Phương pháp Tạo máy chủ Minecraft miễn phí Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách tạo máy chủ Minecraft miễn phí. Có nhiều máy chủ Minecraft lưu trữ dịch vụ mà bạn có thể đăng ký. Minehut là một trong số những dịch vụ cho phép người dùng lưu trữ máy chủ Minecraft miễn phí. Lưu ý rằng máy chủ Minehut chỉ hoạt động với phiên bản Minecraft: Java Edition. bài đăng này sẽ chỉ dẫn bạn cách tạo máy chủ Minecraft miễn phí bằng Minehut.

những bước

Phần 1Phần 1 Tạo tài khoản Minehut

1Truy cập https://minehut.com/ bằng trình duyệt web của máy tính. Minehut là một trong nhiều dịch vụ lưu trữ máy chủ Minecraft. Website này rất dễ dùng, một trong số những dịch vụ trên đó cho phép bạn lưu trữ máy chủ Minecraft miễn phí. Minehut cho phép người dùng lưu trữ miễn phí 2 máy chủ Minecraft và lên đến 10 người chơi. Bạn có thể mua tín dụng nếu như muốn cho phép nhiều hơn 10 người chơi hoặc trên 2 máy chủ. Hoặc, bạn có thể lưu trữ máy chủ Minecraft miễn phí trên máy tính, phương pháp này áp dụng được với mọi phiên bản Minecraft. Lưu ý: quá trình thiết lập tương đối phức tạp, dùng nhiều dung lượng RAM và băng thông Internet (bên cạnh những tài nguyên cần thiết để chơi game và chạy hệ điều hành của máy tính).Máy chủ Minehut chỉ hoạt động với Minecraft: Java Edition. Nếu như muốn tạo máy chủ dành cho phiên bản Minecraft: Windows 10/thiết bị di động/máy chơi game, bạn có thể tiến hành bằng Realms hoặc Aternos. Ngoài ra, bạn còn có thể lưu trữ máy chủ Minecraft trên máy tính. Phần mềm máy chủ dành cho Minecraft: Bedrock Edition có thể được tải xuống tại https://www.minecraft.net/en-us/download/server/bedrock/2Nhấp vào Sign Up (Đăng ký). Nút này có màu xanh và nằm giữa trang. Nếu bạn đã có tài khoản Minehut, hãy nhấp vào Log In ở góc trên bên phải và đăng nhập bằng địa chỉ email cùng mật khẩu được liên kết với tài khoản Minehut để truy cập bảng điều khiển Dashboard.3Nhập địa chỉ email. Nhập địa chỉ email mà bạn đang dùng vào khung văn bản “Enter your email”. Đây là dòng đầu tiên nằm phía đầu trang. Lưu ý: đây phải là địa chỉ email mà bạn có quyền truy cập, vì bạn sẽ cần đăng nhập để xác minh thông tin này ngay.4Nhập ngày sinh. Để nhập ngày sinh, hãy nhấp vào dòng thứ hai trên trang. Nhấp vào năm sinh của bạn từ trong trình đơn thả xuống. Sau đó, chọn ngày tháng từ trong lịch bật lên. 5Nhấp vào ô đánh dấu nằm cuối biểu mẫu. Thao tác này nhằm đảm bảo rằng bạn đã chấp nhận điều khoản dịch vụ và chính sách quyền riêng tư của Minehut. Bạn có thể đọc cả hai chính sách bằng cách nhấp vào chữ màu xanh dương trong câu nằm cuối biểu mẫu. 6Nhấp vào Continue (Tiếp tục) ở góc dưới bên phải biểu mẫu.7Xác minh địa chỉ email. Mở hộp thư đến và tìm email Minehut Account Verification. Có thể bạn cần tìm trong thư mục Spam (Thư rác) hoặc Junk (Thùng rác). Sau khi tìm được, hãy tiến hành những bước sau để xác minh địa chỉ email: Mở hộp thư đến của địa chỉ email.Nhấp vào email Minehut Account Verification đến từ “info”.Tìm mã gồm 8 ký tự trong nội dung email.Nhập mã gồm 8 ký tự vào khung văn bản “Verify” (Xác minh) trên trang Minehut.8Nhấp vào Continue. Mã xác minh sẽ được áp dụng và nếu đúng, trang tạo mật khẩu sẽ hiện ra. 9Tạo mật khẩu. Trong khung văn bản “Choose a password”, hãy chọn mật khẩu mà bạn muốn đặt. Sau đó, nhập lại chính xác mật khẩu này vào dòng thứ hai để xác nhận. 10Nhấp vào Continue. Tài khoản Minehut sẽ được tạo và bạn sẽ chuyển đến trang tạo máy chủ

