Phương pháp Kết nối hai máy tính với nhau bằng cáp mạng

Khi không có quyền truy cập vào mạng máy tính và cần phải chuyển những tập tin hay thiết lập một kết nối giữa hai máy tính, bạn có thể kết nối máy tính này với máy tính kia thông qua cáp mạng chéo. Sau khi kết nối những máy tính với nhau qua cáp chéo, bạn sẽ được yêu cầu sửa đổi cài đặt mạng trên một trong hai máy tính để thiết lập kết nối. Sau đó, bạn sẽ có thể chuyển tập tin hay chơi những trò chơi dành cho mạng nội bộ. Đọc tiếp bài đăng này để tìm hiểu về cách kết nối nhiều máy tính thông qua chuẩn Ethernet trên cả hệ điều hành Windows 7, Windows Vista hay Macintosh.

những bước

Phương pháp số 1 Trên Windows 7 và Windows Vista

1Kiểm tra lại sợi cáp chéo của bạn. Trong khi một sợi cáp mạng chuẩn chỉ thiết lập kết nối giữa máy tính và bộ định tuyến thì cáp chéo có thể dùng để để kết nối những máy tính chạy hệ điều hành Windows với nhau. Kiểm tra xem dải màu ở mỗi đầu cáp có khớp với nhau hay không. Một sợi cáp chéo sẽ có dải màu dây điện ở hai đầu không giống nhau; trong khi đó, đối với sợi cáp chuẩn, dải màu ở hai đầu khớp nhau hoàn toàn. Nếu cần thêm trợ giúp bổ sung để phân biệt sự khác nhau giữa cáp chuẩn và cáp chéo, tham khảo thêm hình ảnh trên trang chủ “Tekron International” mà chúng tôi cung cấp cho bạn trong phần “Nguồn và Trích dẫn” bên dưới.2Kết nối hai máy tính với nhau qua cáp chéo bằng cách cắm mỗi đầu cáp vào cổng mạng trên từng máy tính.{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/thumb\/1\/11\/Connect-Two-Computers-Together-with-an-Ethernet-Cable-Step-3-Version-2.jpg\/v4-460px-Connect-Two-Computers-Together-with-an-Ethernet-Cable-Step-3-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/1\/11\/Connect-Two-Computers-Together-with-an-Ethernet-Cable-Step-3-Version-2.jpg\/v4-500px-Connect-Two-Computers-Together-with-an-Ethernet-Cable-Step-3-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:500,”bigHeight”:375,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}3Trên một trong hai máy tính, bạn nhấp vào bảng chọn “Start”. Đối với máy tính chạy hệ điều hành Windows 7, bảng chọn “Start” thường trông giống với biểu tượng Microsoft Window. {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/thumb\/6\/6b\/Connect-Two-Computers-Together-with-an-Ethernet-Cable-Step-4-Version-2.jpg\/v4-460px-Connect-Two-Computers-Together-with-an-Ethernet-Cable-Step-4-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/6\/6b\/Connect-Two-Computers-Together-with-an-Ethernet-Cable-Step-4-Version-2.jpg\/v4-500px-Connect-Two-Computers-Together-with-an-Ethernet-Cable-Step-4-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:500,”bigHeight”:375,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}4Chọn “Control Panel” (Bảng Điều khiển) rồi gõ từ khóa “network” vào ô tìm kiếm trong Control Panel.{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/thumb\/2\/27\/Connect-Two-Computers-Together-with-an-Ethernet-Cable-Step-5-Version-2.jpg\/v4-460px-Connect-Two-Computers-Together-with-an-Ethernet-Cable-Step-5-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/2\/27\/Connect-Two-Computers-Together-with-an-Ethernet-Cable-Step-5-Version-2.jpg\/v4-500px-Connect-Two-Computers-Together-with-an-Ethernet-Cable-Step-5-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:500,”bigHeight”:375,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}5Chọn “Network and Sharing Center” (Trung tâm Mạng và Chia sẻ) từ những tùy chọn hiển thị trên cửa sổ.{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/thumb\/e\/e5\/Connect-Two-Computers-Together-with-an-Ethernet-Cable-Step-6-Version-2.jpg\/v4-460px-Connect-Two-Computers-Together-with-an-Ethernet-Cable-Step-6-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/e\/e5\/Connect-Two-Computers-Together-with-an-Ethernet-Cable-Step-6-Version-2.jpg\/v4-500px-Connect-Two-Computers-Together-with-an-Ethernet-Cable-Step-6-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:500,”bigHeight”:375,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}6Chọn và mở biểu tượng có nhãn “Unidentified network” (Mạng không xác định) từ bản đồ mạng máy tính ở đầu cửa sổ Network and Sharing Center. Thỉnh thoảng, biểu tượng hiển thị là “Multiple networks” (Nhiều mạng) nếu bạn có nhiều hơn một mạng máy tính. Trên Windows 8, nhấp vào đường dẫn “Change advanced sharing settings” (Thay đổi thiết lập chia sẻ nâng cao) ở danh sách bên trái.{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/thumb\/3\/35\/Connect-Two-Computers-Together-with-an-Ethernet-Cable-Step-7-Version-2.jpg\/v4-460px-Connect-Two-Computers-Together-with-an-Ethernet-Cable-Step-7-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/3\/35\/Connect-Two-Computers-Together-with-an-Ethernet-Cable-Step-7-Version-2.jpg\/v4-500px-Connect-Two-Computers-Together-with-an-Ethernet-Cable-Step-7-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:500,”bigHeight”:375,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}7Nhấp vào thông báo về việc thay đổi thiết lập khám phá mạng và chia sẻ tệp, sau đó, nhấp vào dòng có nội dung “Turn on network discovery and file sharing” (Bật khám phá mạng và chia sẻ tệp).{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/thumb\/5\/5b\/Connect-Two-Computers-Together-with-an-Ethernet-Cable-Step-8-Version-2.jpg\/v4-460px-Connect-Two-Computers-Together-with-an-Ethernet-Cable-Step-8-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/5\/5b\/Connect-Two-Computers-Together-with-an-Ethernet-Cable-Step-8-Version-2.jpg\/v4-500px-Connect-Two-Computers-Together-with-an-Ethernet-Cable-Step-8-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:500,”bigHeight”:375,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}8Nhập mật khẩu tài khoản administrator (quản trị viên) của máy tính nếu được yêu cầu và nhấn phím “Enter”. Bây giờ, cả hai máy tính đều đã hiện ra trên cửa sổ Network and Sharing Center, bạn sẽ có thể tiến hành chia sẻ file cũng như những tài nguyên khác

