Phương pháp Nhập danh sách phát iTunes: 11 Bước Tainghetrothinh

Thao tác xuất danh sách phát iTunes có thể hữu ích khi bạn muốn chép nhạc vào máy tính khác, hoặc truyền thông tin bài hát và danh sách phát vào ứng dụng khác. Bạn cũng có thể dùng tính năng nhập và xuất danh sách phát để chuyển danh sách từ thiết bị iOS sang thư viện iTunes trên máy tính. Lưu ý quan trọng: danh sách phát không thực sự chứa bất kỳ tập tin nhạc nào mà chỉ chuyển hướng đến những bài hát trong thư viện.

những bước

Phần 1Phần 1 Xuất danh sách phát

1Chọn danh sách trên iTunes mà bạn muốn xuất. Khi xuất danh sách phát nghĩa là bạn đang xuất danh sách những bài hát và thứ tự của chúng. Bạn có thể xuất danh sách phát để truyền từ iPhone sang máy tính, hoặc từ iTunes sang trình phát đa phương tiện khác. Bạn có thể xuất mọi danh sách phát trên iTunes, bao gồm cả danh sách phát trên iPhone, iPod hoặc iPad. Hãy chọn thiết bị trong iTunes rồi nhấp vào tên danh sách phát trong phần “On My Device” (Trên thiết bị của tôi) trong thanh bên.2Nhấn .Altnếu bạn đang dùng Windows. Thanh trình đơn sẽ hiện ra. Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+B để bật thanh trình đơn lên luôn. 3Nhấp vào trình đơn “File” (Windows) hoặc “iTunes” (Mac). Một trình đơn nhỏ sẽ hiện ra. 4Chọn “Library” (Thư viện) → “Export Playlist” (Xuất danh sách phát). Trình duyệt tập tin sẽ mở ra để bạn có thể chọn nơi lưu tập tin danh sách phát. 5Chọn vị trí mới để lưu tập tin. Theo mặc định, iTunes for Windows sẽ tiến hành lưu danh sách phát vào thư mục “system32” và đây không phải nơi tiện lợi để bạn dễ dàng tìm lại sau đó. Hãy chọn vị trí dễ truy cập, chẳng hạn như màn hình desktop hoặc thư mục Documents. 6Chọn định dạng mà bạn muốn xuất danh sách phát thành. Nhấp vào trình đơn “Save as type” (Lưu thành loại) để xem những tùy chọn định dạng. Bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn tùy vào cách mà bạn muốn dùng danh sách phát: Chọn “XML” nếu bạn dự định nhập danh sách phát trở lại vào iTunes, chẳng hạn như khi tiến hành chuyển danh sách phát từ iPhone sang máy tính hoặc chia sẻ với bạn bè.Chọn “M3U” nếu bạn muốn nhập danh sách phát vào chương trình nào đó, chẳng hạn như Winamp hoặc MediaMonkey.Chọn “Text files” nếu bạn muốn lưu toàn bộ dữ liệu của từng bài hát vào tập tin văn bản thuần túy được phân tách bằng tab. Tùy chọn này có thể hữu dụng khi bạn muốn nhập danh sách phát vào cơ sở dữ liệu hoặc chương trình bảng tính như Excel.7Đặt tên cho danh sách phát và lưu. Theo mặc định, tập tin danh sách phát sẽ trùng với tên ban đầu trên iTunes. Bạn có thể thay đổi thành nội dung mà mình muốn trước khi lưu vào máy tính

Phần 2Phần 2 Nhập danh sách phát

1Nhấp vào trình đơn “File” (Windows) hoặc “iTunes” (Mac). Nếu như không thấy thanh trình đơn trên Windows, hãy nhấn Alt. 2Chọn “Library” → “Import Playlist” (Nhập danh sách phát). Trình duyệt tập tin sẽ mở ra. 3Tìm tập tin danh sách phát mà bạn muốn nhập. iTunes có thể nhập danh sách phát XML và M3U. Hãy chọn tập tin mà bạn muốn nhập vào iTunes. 4Thêm bất kỳ bài hát nào thuộc danh sách phát mà bạn chưa có trong thư viện. Máy tính sẽ báo lỗi khi bạn nhập danh sách phát nào đó chứa một hoặc nhiều bài hát hiện chưa có trong thư viện. Bạn cần chuyển những bài hát này vào thư viện nếu như muốn danh sách phát được hoàn chỉnh, sau đó tiến hành nhập lại danh sách phát.