Phương pháp Tạo lịch với Word Tainghetrothinh

Với bài đăng này, TaiNgheTroThinh sẽ chỉ dẫn bạn cách tạo lịch trong Microsoft Word với Windows và Mac. Bạn có thể dùng mẫu lịch của Microsoft để tạo lịch nhanh hoặc tự làm bằng cách dùng bảng.

những bước

Phương pháp số 1 dùng mẫu

1Mở Microsoft Word. Đó là ứng dụng màu xanh đậm với chữ cái “W” màu trắng. 2Nhấp chuột vào thanh tìm kiếm. Thanh này ở phía trên của cửa sổ Word. Trên máy Mac, đầu tiên, nhấp chuột vào File (Tập tin) nằm ở góc trên bên trái, rồi nhấp vào New from Template… (Tìm mẫu mới từ mẫu có sẵn) trong trình đơn được thả xuống.3calendar (lịch), rồi nhấn ↵ Enter để tìm mẫu lịch trong kho mẫu.Để làm được điều này, bạn phải kết nối với internet.4Chọn mẫu lịch. Nhấp chuột vào mẫu lịch mà bạn muốn dùng. Trang lịch sẽ được mở. 5Nhấp vào Create (Tạo). Tùy chọn này nằm về bên phải của lịch. Nhờ đó, mẫu lịch sẽ được tải xuống. Nếu được yêu cầu bật Macros, bạn hãy chọn Enable Macros (Bật Macros), bởi nhờ có chức năng này, việc tạo thêm lịch cho ngày và tháng trong tương lai sẽ trở nên dễ dàng hơn.6Chờ lịch được tải xuống. Một khi đã được tải xong, lịch sẽ được mở tự động trong Microsoft Word

Phương pháp số 2 Tự tạo lịch

1Mở Microsoft Word. Đó là ứng dụng màu xanh đậm với chữ cái “W” màu trắng. Trang chủ của Word sẽ xuất hiện. 2Nhấp vào Blank document (Tài liệu trống). Tùy chọn này nằm ở phía trên bên trái của trang chủ. Với máy Mac, bỏ qua bước này.3Nhập tháng. Gõ tên tháng mà bạn muốn tạo lịch, nhấn ↵ Enter. Khi làm vậy, tháng của bạn sẽ nằm ở phía trên của lịch. 4Nhấp vào thẻ Insert (Chèn). Đây là ruy-băng màu xanh nằm ở phần đầu của cửa sổ Word. Thanh công cụ Insert sẽ được mở dưới ruy-băng này. 5Nhấp chọn Table (Bảng). Nút này nằm ở phần “Tables” của thanh công cụ. 6Tạo bảng. Kéo trỏ chuột sang phải 7 ô và kéo xuống 7 (hoặc 6) ô, tùy vào từng tháng rồi nhấp chuột. Nhờ đó, bạn sẽ tạo được một bảng với kích cỡ 7×7 (hoặc 7×6) để làm lịch. 7Nhập những thứ trong tuần. Ở dòng đầu tiên, gõ những ngày trong tuần tương ứng với từng ô. Chẳng hạn như, “Chủ nhật” ở ô trên cùng bên trái, “Thứ Hai” ở ô nằm bên phải của ô đó, và cứ như vậy.8Mở rộng ô lịch. Bắt đầu với đường ngang thứ ba từ trên xuống, nhấp chuột và kéo đường chia xuống dưới để mở rộng hàng thứ hai của ô. Lặp lại quá trình này với từng hàng cho đến khi có được kích thước mong muốn. 9Thêm ngày. Nhấp vào ô tương ứng với ngày đầu tiên của tháng, gõ 1, nhấn Tab ↹, và tiếp tục đánh số những ngày còn lại. 10Thêm thông tin vào lịch. Một khi đã đánh số ngày xong, bạn có thể trở lại, thêm sự kiện, ngày nghỉ, hẹn, v.v. bằng cách nhấp chuột vào ô của ngày tương ứng, nhấn ↵ Enter để bắt đầu một dòng mới và đánh vào đó tên hay chi tiết về sự kiện đó. 11Tạo những tháng khác. Bạn có thể thêm tháng vào lịch bằng cách nhấp vào bên dưới lịch của tháng hiện tại, nhấn ↵ Enter một vài lần rồi lặp lại quá trình tạo lịch. 12Lưu lịch của bạn. Nhấn Ctrl+S (Windows) hoặc ⌘ Command+S (Mac), rồi chọn vị trí lưu, nhập tên lịch và chọn Save (Lưu)