Phương pháp Kiểm tra cập nhật trong Mozilla Firefox: 11 Bước

bài đăng này chỉ dẫn bạn cách kiểm tra và tải về phiên bản mới nhất của trình duyệt Mozilla Firefox.

những bước

Phần 1Phần 1 Cập nhật Firefox bằng tay

1Mở ứng dụng Firefox. Biểu tượng có hình tròn với con sói cuộn người xung quanh quả địa cầu. 2Nhấp vào Help ở góc trái phía trên màn hình.3Nhấp vào About Firefox (Về Firefox). Firefox sẽ mở hộp thoại, sau đó tự động kiểm tra và tải về phiên bản cập nhật có sẵn. 4Nhấp vào Restart Firefox to Update (Khởi động lại Firefox để Cập nhật) trong hộp thoại. Cập nhật sẽ được cài đặt khi Firefox khởi động lại

Phần 2Phần 2 Cài đặt cập nhật tự động

1Biểu tượng có hình tròn với con sói cuộn người xung quanh quả địa cầu.2Nhấp vào ở góc trái phía trên màn hình.3Nhấp vào Options (Tùy chọn).4Nhấp vào Advanced (Nâng cao). Nút nằm ở phía dưới trình đơn bên trái cửa sổ. 5Nhấp vào Update (Cập nhật). Mục nằm ở phía trên cửa sổ. 6Chọn cài đặt “Firefox updates” (Cập nhật Firefox). Nhấp vào nút radio bên cạnh một trong những mục sau: “Automatically install updates (recommended: improved security)” (Tự động cài đặt cập nhật (khuyến cáo: bảo mật được cải thiện))”Check for updates, but let you choose whether to install them” (Kiểm tra cập nhật, nhưng cho phép bạn lựa chọn cài đặt)”Never check for updates (not recommended: security risk)” (Không bao giờ kiểm tra cập nhật (không khuyến cáo: rủi ro bảo mật))7Đóng thẻ bằng cách nhấp vào “x” bên cạnh thẻ “Options”. Cài đặt cập nhật đã được định hình

Những thứ bạn cần

Máy tínhMozilla FirefoxKết nối Internet