Phương pháp Tải về phụ đề của video trên YouTube: 9 Bước

YouTube là site áp đảo về nội dung video trên trực tuyến. Vài video có phụ đề như một phần của bản thân video đó, trong khi những video khác đã có chủ ý tạo ra những phụ đề/thuyết minh có sẵn. Thậm chí không có chúng, YouTube tự động tạo ra những phụ đề/thuyết minh cho nhiều video để nhận biết được bài nói. Phương pháp để tải về những phụ đề đó phụ thuộc vào nguồn.

những bước

Phương pháp số 1 Tải về video YouTube với phụ đề

1Hãy sao chép URL của video đó.2Hãy tìm kiếm ứng dụng phù hợp dựa vào web. những site phổ biến gồm KeepVid và ClopConverter. Website bạn muốn làm điều này là một site tải video trên YouTube về.những site đó cũng thường cho phép những bản tải về từ những site chia sẻ video phổ biến khác, như Vimeo.Trước khi chọn một phương pháp tải về, hãy nhấn vào ô trắng có nhãn “CC” gần góc dưới bên tay phải của video mà bạn muốn tải về. Nếu văn bản bạn muốn lúc ẩn lúc hiện, thì đó chính là văn bản được thêm vào hoặc được sinh ra. Nếu văn bản đó có ở đó bất kể dù có hay không núm đó, thì nó là một phần của bản thân bức tranh của video đó, và không thể tải về tách rời được. Trong trường hợp này, hãy đi theo Phương pháp số 1.3Hãy dán URL của video đó vào trường thích hợp. Đây tự động là một trường văn bản mở nằm bên cạnh núm đó. Trên KeepVid, đây là một trường trắng với văn bản bắt đầu bằng, “enter the link” (hãy đưa vào đường liên kết), bên cạnh núm màu xám “Download” (Tải về). Trên ClipConverter, trường đó là màu xám và đen mà không có văn bản, nằm bên cạnh núm màu đen “Continue” (Tiếp tục). 4Hãy chọn định dạng video của bạn. những trình tải về video hiện đại thường cho phép bạn chọn từ một loạt những định dạng và chất lượng video. những định dạng thường thấy là MP4, AVI, và FLV. Trên ClipConverter, chúng xuất hiện trực tiếp cạnh trường URL, bên dưới tiêu đề “Conversion Format:” (Định dạng Chuyển đổi:). Một khi bạn nhấn tiếp tục, bạn sẽ có sự lựa chọn để chọn chất lượng video, rồi nhấn “Start” (Bắt đầu) sẽ bắt đầu quá trình chuyển đổi và chuyển sang màn hình tải về.Trên KeepVid, những lựa chọn đó xuất hiện sau khi bạn vào đường liên kết của bạn và nhấn “Download” (Tải về). những lựa chọn khác nhau về chất lượng và định dạng xuất hiện như một danh sách những đường liên kết riêng rẽ.5Hãy tải về video của bạn. Mặc định, video đó sẽ được lưu giữ trong thư mục những bản tải về của bạn, nhưng nếu bạn nhấn chuột phải vào đường liên kết đó, rồi nhấn “Save As” (Lưu như), thì bạn có thể tải về video đó vào bất kỳ chỗ nào bạn thích, cũng như đổi tên nó nếu bạn muốn. Vì phụ đề là một phần của video đó, chúng sẽ xuất hiện bất kể với định dạng hay chất lượng nào

Phương pháp số 2 Sao chép phụ đề được sinh ra hoặc được gõ vào YouTube

1Hãy sao chép URL của video đó.2Hãy tìm ứng dụng web thích hợp. Hãy lưu ý rằng có rất ít ứng dụng để tải về phụ đề so với những ứng dụng để tải về những video cơ bản. DownSub là một ví dụ về site chuyên dụng, nhưng KeepVid cũng chào chức năng này. Trước khi chọn phương pháp tải về, hãy nhấn ô trắng có nhãn “CC” gần góc phải dưới đáy của video bạn muốn tải về. Nếu văn bản bạn muốn lúc ẩn lúc hiện, thì đó chính là văn bản hoặc được thêm vào hoặc được sinh ra. Nó có thể được tải về một những tách biệt với âm thanh và hình ảnh của video đó. Hãy dùng Phương pháp số 2 để làm thế.3Hãy dán URL của video đó vào trường thích hợp. Trên DownSub, đây là trường trằng có cụm từ bắt đầu bằng, “Enter the link” (Hãy đưa vào đường liên kết), nằm bên cạnh núm màu xanh da trời “Download” (Tải về). 4Hãy tải về phụ đề trích xuất được. những tệp mà điều này sinh ra sẽ là những tệp SRT. những tệp đó là những tệp văn bản với những chữ ký thời gian được mã hóa, nói cho những video những gì phải hiển thị và khi nào phải hiển thị chúng. Bạn sẽ cần một trình chơi video có hỗ trợ SRT để xem những phụ đề. Trong DownSub, sau khi bạn vào URL và nhấn “submit” (gửi đi), bạn sẽ được trao một loạt những đường liên kết “Download” (Tải về), mỗi đường liên kết bên cạnh một nhãn ngôn ngữ, hoặc ngôn ngữ gốc hoặc bản dịch.Để tải về những tệp SRT từ KeepVid, hãy lướt qua tới tới tận đáy danh sách những lựa chọn định dạng tệp nó trao cho bạn sau khi bạn gửi đi URL đó. Bạn sẽ có khả năng chọn được phụ đề từ ngôn ngữ gốc hoặc từ vài ngôn ngữ phụ đề được dịch sẵn.Hãy lưu ý tính không chính xác đáng kể là thường xuyên trong những tiêu đề được tự động sinh ra trên YouTube. Nếu bạn có vấn đề trong việc hiểu những gì ai đó đang nói theo ngôn ngữ của bạn, thì những phụ đề tự động sinh ra có lẽ không giúp được nhiều. Chúng có thể vẫn hữu dụng cho những người khiếm thính, hoặc những ngôn ngữ nước ngoài

bài đăng có liên quan

Tìm video được cấp phép mở trên VimeoNhận biết điều khoản và điều kiện dùng video được cấp phép mở Creative Commons trên VimeoTìm video được cấp phép mở trên YouTube bằng công cụ của Creative CommonsĐổi giấy phép tiêu chuẩn của YouTube sang giấy phép CC BY cho video trên YouTubeTải về những đoạn phim từ YouTubeChọn giấy phép Creative CommonsCấp phép mở cho tài nguyên giáo dục bằng công cụ trợ giúp của Creative CommonsGhi công tác giả cho tài nguyên giáo dục được cấp phép mở bằng công cụ trợ giúp của Creative CommonsCấp phép Creative Commons khi kết hợp 2 tài nguyên giáo dục được cấp phép mởGhi công tác giả và cấp phép mở bằng công cụ trợ giúp của dự án Washington Mở