Phương pháp Mở trình quản lý tải xuống trên Android: 3 Bước

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách mở thư mục Download bằng ứng dụng quản lý tập tin trên Android.

những bước

1Mở trình quản lý tập tin trên Android. Ứng dụng này thường nằm trong app drawer và tên là File Manager, My Files hoặc Files. Tên cụ thể còn tùy thuộc vào thiết bị. Nếu trong app drawer bạn thấy ứng dụng Downloads hay Download Manager thì đó là lối tắt để truy cập dữ liệu tải về trên máy. Bạn chỉ cần nhấn vào ứng dụng đó để xem tất cả tập tin đã tải về.Nếu bạn không có trình quản lý tập tin, hãy xem thêm trên mạng về cách tải và dùng ứng dụng này.2Chọn bộ nhớ chính của bạn. Tên bộ nhớ còn tùy vào thiết bị, nhưng thường là Internal Storage (Bộ nhớ trong) hoặc Mobile Storage (Bộ nhớ điện thoại). Nếu trình quản lý tập tin hiển thị một thư mục tên Download trên màn hình, hãy nhấn vào để quản lý tập tin tải xuống.3Nhấn vào Download. Bạn sẽ thấy danh sách tất cả tập tin mà bạn đã tải về. Nhấn vào tên tập tin trong danh sách để mở.Nếu muốn xóa tập tin nào đó, bạn nhấn giữ trên tên tập tin, sau đó nhấn vào biểu tượng thùng rác