Phương pháp Nhập âm thanh mẫu vào FL Studio: 13 Bước

Phương pháp Nhập âm thanh mẫu vào FL Studio: 13 Bước

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách nhập âm thanh mẫu, chẳng hạn như nhạc cụ hay hiệu ứng mới, vào phần mềm sản xuất âm nhạc FL Studio. Nếu không có sẵn âm thanh mẫu, bạn có thể tải xuống từ website của nhà phát triển FL Studio.

những bước

Phần 1Phần 1 Nhập âm thanh mẫu

1Mở FL Studio. Ứng dụng có biểu tượng củ cà rốt màu cam trên nền đen. Nếu không có âm thanh mẫu nào để nhập, bạn có thể mua trên trang của nhà phát triển FL Studio.2Nhấp vào thẻ OPTIONS (Tùy chọn) ở phía trên bên trái cửa sổ FL Studio.3Nhấp vào General settings (Cài đặt chung). Tùy chọn nằm đầu trình đơn thả xuống OPTIONS. 4Nhấp vào thẻ File (Tập tin) đầu cửa sổ Settings.5Nhấp vào biểu tượng thư mục trống bên dưới tiêu đề “Browser extra search folders” (Thư mục tìm kiếm bổ sung của trình duyệt). Những biểu tượng này nằm bên trái cửa sổ; khi nhấp vào một thư mục trống, cửa sổ trình duyệt sẽ mở ra để bạn chọn thư mục chứa mẫu. 6Nhấp vào thư mục âm thanh mẫu. Tùy vào vị trí thư mục mà có thể bạn phải nhấp vào nhiều thư mục khác nhau trong cửa sổ trình duyệt để đi đến đó. Chẳng hạn, nếu thư mục âm thanh mẫu nằm trong thư mục Documents (Windows), có thể bạn cần nhấp vào Desktop, đến Documents và cuối cùng là thư mục chứa mẫu.7Nhấp vào OK nằm cuối cửa sổ trình duyệt. Thư mục chứa mẫu sẽ được nhập vào. Bạn sẽ thấy vị trí cùng tên với thư mục âm thanh mẫu bật lên trong cột tùy chọn bên trái cửa sổ FL Studio – đây là nơi bạn sẽ truy cập những mẫu đã nhập khi làm nhạc

Phần 2Phần 2 Tải âm thanh mẫu của FL Studio

1Truy cập website của nhà phát triển FL Studio tại https://www.image-line.com/. Liên kết này sẽ đưa bạn đến trang chủ của Image Line. Nếu chưa đăng nhập tài khoản FL Studio, bạn hãy đăng nhập ngay bằng cách nhấp vào SIGN IN ở phía trên bên phải trang rồi nhập địa chỉ email và mật khẩu vào.Nếu chưa mua phiên bản FL Studio nào từ Image Line, bạn sẽ không thể tải âm thanh mẫu miễn phí.2Nhấp vào thẻ CONTENT (Nội dung). Tùy chọn nằm gần đầu trang. 3Nhấp vào Samples (Mẫu). Tùy chọn nằm bên phải tiêu đề “Type” (Loại) ở gần đầu trang. 4Tìm mẫu âm thanh mà bạn muốn tải. Nếu bạn không muốn tốn tiền, hãy nhấp vào nút FREE SELECTION (Bộ sưu tập miễn phí) ở góc dưới bên phải khung để tìm mẫu âm thanh miễn phí. Nếu bạn sẵn sàng chi trả thì mọi thứ trên trang đều có thể tải về.5Nhấp vào FREE SELECTION bên dưới mẫu âm thanh mà bạn thích. Có thể bạn cần chọn vị trí lưu trước (tùy theo trình duyệt). m thanh mẫu sẽ được tải về máy tính. Bạn cũng có thể nhấp vào ADD TO CART (Thêm vào giỏ hàng) để đưa phiên bản trả phí của mẫu âm thanh mà bạn mong muốn vào giỏ hàng. Sau khi chọn xong, bạn nhấp vào liên kết đến giỏ hàng nằm bên trái tên bạn ở góc trên bên phải màn hình, nhập bất kỳ thông tin thanh toán cần thiết vào rồi nhấp CHECKOUT.6Chờ cho tập tin được tải xong. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ có thể nhập tập tin vào FL Studio

Lời khuyên

Để dễ dàng tìm lại, bạn nên tải âm thanh mẫu về màn hình nền.

Cảnh báo

Nếu bạn chưa mua FL Studio từ Image Line thì khi nhấp vào FREE SAMPLES hệ thống sẽ yêu cầu bạn đăng nhập cho dù bạn đã đăng nhập.