Phương pháp số 2 Trên Macintosh (Mac) OS X

1Cắm mỗi đầu cáp chuẩn vào cổng mạng của cả hai máy tính. Nếu một trong hai hay cả hai máy tính Mac của bạn không có cổng mạng, bạn cần phải dùng cáp chuyển đổi từ cổng USB sang thiết bị tiếp hợp Ethernet. 2Trên máy tính đầu tiên, mở bảng chọn “Apple”.3Chọn “System Preferences” (Thiết lập Hệ thống) từ những tùy chọn có sẵn rồi chọn tiếp “Sharing” (Chia sẻ).4Lưu ý tên máy tính trong hộp thoại “Sharing”.5Trên máy tính còn lại, điều hướng đến ứng dụng “Finder”. “Finder” là một ứng dụng có biểu tượng hình vuông trông như hai gương mặt, nằm trên thanh công cụ của máy tính Mac. 6Chọn “Go” (Đi đến) rồi nhấp vào “Connect to Serv
er” (Kết nối với Máy chủ) trong bảng chọn Finder.
7Nhấp vào nút có nhãn “Browse”, sau đó, nhấp đúp vào tên của máy tính ban đầu đang hiển thị trên cửa sổ.8Nhập mật khẩu tài khoản administrator của máy tính nếu được yêu cầu. Một kết nối sẽ được thiết lập giữa hai máy tính và bạn đã có thể di chuyển cũng như chia sẻ tài nguyên

Những thứ bạn cần

Cáp mạng chéo (chỉ dành cho Windows)Cáp mạng chuẩn (chỉ dành cho Mac)