Phương pháp Tạo mẫu PowerPoint: 12 Bước Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách tạo mẫu (template) tùy chỉnh trên Microsoft PowerPoint. Bạn có thể thực hiện trên cả PowerPoint phiên bản Windows và Mac.

những bước

1Mở PowerPoint. Nhấp đúp vào biểu tượng ứng dụng PowerPoint hình chữ “P” trắng trên nền cam. Trang chủ PowerPoint sẽ mở ra. 2Nhấp vào Blank Presentation (Trình chiếu trống). Trang trình chiếu (slide) màu trắng này nằm bên phải trang chủ. Bản trình chiếu mới sẽ mở ra. Trên Mac, chỉ cần mở PowerPoint là bản trình chiếu mới sẽ mở ra tùy vào thiết lập của bạn. Khi đó hãy bỏ qua bước này.3Nhấp vào thẻ View (Xem) nằm trong ruy-băng cam đầu cửa sổ PowerPoint. Một thanh công cụ sẽ hiện ra bên dưới ruy-băng cam. Trên máy tính Mac, tùy chọn này nằm trong thanh thực đơn trên cùng.4Nhấp vào Slide Master (Trang trình chiếu chính). Tùy chọn nằm gần bên trái thanh công cụ trong phần “Master Views”. Thẻ Slide Master sẽ mở ra bên trái ruy-băng cam. Trên máy tính Mac, bạn nhấp vào Master trước, sau đó kích Slide Master.5Chọn định dạng trang trình chiếu để chỉnh sửa. Nhấp vào một trong những mẫu trang trình chiếu ở cột tùy chọn bên trái. Mỗi loại trang trình chiếu mà bạn có thể dùng sẽ có một slide (chẳng hạn như slide tiêu đề, slide nội dung cơ bản, vân vân). 6Nhấp vào Insert Placeholder (Chèn trình giữ chỗ). Tùy chọn nằm bên trái thẻ Slide Master. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra với những tùy chọn sau: Content – Chèn khung viền để viết nội dung. Trên máy tính Mac còn có tùy chọn “Vertical” (Hướng dọc) dành cho Content.Text – Chèn khung văn bản. Trên máy tính Mac còn có tùy chọn “Vertical” dành cho Text.Picture – Chèn vị trí cho ảnh.Chart – Chèn vị trí cho biểu đồ.Table – Chèn vị trí cho bảng.Smart Art – Chèn vị trí cho hình ảnh nghệ thuật.Media – Chèn vị trí cho video.Online Image – Chèn vị trí để thêm ảnh trực tuyến.7Chọn trình giữ chỗ. Nhấp vào một trong những mục nằm trong trình đơn thả xuống để thêm vào mẫu. 8Chọn vị trí. Nhấp vào vị trí trên trang trình chiếu để thả hạng mục giữ chỗ vào. Có thể bạn cần tiến hành thêm một vài bước trước khi thêm hạng mục vào mẫu. Chẳng hạn, nhấp vào Online Image (Ảnh trực tuyến) để tìm kiếm hình ảnh rồi kích vào Insert (Chèn).9Đặt lại vị trí của những mục trên trang trình chiếu. Nhấp và kéo khoảng trắng bên trong bất kỳ phần nào mà bạn vừa thêm để di chuyển những mục quanh trang trình chiếu. 10Đổi nền của trang trình chiếu. Nhấp vào Background Styles (Kiểu nền), sau đó chọn màu sắc trong trình đơn thả xuống. Bạn cũng có thể nhấp vào Format Background… (Định dạng nền) trong trình đơn thả xuống để tùy chỉnh những tùy chọn về màu sắc như màu nền, chuyển màu và độ sáng.11Chọn phông chữ mẫu. Nhấp vào Fonts trong phần “Background” (Nền), sau đó nhấp chọn phông chữ trong trình đơn thả xuống. 12Lưu mẫu. Quá trình này khác nhau giữa phiên bản PowerPoint trên máy tính Windows và Mac: Trên Windows: Nhấp vào File (Tập tin), kích Save As (Lưu thành), chọn vị trí rồi nhập tên cho mẫu. Nhấp vào khung thả xuống Save as type (Định dạng tập tin), chọn PowerPoint Template rồi nhấp Save (Lưu).Trên Mac: Nhấp vào File, kích Save as Template, nhập tên tập tin và nhấp Save

Lời khuyên

Bạn có thể tải mẫu lên Microsoft OneDrive nếu muốn lưu trữ tập tin trên đám mây. Bạn sẽ có thể truy cập mẫu từ thực đơn PowerPoint template.

Cảnh báo

Mẫu sẽ hiển thị trên máy tính hoặc trong OneDrive để bạn có thể chọn.