kết thúc thời gian được hiển thị