Phương pháp Tạo tệp EXE Tainghetrothinh

Phương pháp Tạo tệp EXE Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách tạo một tệp EXE cơ bản trên máy tính Windows, cũng như cách tạo một vùng chứa cho tập tin đó để cài đặt trên máy tính khác. những file EXE được dùng để cài đặt chương trình hay thêm tập tin vào máy tính Windows. Để tạo file cài đặt EXE, bạn cần dùng một tính năng tích hợp sẵn trên Windows là IExpress.

những bước

Phần 1Phần 1 Tạo file EXE

1Mở Start {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Nhấp vào biểu tượng Windows ở góc dưới bên trái màn hình. 2notepad vào Start để tìm kiếm Notepad trên máy tính.3Nhấp vào Notepad. Chương trình có hình quyển sổ màu xanh dương và trắng, nằm đầu cửa sổ Start. 4Nhập mã code của chương trình EXE. Gõ mã code theo từng dòng, hoặc sao chép và dán vào tài liệu Notepad nếu bạn đã soạn ra nơi nào đó trong máy tính. Nếu không biết cách viết code, hãy nhờ ai đó thực hiện bước này giúp bạn.Bạn cũng có thể tìm tệp code EXE của những chương trình cơ bản trên mạng.5Nhấp vào tác vụ File nằm ở góc trên bên trái cửa sổ Notepad. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra. 6Nhấp vào Save As… (Lưu Thành…) nằm trong trình đơn thả xuống File.7Nhấp vào khung thả xuống “Save as type” (Lưu dưới dạng) nằm gần cuối cửa sổ.Định dạng “Save as type” hiện tại là Text Documents (*.txt).8Nhấp vào All files (Toàn bộ tệp) nằm trong khung thả xuống.9Nhập tên cho tệp EXE. Trong khung văn bản “File name” (Tên tệp), hãy gõ một cái tên với đuôi .exe để tập tin được lưu dưới dạng file EXE. Chẳng hạn, nếu muốn đặt tên “bananas” cho tệp EXE, bạn gõ vào bananas.exe.10Chọn nơi lưu tệp. Nhấp vào một thư mục nằm bên cánh trái cửa sổ để chọn làm nơi lưu tệp. 11Nhấp vào Save (Lưu) ở góc dưới bên phải màn hình. Tệp EXE sẽ được lưu dưới cái tên cụ thể, trong vị trí đã chọn

Phần 2Phần 2 Tạo một trình cài đặt EXE

1Mở Start {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Nhấp vào biểu tượng Windows ở góc dưới bên trái màn hình. 2iexpress vào Start để tìm kiếm với lệnh iexpress.Bạn phải gõ trọn vẹn iexpress thì iexpress mới hiện ra.3Nhấp vào iexpress. Bạn sẽ thấy chương trình trông giống một tủ đựng hồ sơ màu xám, xuất hiện đầu cửa sổ Start. 4Tích vào ô “Create new Self Extraction Directive file” (Tạo file Self Extraction Directive mới) ở giữa trang. Theo mặc định, tùy chọn này thường được đánh dấu sẵn, nếu không, bạn phải tích vào đó. 5Nhấp vào Next (Tiếp theo) nằm ở góc dưới bên phải cửa sổ.6Tích vào ô “Extract files only” (Chỉ xuất tệp) nằm giữa trang.7Nhấp vào Next.8Nhập tên cho file EXE. Gõ tên tệp vào vùng dữ liệu nằm giữa cửa sổ, sau đó nhấp vào Next. 9Quyết định xem bạn có muốn dùng lời nhắc văn bản hay không. Nhấp vào Next để bỏ qua lời nhắc văn bản, hoặc tích vào “Prompt user with” (Nhắc người dùng với) và gõ vào khung văn bản một từ hay cụm từ trước khi nhấp Next. Việc dùng lời nhắc sẽ bật lên một cửa sổ với dòng chữ mà bạn đã soạn dành cho người dùng file EXE.10Quyết định có dùng chứng chỉ hay không. Nếu không muốn đưa ra cho người EXE một thỏa thuận cấp phép mà họ phải đọc và đồng ý, bạn chỉ cần nhấp vào Next. Nếu muốn dùng thỏa thuận cấp phép, hãy tích vào ô “Display a license” (Hiển thị chứng chỉ), sau đó,bạn nhấp vào Browse (Duyệt tìm), chọn một tài liệu văn bản có chứa thỏa thuận cấp phép rồi nhấp vào Open. Bạn sẽ phải nhấp vào Next để tiếp tục. 11Nhấp vào nút Add (Thêm) nằm bên dưới khung giữa cửa sổ. Cửa sổ File Explorer mới sẽ hiện ra, tại đây, bạn có thể chọn những tập tin để thêm vào trình cài đặt EXE. những tệp mà bạn thêm vào trình cài đặt EXE sẽ được cài đặt cho bất cứ ai mở trình cài đặt EXE.12Chọn tập tin để thêm. Nhấp vào một vị trí trong khung bên trái cửa sổ File Explorer, sau đó chọn nhiều tệp bằng cách nhấp và kéo chuột từ bên này sang bên kia nhóm file mà bạn muốn dùng. Bạn cũng có thể chọn những tập tin độc lập bằng cách đè phím Ctrl và nhấp vào từng tệp riêng lẻ.13Nhấp vào Open (Mở) ở góc dưới bên phải cửa sổ. những tập tin sẽ được thêm vào trình cài đặt EXE. Bạn cũng có thể thêm nhiều tập tin sau bước này bằng cách nhấp vào Add một lần nữa và chọn nhiều tệp hơn để bổ sung.14Nhấp vào Next.15Tích vào ô “Default” (Mặc định) nằm đầu cửa sổ, sau đó nhấp vào Next.16Quyết định có bao gồm tin nhắn cuối cùng hay không. Một khi trình cài đặt EXE hoàn tất nhiệm vụ, bạn có thể chọn hiển thị một tin nhắn cho người dùng. Để tiến hành, hãy kích vào ô “Display message” (Hiển thị tin nhắn), gõ vào nội dung mà bạn muốn dùng rồi nhấp vào Next. Nếu muốn bỏ qua thông báo cuối, bạn chỉ cần nhấp Next.17Thêm chương trình mà bạn muốn cài đặt. Đây là chương trình EXE mà bạn đã tạo trước đó. Nhấp vào Browse, điều hướng đến nơi lưu trữ file, nhấp vào tập tin, sau đó nhấp Save. Bạn cũng có thể tích vào ô “Hide File Extracting Process Animation from User” (Ẩn Hoạt ảnh Quá trình Trích xuất Tệp với Người dùng) để đảm bảo rằng file EXE sẽ cài đặt mà không thể hiện nhiều hình ảnh đầu vào.18Nhấp vào Next ba lần. Trình cài đặt EXE sẽ được tạo. Tùy vào lượng tệp nhiều hay ít mà bạn thêm vào trình cài đặt EXE, quá trình có thể mất từ vài giây đến vài phút. 19Nhấp vào Finish (Hoàn tất) ở cuối cửa sổ. Tập tin sẽ được lưu lại. Trình cài đặt EXE của bạn đã có thể được đưa vào dùng

Lời khuyên

Chúng ta không cần một trình cài đặt EXE để chạy file EXE, nhưng một trình cài đặt EXE sẽ cài đặt file EXE và mọi tài liệu hỗ trợ (như tệp ReadMe, những thư mục cần thiết, vân vân).

Cảnh báo

Nếu bạn không biết cách lập trình file EXE, cân nhắc việc nhờ người nào đó có khả năng đảm nhận công đoạn lập trình cho quá trình này.