Phương pháp Sao lưu và khôi phục toàn bộ thiết lập Google Chrome

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách giữ lại bản sao lưu cài đặt, dấu trang (bookmark), lịch sử, mật khẩu và ứng dụng của Google Chrome trong tài khoản Google của bạn. Sau đó, bạn có thể khôi phục những cài đặt này trên máy tính, điện thoại thông minh hay máy tính bảng mới, chỉ cần đăng nhập tài khoản Google mà bạn đã dùng để sao lưu.

những bước

Phần 1Phần 1 Sao lưu Chrome

1Mở Google Chrome. Để sao lưu Google Chrome, bạn cần mở trình duyệt trên máy tính để bàn. 2Nhấp vào nút hình ở góc trên, bên phải cửa sổ. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra. 3Nhấp vào Settings (Cài đặt) nằm gần cuối trình đơn thả xuống.4Nhấp vào SIGN IN TO CHROME (ĐĂNG NHẬP VÀO CHROME) gần phía trên, bên phải trang Settings.Có thể bạn đã đăng nhập Chrome sẵn, trong trường hợp này, tên tài khoản sẽ hiện ra bên dưới tiêu đề “People” (Người dùng) đầu trang. Nếu đúng như vậy, hãy bỏ qua ba bước tiếp theo.Nếu bạn đã đăng nhập vào một tài khoản khác với tài khoản mà bạn muốn sao lưu Google Chrome, nhấp vào SIGN OUT (ĐĂNG XUẤT) trước.5Nhập địa chỉ email. Gõ địa chỉ email của tài khoản Google mà bạn muốn dùng, sau đó nhấp vào NEXT (TIẾP THEO). 6Nhập mật khẩu. Gõ mật khẩu của địa chỉ email mà bạn vừa nhập, sau đó nhấp NEXT. 7Nhấp vào OK, GOT IT (Đã hiểu) khi hiện ra. Khi đó, bạn sẽ đăng nhập vào tài khoản Google mà bạn đang dùng. 8Nhấp vào Sync (Đồng bộ hóa) ở bên dưới tên tài khoản hiện hành nằm gần đầu trang Settings.Nếu bạn đã đăng nhập thì đồng bộ hóa thường được bật sẵn.9Bật tính năng “Sync Everything” (Đồng bộ hóa tất cả). Nhấp vào nút chuyển đổi màu trắng nằm bên phải tiêu đề “Sync Everything”. Công tắc sẽ chuyển sang màu xanh dương. Tất cả thiết lập, dấu trang, ứng dụng và dữ liệu hiện hành khác của bạn sẽ được lưu vào tài khoản Google. Nếu nút “Sync Everything” đang là màu xanh dương nghĩa là Chrome đã được sao lưu vào tài khoản của bạn.10Nhấp vào nút Back {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/c\/cc\/Android7arrowback.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/c\/cc\/Android7arrowback.png\/30px-Android7arrowback.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} ở phía trên, bên trái trang. Bây giờ, bạn có thể khôi phục cài đặt của Chrome trên máy tính hay thiết bị di động khác

Phần 2Phần 2 Khôi phục Chrome trên Desktop

1Mở trình duyệt Google Chrome trên máy tính mà bạn muốn khôi phục thiết lập Chrome.2Nhấp vào ở phía trên, bên phải cửa sổ. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra. 3Nhấp vào Settings ở gần cuối trình đơn thả xuống.4Nhấp vào SIGN IN TO CHROME ở phía trên, bên phải trang Settings.5Đăng nhập Chrome. Nhập địa chỉ email và mật khẩu mà bạn đã dùng để sao lưu Chrome. Bản sao lưu của Chrome sẽ được tải lại

Phần 3Phần 3 Khôi phục Chrome trên điện thoại

1Mở ứng dụng Google Chrome trên điện thoại hay máy tính bảng mà bạn muốn khôi phục thiết lập Chrome.2Nhấn vào ở góc trên, bên phải màn hình. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra. 3Nhấn vào Settings ở gần cuối trình đơn thả xuống.4Nhấn vào Sign in to Chrome. Thẻ này ở đầu trang Settings. 5Nhập địa chỉ email và mật khẩu. Nhập địa chỉ email của bạn, nhấn NEXT, nhập tiếp mật khẩu rồi nhấn vào NEXT để đăng nhập địa chỉ email. Bản sao lưu Chrome sẽ được tải lại. Nếu bạn đã đăng nhập tài khoản Google trên thiết bị này, bạn có thể nhấn vào tài khoản đó để chọn rồi nhấn vào CONTINUE (TIẾP TỤC)

Lời khuyên

Bạn có thể khôi phục bản sao lưu Chrome trên bất kỳ thiết bị nào có hỗ trợ Google Chrome.

Cảnh báo

Nếu bạn thay đổi cài đặt Chrome trong lúc sao lưu—chẳng hạn, bạn xóa một bookmark—thay đổi đó sẽ hiện ra khi bạn khôi phục bản sao lưu.