Phương pháp Kết nối HP Deskjet 3050 với bộ định tuyến không dây

Sau khi kết nối máy in HP Deskjet 3050 với bộ định tuyến (router) không dây, bạn có thể in tài liệu một cách thuận tiện mà không cần quan tâm đến dây cáp. Chỉ cần biết tên người dùng và mật khẩu bộ định tuyến, bạn sẽ dễ dàng kết nối máy in HP Deskjet với router không dây trên bất kỳ máy tính Windows hoặc Mac nào.

những bước

Phương pháp số 1 Windows 8

1Kiểm tra để chắc chắn rằng máy tính, máy in và bộ định tuyến không dây đã được bật.2Rút tất cả cáp USB hoặc Ethernet đang kết nối với máy in.3Nhấp phải vào nút Start, sau đó nhấp vào “Search” (Tìm kiếm).4Nhập “HP” vào trường tìm kiếm, sau đó nhấp vào biểu tượng máy in. Trình chỉ dẫn phần mềm máy in HP sẽ mở ra trên màn hình. Nếu đây là lần đầu bạn dùng máy in HP Deskjet 3050 trên máy tính Windows, hãy truy cập website HP tại http://support.hp.com/us-en/drivers/selfservice/hp-deskjet-3050-all-in-one-printer-series-j610/4066450/model/4066451#Z7_3054ICK0K8UDA0AQC11TA930C7 rồi nhấp vào “Download” (Tải xuống) để cài đặt phần mềm và trình điều khiển mới nhất dành cho máy in.5Nhấp vào “Utilities” (Tiện ích) rồi chọn “Printer Setup and Software Selection” (Thiết lập máy in và lựa chọn phần mềm).6Chọn kết nối với máy in mới trên máy tính.7Tiến hành theo chỉ dẫn trên màn hình để kết nối máy in HP Deskjet 3050 với bộ định tuyến không dây. Bạn sẽ được yêu cầu nhập SSID (tên mạng) và cụm mật khẩu bảo mật (hay khóa WEP/WPA). Kiểm tra bộ định tuyến không dây nhằm xác định SSID và WPA, hoặc liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Internet để được hỗ trợ thông tin này.8Nhấp vào “Finish” (Xong) trên màn hình sau cùng của trình chỉ dẫn thiết lập máy in. Máy in sẽ được kết nối với bộ định tuyến không dây ngay

Phương pháp số 2 Windows 7 / Windows Vista / Windows XP

1Kiểm tra để chắc chắn rằng máy tính, máy in và bộ định tuyến không dây đã được bật.2Rút tất cả cáp USB hoặc Ethernet đang kết nối với máy in.3Nhấp vào nút “Start” rồi di chuột vào “All Programs” (Tất cả chương trình).4Nhấp vào thư mục “HP” rồi nhấp vào thư mục của máy in.Nếu đây là lần đầu bạn dùng máy in HP Deskjet 3050 trên máy tính Windows, hãy truy cập website HP tại http://support.hp.com/us-en/drivers/selfservice/hp-deskjet-3050-all-in-one-printer-series-j610/4066450/model/4066451#Z7_3054ICK0K8UDA0AQC11TA930C7 rồi nhấp vào “Download” để cài đặt phần mềm và trình điều khiển mới nhất dành cho máy in.5Nhấp vào biểu tượng máy in. Trình chỉ dẫn phần mềm máy in HP sẽ mở ra trên màn hình. 6Nhấp vào “Printer Setup and Software Selection”.7Chọn kết nối với máy in mới trên máy tính.8Tiến hành theo chỉ dẫn trên màn hình để kết nối máy in HP Deskjet 3050 với bộ định tuyến không dây. Bạn sẽ được yêu cầu nhập SSID (tên mạng) và cụm mật khẩu bảo mật (hay khóa WEP/WPA). Kiểm tra bộ định tuyến không dây nhằm xác định SSID và WPA, hoặc liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Internet để được hỗ trợ thông tin này.9Nhấp vào “Finish” trên màn hình sau cùng của trình chỉ dẫn thiết lập máy in. Máy in sẽ được kết nối với bộ định tuyến không dây ngay

