Phương pháp Khởi chạy tập tin EXE bằng Command Prompt: 10 Bước

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách dùng dòng lệnh trên Windows Command Prompt để bắt đầu và chạy tập tin thực thi (exe) trên máy tính.

những bước

1Mở trình đơn Start của máy tính. Nhấp vào nút Start ở góc dưới bên trái màn hình desktop để mở trình đơn Start. 2Nhập và tìm kiếm cmd trên trình đơn Start. Command Prompt sẽ hiện ra ở đầu danh sách kết quả tìm kiếm. 3Nhấp vào Command Prompt trên trình đơn Start. Cửa sổ Command Prompt mới sẽ hiện ra. 4Nhập cd [filepath] vào Command Prompt. Lệnh này cho phép bạn đi đến thư mục chứa chương trình exe cần chạy. 5Tìm đường dẫn tập tin của thư mục chứa chương trình exe. Mở thư mục chứa chương trình đó trong cửa sổ File Explorer, sau đó sao chép hoặc ghi lại đường dẫn tập tin ở thanh địa chỉ đầu cửa sổ. Chẳng hạn, nếu bạn muốn khởi chạy Mozilla Firefox thì tập tin exe cần tìm có thể nằm trong thư mục Mozilla Firefox thuộc thư mục Program Files trên ổ đĩa C.Trong trường hợp này, đường dẫn tập tin sẽ là C:\Program Files\Mozilla Firefox.6Thay đường dẫn tập tin của chương trình vào phần [filepath] của lệnh. Sau khi điều hướng theo đường dẫn tập tin này, bạn sẽ có thể thực thi lệnh ở đây và chạy chương trình exe trong thư mục nói trên. Ví dụ, nếu bạn muốn khởi chạy Mozilla Firefox thì lệnh cần nhập có thể là cd C:\Program Files\Mozilla Firefox.7Nhấn phím ↵ Enter hoặc ⏎ Return. Bạn sẽ chuyển đến đường dẫn tập tin đã chọn trên Command Prompt. 8Nhập start [filename.exe] vào Command Prompt. Lệnh này cho phép bạn khởi chạy chương trình từ đường dẫn tập tin được chọn. 9Thay [filename.exe] bằng tên chương trình. Tên này phải trùng khớp chính xác với tên tập tin chương trình exe trong thư mục. Ví dụ, nếu bạn đang khởi chạy Mozilla Firefox thì tên tập tin chương trình này theo mặc định sẽ là firefox.exe.Trong trường hợp trên, lệnh mà bạn cần nhập tương tự như sau start firefox.exe.10Nhấn phím ↵ Enter hoặc ⏎ Return. Chương trình được chọn sẽ bắt đầu chạy trên máy tính

Lời khuyên

Cách khác để mở Command Prompt là dùng tính năng Run của Windows. Chúng ta có thể mở cửa sổ Run bằng cách nhấn ⊞ Win+R, nhập cmd vào đây rồi nhấp vào nút Run để mở Command Prompt.