Phần 2Phần 2 Thiết lập máy chủ

1Nhập tên cho máy chủ. Nhập tên đơn giản cho tên miền máy chủ vào trường văn bản nằm giữa trang. Tên máy chủ không được nhiều hơn 10 ký tự.Tên máy chủ không được chứa ký tự đặc biệt cũng như khoảng cách.2Nhấp vào Create (Tạo). Nút màu xanh dương này nằm ở góc dưới bên phải. Máy chủ sẽ được tạo, đồng thời hiện ra bảng Dashboard. 3Nhấp vào Activate (Kích hoạt). Nút màu xanh này nằm bên phải trạng thái máy chủ trên bảng Dashboard. Có thể mất một phút để máy chủ của bạn kết nối với máy chủ được bảo vệ DDoS hiệu suất cao. Nếu máy chủ bị ngắt kết nối bất kỳ lúc nào trong khi thiết lập hoặc cài đặt, hãy nhấp vào Activate để kết nối lại.4Nhấp vào Continue (Tiếp tục). Khi máy chủ đã chuyển sang nơi lưu trữ mới, nút “Continue” màu xanh sẽ hiện ra cạnh nút “Online” (Trực tuyến)

Phần 3Phần 3 Thay đổi cài đặt máy chủ

1Xác định địa chỉ của máy chủ. Tùy chọn này nằm ở góc trên bên trái khung đầu tiên phía trên cùng. Bên dưới tùy chọn có biểu tượng khiên chắn màu xanh dương. 2Dừng hoặc khởi động lại máy chủ. Nếu bạn cần dừng hoặc khởi động lại máy chủ, hãy nhấp vào nút Stop hoặc Restart màu đỏ ở đầu trang. 3Đổi tên máy chủ. Để đổi tên máy chủ, bạn nhấp vào nút Change Name màu xanh nằm dưới địa chỉ máy chủ. Nhập tên mới cho máy chủ và nhấp vào Apply (Áp dụng). 4Thay đổi cài đặt hiển thị của máy chủ. Để thay đổi cài đặt máy chủ, bạn nhấp vào thẻ Appearance (Giao diện) phía trên cùng. dùng những trường sau để thay đổi cài đặt hiển thị của máy chủ: Server Command (Lệnh máy chủ) — Nếu bạn muốn gửi lệnh đến máy chủ, hãy nhập lệnh đó vào dòng “Server Command” rồi nhấp Send (Gửi).Server Visibility (Hiển thị máy chủ) — Nhấp vào nút radio cạnh tùy chọn “Visible” (Hiển thị) hoặc “Not visible” (Không hiển thị) để chọn công khai hoặc ẩn máy chủ. Sau dó nhấp vào Update (Cập nhật).Server MOTD (Máy chủ MOTD) — Nhập mô tả dành cho máy chủ vào bên dưới dòng “Server MOTD” ở cuối trang. Sau đó nhấp vào Update.5Thay đổi nội dung phần Settings (Cài đặt). Để thay đổi cài đặt máy chủ, bạn nhấp vào thẻ Settings ở đầu trang và tiến hành những bước sau: Max Players (Số người chơi tối đa) — Nhấp vào nút radio cạnh số lượng người chơi tối đa mà bạn muốn cho phép trên máy chủ rồi nhấp Save (Lưu). Bạn sẽ cần mua tín dụng nếu như muốn cho phép nhiều hơn 10 người chơi.Le
vel Type
(Loại cấp độ) — Để thay đổi loại cấp độ, hãy nhấp vào nút radio cạnh mục “Default” (Mặc định), “Flat” (Phẳng), Amplified” (Khuếch đại), “Large Biomes” (Rộng hơn thế giới mặc định), hoặc “Customized” (Tùy biến). Sau đó nhấp vào Save.Level Name (Tên cấp độ) — Để đặt tên cho thế giới, bạn có thể nhập tên vào trường được cho sẵn rồi nhấp Save.Generator Settings (Cài đặt trình tạo) — Nhập bất kỳ trình tạo cấp độ được thiết lập sẵn mà bạn có vào khoảng trống được cho trước rồi nhấp Save. Loại cấp độ phải được đặt là “Flat” đối với bộ thế giới phẳng thiết lập sẵn và “customized” với mọi cài đặt cho trước.Gamemode (Chế độ chơi) — Để chọn chế độ trò chơi, bạn nhấp vào nút radio cạnh mục “Survival” (Sinh tồn), “Creative” (Sáng tạo), “Adventure” (Phiêu lưu) hoặc “Spectator” (Khán giả) rồi nhấp Save.Force Gamemode (Buộc chế độ chơi) — Để áp đặt chế độ chơi được chọn cho máy chủ, hãy nhấp vào công tắc bên dưới tiêu đề “Force Gamemode” và nhấp Save.PVP — Để bật/tắt chế độ đối kháng PVP (Player vs Player), bạn có thể nhấp vào công tắc nằm bên dưới tiêu đề “PVP” và chọn Save.Monster Spawning (Sản sinh quái vật) — Nhấp vào công tắc bên dưới tiêu đề “Monster Spawning” để bật/tắt chế độ sản sinh quái vật. Sau đó nhấp vào Save.Animal Spawning (Sản sinh động vật) — Nhấp vào công tắc bên dưới mục “Animal Spawning” để bật/tắt chế độ sản sinh động vật. Sau đó bạn nhấp vào Save.Flight (Đường bay) — Nhấp vào công tắc bên dưới mục “Flight” để cho phép hoặc không cho người chơi bay trên máy chủ. Sau đó bạn nhấp vào