Phương pháp Tạo một danh sách thư tín trong Gmail: 12 Bước

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách tạo một danh sách thư tín để gửi thư hàng loạt trong Gmail. Lưu ý rằng, bạn không thể tạo một danh sách tương tự khi dùng ứng dụng Gmail trên điện thoại.

những bước

Phần 1Phần 1 Tạo danh sách thư tín

1Truy cập vào trang chủ của Gmail. Đường dẫn là https://www.mail.google.com/. Nếu bạn đã đăng nhập sẵn vào Gmail, hãy mở hộp thư của bạn lên. Nếu bạn chưa đăng nhập vào Gmail, nhấp chuột vào SIGN IN (ĐĂNG NHẬP) ở góc phải trang rồi nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn vào.2Nhấp chuột vào nút Gmail nằm ở góc trên, bên trái của trang, ngay phía trên nút COMPOSE (SOẠN).3Nhấp chuột vào tùy chọn Contacts (Danh bạ). Ngay sau đó danh bạ Gmail của bạn sẽ mở ra trong một tab mới ngay trên trình duyệt của bạn. 4Đánh dấu vào ô vuông nhỏ bên cạnh những cái tên mà bạn muốn bổ sung vào danh sách. Trỏ vào bức ảnh nằm ở phía bên trái tên của người đó rồi đánh dấu vào ô vuông khi nó xuất hiện. Lặp lại thao tác này với những người khác. 5Nhấn vào nút có hình ngôi nhà nằm ngang (label) và chọn + Create label (tạo nhãn). Nó nằm ở phía trên cùng bên tay phải của trang. 6Gõ tên vào nhãn, rồi chọn OK. Nhãn của bạn sẽ xuất hiện trong thanh bên tay phải, dưới đề mục “Labels”

Phần 2Phần 2 Gửi thư cho danh sách thư tín

1Truy cập vào trang chủ của Gmail. Đường dẫn là https://www.mail.google.com/. Nếu bạn đã đăng nhập sẵn vào Gmail, hãy mở hộp thư của bạn lên. Nếu bạn chưa đăng nhập vào Gmail, nhấp chuột vào SIGN IN (ĐĂNG NHẬP) ở góc phải trang rồi nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn vào.2Nhấp vào nút COMPOSE hay SOẠN. Nó nằm bên trái hộp thư của bạn. 3Gõ tên nhãn mà bạn vừa tạo vào trường dữ liệu “To” (Tới). Trường dữ liệu này nằm ở dòng trên cùng của cửa sổ “New Message” (Thư mới) vừa bật lên. Tên nhãn sẽ xuất hiện trong trường này. 4Nhấp vào tên nhãn. Vậy là bạn đã nhập xong danh sách thư tín vào trường dữ liệu “To” (Tới). 5Thêm nội dung thư của bạn. Nhập dữ liệu vào ô trắng ngay bên dưới trường “Subject” (Chủ đề). 6Nhấp chuột vào nút Send (Gửi) nằm ở góc dưới bên trái của cửa sổ “New Message”. Vậy là bạn đã hoàn tất việc gửi thư cho mỗi địa chỉ liên hệ trong danh sách thư tín của mình

Lời khuyên

Nếu bạn muốn những người nhận thư không biết danh sách địa chỉ liên hệ mà bạn đã gửi, hãy dùng trường tùy chọn “Bcc” để thay thế cho “To”.

Cảnh báo

Bạn không thể dùng danh sách thư tín khi dùng ứng dụng Gmail trên điện thoại.