Phương pháp Tải Windows Movie Maker Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách cài đặt chương trình Windows Movie Maker trên máy tính Windows 10. Mặc dù Microsoft đã không còn chính thức hỗ trợ Windows Movie Maker và những chương trình Windows Essentials khác kể từ 2012, bạn vẫn có thể tải và cài đặt Windows Movie Maker.

những bước

1Tải tập tin cài đặt Windows Live Essentials. Truy cập website này để bắt đầu tải tập tin cài đặt. Trang này phần lớn là trống và có thể sẽ mất từ vài giây đến một phút trước khi tập tin được tải về.2Mở tập tin cài đặt. Nhấp đúp vào tập tin wlsetup-all nằm trong thư mục tải xuống mặc định của máy tính để mở. 3Nhấp vào Yes khi được nhắc. Cửa sổ cài đặt Windows Essentials sẽ mở ra. 4Nhấp vào Install all of Windows Essentials (recommended) (Cài đặt tất cả chương trình Windows Essentials). Tùy chọn này nằm ở đầu trang. Hầu hết những chương trình Windows Essentials đều không tương thích với Windows 10, nhưng bạn có thể cài đặt Windows Movie Maker bằng cách nhấp vào tùy chọn này. 5Nhấp vào Show Details (Hiển thị chi tiết). Thanh tiến trình cùng tỉ lệ phần trăm sẽ hiện ra, thông tin này cho thấy chương trình đang được cài đặt. 6Chờ Windows Movie Maker cài đặt xong. Chương trình đầu tiên được cài đặt thường là Windows Movie Maker. Hãy chờ chương trình này cài đặt xong; khi tên chương trình đổi sang chương trình khác (ví dụ: “Mail”), bạn có thể tiếp tục. 7Mở trình đơn Start {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Nhấp vào logo Windows ở góc dưới bên trái màn hình. 8Nhập windows movie maker. Ứng dụng Windows Movie Maker mà bạn vừa cài đặt sẽ được tìm trên máy tính. 9Nhấp vào Movie Maker. Ứng dụng có biểu tượng cuộn phim và nằm đầu trình đơn Start. Cửa sổ điều khoản dùng Windows Essentials sẽ mở ra. 10Nhấp vào Accept (Chấp nhận). Tùy chọn này nằm ở góc dưới bên phải cửa sổ. Movie Maker sẽ mở ra sau khi bạn nhấp vào đó. Nếu sau khi bạn nhấp vào Accept mà Movie Maker không mở ra, hãy mở lại Start, nhập movie maker lại rồi nhấp vào kết quả Movie Maker hiện ra lần nữa.Không nên đóng cửa sổ cài đặt trước khi mở Movie Maker.11Đóng cửa sổ cài đặt Windows Essentials. Khi cửa sổ cài đặt bật lên với thông báo lỗi, bạn chỉ cần nhấp vào Close (Đóng) và xác nhận quyết định khi được hỏi lại. Bây giờ, bạn có thể bắt đầu dùng Windows Movie Maker

Cảnh báo

Vì Windows 10 còn tiếp tục cập nhật và phát triển nên có thể vào lúc nào đó, Windows Movie Maker sẽ bị đứng hoặc không phản hồi. Bạn cần chắc chắn rằng mình lưu lại phiên làm việc thường xuyên.Microsoft đã ngừng hỗ trợ Windows Movie Maker, vì thế lỗi và vấn đề về bảo mật sẽ không được khắc phục. Bạn có thể xem xét việc dùng Story Remix để thay thế.