Save.Difficulty (Độ khó) — Để thay đổi độ khó trên máy chủ, hãy nhấp vào nút radio cạnh mục “Peaceful” (Yên bình), “Easy” (Dễ), “Normal” (Bình thường) hoặc “Hard” (Khó) bên dưới tiêu đề “Difficulty”. Sau đó nhấp Save để lưu.Hardcore (Rất khó) — Nhấp vào nút công tắc bên dưới tiêu đề “Hardcore” để bật hoặc tắt chế độ chơi cực kỳ khó trên máy chủ. Sau đó, bạn nhấp vào Save để lưu.Command Blocks (Khối thực hiện lệnh) — Nhấp vào nút công tắc bên dưới tiêu đề Command Blocks để cho phép hoặc không cho phép dùng khối thực hiện lệnh trên máy chủ. Sau đó nhấp Save để lưu.Announce Player Achievements (Thông báo thành tích người chơi) — Nhấp vào nút công tắc bên dưới tiêu đề “Announce Player Achievements” để bật hoặc tắt tính năng thông báo thành tựu cho người chơi khác trong máy chủ. Sau đó nhấp Save để lưu.Nether World (Thế giới Địa Ngục) — Nhấp vào nút công tắc bên dưới tiêu đề “Nether World” để bật hoặc tắt Địa Ngục trên máy chủ. Sau đó nhấp Save để lưu.Structures (Cấu trúc) — Nhấp vào nút công tắc bên dưới tiêu đề “Structures” để cho phép hoặc không cho phép tạo cấu trúc ngẫu nhiên trên máy chủ. Sau đó nhấp Save để lưu.Resource Pack (Gói tài nguyên) — Nếu bạn có URL của gói tài nguyên, hãy nhập URL này vào dòng được cho sẵn rồi nhấp Save.Resource Pack Hash — Để thêm gói tài nguyên hash, hãy nhập mã SHA-1 Hash vào dòng được cho sẵn rồi nhấp Save.View Distance (Khoảng cách xem) — Để tăng hoặc giảm khoảng cách xem trên máy chủ, bạn nhấp và kéo thanh trượt bên dưới tiêu đề “View Distance”. Sau đó nhấp Save để lưu.Spawn Protection (Bảo vệ sinh sản) — Để tăng hoặc giảm bán kính bảo vệ sinh sản trong máy chủ, bạn nhập số lớn hơn hoặc bằng 0 vào dòng cho trước (mặc định hiện tại là 16). Sau đó nhấp Save để lưu.6Thêm trình cắm vào máy chủ. Nếu bạn muốn bổ sung trình cắm vào máy chủ, hãy: Nhấp vào thẻ Plugins (Trình cắm) ở góc trên bên phải.Cuộn xuống và duyệt tìm, hoặc nhập tên trình cắm vào thanh tìm kiếm.Nhấp vào tên trình cắm.Nhấp vào Install Plugin (Cài đặt trình cắm).7Quản lý những tập tin máy chủ (chỉ dành cho người dùng nâng cao). Nếu bạn muốn sửa đổi những tập tin máy chủ, hãy tiến hành những bước sau: Nhấp vào thẻ File Manager (Quản lý tập tin) ở góc trên bên phải.Nhấp vào tập tin mà bạn muốn sửa từ trong danh sách. Sau đó nhấp Save để lưu tập tin.Nhấp vào biểu tượng đám mây để tải tập tin lên từ máy tính.Nhấp vào biểu tượng trang giấy để tạo tập tin mới.8Thay đổi cài đặt thế giới. Để thay đổi cài đặt thế giới, bạn nhấp vào thẻ World ở góc trên bên phải và dùng những tùy chọn sau: Save World (Lưu thế giới) — Nhấp vào Save World để lưu ngay thế giới vào máy chủ.Reset World (Cài lại thế giới) — Nhấp vào Reset World để xóa và thiết lập lại thế giới trên máy chủ.World Seed (Tọa độ thế giới) — Để thay đổi tọa độ của thế giới, hãy nhập số tọa độ mà bạn chọn vào dòng bên dưới tiêu đề “World Seed” rồi nhấp vào Update. Upload World (Tải thế giới lên) — Để tải thế giới lên máy chủ, bạn cần lưu dữ liệu thế giới trong tập tin zip. Nhấp vào biểu tượng kẹp giấy bên dưới tiêu đề “Upload World” và chọn tập tin zip chứa thế giới mà bạn đã lưu rồi nhấp Open (Mở). Sau đó, bạn nhấp vào Upload để tải lên.9Truy cập cài đặt “Danger Zone” (Vùng nguy hiểm). Cài đặt vùng nguy hiểm chứa một vài biện pháp khẩn cấp mà bạn có thể áp dụng. Để truy cập cài đặt Danger Zone, hãy nhấp vào thẻ Danger Zone ở góc trên bên phải. Sau đó tiến hành như sau: Force Hibernate Server (Buộc máy chủ ngủ đông) — Để buộc máy chủ đi vào chế độ ngủ đông, hãy nhấp vào nút Force Hibernate màu đỏ nằm bên dưới tiêu đề “Force Hibernate Server”.Reset Server — Để cài lại máy chủ, bạn nhấp vào nút Reset Server màu đỏ nằm bên dưới tiêu đề “Reset Server. Repair Files (Sửa tập tin) — Để sửa tập tin bị hỏng khiến máy chủ hoạt động không đúng cách, bạn cần nhấp vào nút Repair Files màu đỏ nằm bên dưới tiêu đề “Repair Files”

