Phương pháp Tạo Header trong Google Sheets trên máy tính hoặc Mac

bài đăng này chỉ dẫn bạn cách chèn hàng Header chứa cột tiêu đề vào bảng tính khi dùng Google Sheets trên máy tính.

những bước

1Truy cập https://sheets.google.com bằng trình duyệt web. Nếu chưa đăng nhập vào tài khoản Google, bạn cần đăng nhập ngay. 2Nhấp vào bảng tính bạn muốn sửa. Để tạo ra bảng tính (sheet) mới, bạn cần nhấp vào tùy chọn “Blank (Trống)” nằm ở góc trên bên trái danh sách. 3Chèn hàng trống vào bảng tính. Nếu đã tạo ra bảng tính mới hoặc đã có hàng Header, bạn có thể bỏ qua bước này. Nếu chưa, bạn cần làm theo những bước dưới đây để thêm một hàng mới vào phía trên cùng bảng tính: Nhấp vào số bên cạnh hàng trên cùng trong bảng tính. Đây là bước bôi đậm cả hàng.Nhấp vào trình đơn Insert (Chèn).Nhấp vào Row above (Hàng bên trên). Giờ thì sẽ có một hàng trống ở trên cùng bảng tính.4Gõ tiêu đề vào hàng Header này. Nếu đã đặt tên cột/header, bạn có thể bỏ qua bước này. Nếu chưa, bạn cần gõ tiêu đề cho từng cột vào ô trống ở trên cùng bảng dữ liệu. 5Nhấp vào số ở bên cạnh hàng Header. Đây là bước bôi đậm cả hàng. 6Nhấp vào trình đơn View (Xem).7Nhấp vào Freeze (Cố định).8Nhấp vào 1 row (1 hàng). Hàng Header giờ đã được cố định, nghĩa là nó sẽ giữ nguyên vị trí khi bạn cuộn bảng tính xuống. Để bật tính năng cho phép bạn sắp xếp và lọc dữ liệu bằng cách nhấp vào Header chứa cột, bạn cần nhấp vào số của hàng Header rồi nhấp vào trình đơn Data (Dữ liệu), sau đó lựa chọn Filter (Bộ lọc). Giờ thì bạn có thể nhấp vào biểu tượng màu xanh lục trong mỗi Header để sắp xếp dữ liệu