Phương pháp Tải xuống tập tin từ GitHub: 7 Bước Tainghetrothinh

Phương pháp Tải xuống tập tin từ GitHub: 7 Bước Tainghetrothinh

Khi xem những tập tin riêng lẻ trên GitHub, bạn sẽ nhận thấy rằng nút tải mã xuống không hiển thị ở đó. Thay vì thế, nút tải xuống sẽ nằm bên phải trang khi bạn điều hướng đến thư mục gốc của kho lưu trữ. TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách tải tập tin xuống từ GitHub bằng cách thay đổi sang phiên bản Raw của tập tin.

những bước

1Truy cập https://github.com/ bằng trình duyệt web. Bạn có thể dùng bất kỳ trình duyệt web nào để tải tập tin. 2Đi đến tập tin mà bạn muốn tải xuống. dùng thanh tìm kiếm ở đầu trang để tìm tập tin mà bạn muốn tải xuống, những kết quả sẽ liệt kê những kho lưu trữ khớp với tìm kiếm. 3Nhấp vào Releases (Bản phát hành) (nếu có). Tùy chọn này nằm bên phải trình duyệt. Sau khi nhấp vào Releases, bạn có thể nhấp để tải xuống chương trình cài đặt hoặc mã nguồn.Nếu như không có bản phát hành khả dụng, hãy tiếp tục những bước sau để tải tập tin.4Nhấp vào Go to file (Đi đến tập tin). Tùy chọn này nằm phía trên danh sách những tập tin thuộc kho lưu trữ hiện tại, bên cạnh là nút để tải toàn bộ tập tin. 5Nhấp vào để chọn tập tin mà bạn muốn tải xuống. Tập tin sẽ mở ra trong GitHub trên trình duyệt web. 6Nhấp vào Raw nằm bên cạnh tùy chọn Blame cùng biểu tượng màn hình, bạn có thể tìm thấy ở phía trên không gian nơi tập tin hiển thị.Trang sẽ chuyển hướng để hiển thị nội dung tập tin mà không có bất cứ tiêu đề, chân trang hay trình đơn GitHub nào.7Nhấp phải vào trang và chọn Save as (Lưu dưới dạng). Hoặc bạn cũng có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl/CMD + S. Trình quản lý tập tin sẽ mở ra để bạn chọn tên và vị trí lưu.Nếu muốn tải xuống toàn bộ kho lưu trữ, hãy điều hướng đến thư mục gốc (nhấp vào nửa đầu của liên kết, phần này thường nằm trước dấu /), nhấp vào nút có biểu tượng tải xuống (thường mang tiêu đề Code) rồi nhấp vào Download ZIP (Tải tập tin ZIP).