Phương pháp số 3 Mac OS X v10.9 Mavericks

1Kiểm tra để chắc chắn rằng máy tính, máy in và bộ định tuyến không dây đã được bật.2Nhấn giữ nút “Wireless” trên bảng điều khiển máy in trong ít nhất 3 giây hoặc cho đến khi đèn không dây bắt đầu nhấp nháy.3Nhấn giữ nút “WPS” trên bộ định tuyến không dây một lúc. Máy in sẽ tự động tìm thấy mạng không dây và thiết lập cấu hình kết nối. Tiến hành bước vừa rồi trong khoảng 2 phút sau khi nhấn nút “Wireless” trên máy in nhằm cho phép máy in thiết lập kết nối với bộ định tuyến.4Nhấp vào trình đơn Apple và chọn “Software Update” (Bản cập nhật phần mềm).5Nhấp vào “Show Details” (Hiển thị chi tiết) và tích vào những ô cạnh bản cập nhật khả dụng.6Nhấp vào “Install” (Cài đặt). Máy tính sẽ cài đặt mọi bản cập nhật cần thiết nhằm giúp hệ điều hành chạy hiệu quả khi kết nối với máy in. 7Nhấp vào trình đơn Apple và chọn “System Preferences” (Tùy chỉnh hệ thống).8Nhấp vào “Printers and Scanners” (Máy in và máy quét).9Nhấp vào dấu cộng ở góc dưới bên trái cửa sổ rồi chọn “Add Printer or Scanner” (Thêm máy in hoặc máy quét).10Nhấp vào tên máy in nằm bên dưới danh mục “Name”.11Tích vào ô “Use” (dùng) rồi chọn máy in từ trình đơn thả xuống.12Nhấp vào “Add” (Thêm) rồi chọn “Install” nếu được nhắc.13Tiến hành theo chỉ dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình cài đặt. Vậy là máy in HP Deskjet 3050 sẽ được kết nối với cùng bộ định tuyến không dây của máy tính.

Phương pháp số 4 Trên Mac OS X v10.8 trở về trước

1Kiểm tra để chắc chắn rằng máy tính, bộ định tuyến không dây và máy in HP Deskjet đã được bật.2Rút tất cả cáp USB hoặc Ethernet đang kết nối với máy in.3Đóng mọi chương trình hoặc ứng dụng đang chạy trên máy tính.4Mở thư mục Applications và nhấp đúp vào thư mục HP.Nếu đây là lần đầu bạn dùng máy in HP Deskjet 3050 trên máy Mac, hãy truy cập website HP tại http://support.hp.com/us-en/drivers/selfservice/hp-deskjet-3050-all-in-one-printer-series-j610/4066450/model/4066451#Z7_3054ICK0K8UDA0AQC11TA930C7 rồi nhấp vào “Download” để cài đặt phần mềm và trình điều khiển mới nhất dành cho máy in.5Nhấp vào “Device Utilities” (Tiện ích thiết bị) rồi nhấp đúp vào “HP Setup Assistant” (Trợ lý thiết lập HP).6Chọn kết nối máy in với máy tính thông qua mạng không dây.7Tiến hành theo chỉ dẫn trên màn hình để kết nối máy in HP Deskjet 3050 với bộ định tuyến không dây. Bạn sẽ được yêu cầu nhập SSID (tên mạng) và cụm mật khẩu bảo mật (hay khóa WEP/WPA). Kiểm tra bộ định tuyến không dây nhằm xác định SSID và WPA, hoặc liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Internet để được hỗ trợ thông tin này.8Nhấp vào “Done” hoặc “Finish” trên màn hình sau cùng của HP Setup Assistant. Máy in sẽ kết nối với bộ định tuyến không dây ngay

Phương pháp 5 Khắc phục sự cố

1Tải phần mềm và trình điều khiển HP Deskjet 3050 mới nhất nếu máy tính không thể phát hiện hay kết nối với máy in. Trong một vài trường hợp, có thể phần mềm máy in trên PC hiện đã lỗi thời. Truy cập website của HP tại http://support.hp.com/us-en/drivers và nhập model máy in để xem phần mềm và những trình điều khiển mới nhất.2Chỉnh sửa cài đặt không dây của máy in nếu gần đây bạn bắt đầu dùng bộ định tuyến hoặc mạng mới. Trong một vài trường hợp, có thể máy in sẽ không tự động kết nối với mạng hoặc bộ định tuyến. Nhấn nút “Wireless” trên máy in và chọn “Wireless Settings” (Cài đặt không dây).Chọn “WPS” rồi chọn “PIN.”Nhập mật mã của bộ định tuyến rồi chọn lưu thay đổi.