Phần 4Phần 4 Kết nối với máy chủ

1Để bảng điều khiển máy chủ mở. Như vậy, bạn sẽ có thể điều chỉnh máy chủ một cách nhanh chóng bằng cách thu nhỏ cửa sổ Minecraft và mở rộng tối đa cửa sổ trình duyệt. 2Mở Minecraft. Minecraft: Java Edition có biểu tượng khối cỏ. Hãy nhấp vào biểu tượng này để mở trình khởi chạy Minecraft. 3Nhấp vào nút Play màu xanh lá nằm trên Minecraft Launcher. Minecraft sẽ bắt đầu khởi chạy. 4Nhấp vào Multi
player
(Nhiều người chơi).
Tùy chọn này nằm gần giữa trang tiêu đề Minecraft. 5Nhấp vào Direct Connect (Kết nối trực tiếp). Tùy chọn này nằm cuối trình đơn multiplayer ở giữa trang. 6Nhập địa chỉ máy chủ. Nhập địa chỉ máy chủ vào khung nằm cạnh tiêu đề “Connect” (Kết nối) hiển thị ở giữa trang. 7Nhấp vào Join Server (Gia nhập máy chủ). Tùy chọn này nằm cuối trang. Bạn sẽ bắt đầu kết nối với máy chủ và bước vào thế giới trong đó