Phương pháp Tắt máy tính từ xa trong mạng LAN Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách dùng máy tính Windows để tắt một máy tính Windows khác trong cùng mạng cục bộ (LAN).

những bước

Phần 1Phần 1 Tìm địa chỉ IP máy tính mục tiêu

1Bạn cần đảm bảo rằng máy tính đã đáp ứng đủ điều kiện để có thể tắt từ xa. Để tắt máy từ xa bằng một máy tính khác trên cùng mạng LAN, máy tính mục tiêu phải đạt tiêu chí sau: Đang bật và được kết nối cùng mạng cục bộ LAN với máy tính mà bạn sẽ dùng để tắt máy tính này.Có cùng tài khoản administrator (quản trị viên) với máy tính mà bạn sẽ dùng để tắt máy tính này.2Mở Start {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} trên máy tính mà bạn muốn tắt. Nhấp vào biểu tượng Windows ở góc dưới bên trái màn hình. 3Mở Settings {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/d\/d0\/Windowssettings.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/d\/d0\/Windowssettings.png\/31px-Windowssettings.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:445,”bigWidth”:31,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} (Cài đặt). Nhấp vào biểu tượng bánh răng ở phía dưới bên trái cửa sổ Start. 4Nhấp vào {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/a\/a7\/Windowsnetwork.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/a\/a7\/Windowsnetwork.png\/30px-Windowsnetwork.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} Network & Internet (Internet & mạng) nằm trong hàng tùy chọn Settings trên cùng.5Nhấp vào thẻ Status (Trạng thái) ở phía trên bên trái cửa sổ.6Nhấp vào View your network properties (Xem thuộc tính mạng). Liên kết này nằm cuối trang. Có thể bạn cần cuộn xuống để tìm liên kết này.7Cuộn xuống đến tiêu đề “Wi-Fi” gần giữa trang.8Xem tiêu đề “IPv4 address” (Địa chỉ Ipv4). Dãy số và dấu chấm ở bên phải tiêu đề “IPv4 address” là địa chỉ IP của máy tính hiện tại. Sau đây bạn sẽ dùng địa chỉ IP này để chỉ định máy tính cần tắt. Có thể địa chỉ IP sẽ kết thúc với nét gạch chéo và số khác (ví dụ: “192.168.2.2/24”). Nếu có, bạn hãy bỏ qua dấu gạch chéo và số đằng sau lúc nhập địa chỉ IP

Phần 2Phần 2 Kích hoạt máy tính để tắt từ xa

1Mở Start {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Nhấp vào biểu tượng Windows ở góc dưới bên trái màn hình. Bạn cần chắc rằng mình vẫn đang dùng máy tính mục tiêu.2Mở Registry Editor như sau:Nhập regedit.Nhấp vào `regedit đầu cửa sổ Start.Nhấp vào Yes khi hiện ra.3Điều hướng đến thư mục “System” (Hệ thống). Hãy dùng những thư mục ở góc trên bên trái cửa sổ Registry Editor để thực hiện: Nhấp đúp vào thư mục “HKEY_LOCAL_MACHINE” để mở rộng.Nhấp đúp vào thư mục “SOFTWARE”.Cuộn xuống và nhấp đúp vào thư mục “Microsoft”.Cuộn xuống và nhấp đúp vào thư mục “Windows”.Nhấp đúp vào thư mục “CurrentVersion”.Cuộn xuống và nhấp đúp vào thư mục “Policies”.Nhấp vào thư mục “System”.4Nhấp phải vào thư mục “System”. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra. 5Chọn New (Mới) từ trong trình đơn thả xuống. Một trình đơn sẽ bật ra. 6Nhấp vào DWORD (32-bit) Value. Tùy chọn này nằm trong trình đơn bật lên. Biểu tượng giá trị DWORD sẽ hiện ra bên trái trang. 7LocalAccountTokenFilterPolicy và nhấn ↵ Enter. Giá trị DWORD sẽ được định danh. 8Nhấp đúp vào giá trị “LocalAccountTokenFilterPolicy” để mở. Một cửa sổ sẽ bật lên. 9Kích hoạt giá trị. Đổi trường dữ liệu “Value data” thành 1, sau đó nhấp OK ở cuối cửa sổ bật lên. Đến bước này bạn có thể thoát Registry Editor.10Bật quyền truy cập Remote Registry. Để cho phép thiết lập Registry Editor hoạt động từ máy tính khác trên cùng mạng, bạn thực hiện như sau: Mở Start {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}.Nhập services, sau đó nhấp vào Services (Dịch vụ) ở đầu cửa sổ Start.Cuộn xuống và nhấp đúp vào Remote Registry (Đăng ký từ xa).Nhấp vào khung thả xuống “Startup type” (Loại khởi động) và chọn Manual (Thủ công).Nhấp vào Apply (Áp dụng).Nhấp vào Start (Bắt đầu), sau đó kích OK.11Khởi động lại máy tính. Nhấp vào Start{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}, chọn Power{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/5\/5d\/Windowspower.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/5\/5d\/Windowspower.png\/30px-Windowspower.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} và kích vào Restart trong cửa sổ bật lên. Sau khi máy tính mục tiêu khởi động lại, bạn có thể chuyển sang máy tính mà bạn muốn tiến hành tắt từ xa

Phần 3Phần 3 dùng giao diện tắt máy từ xa

1Mở Start {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} trên máy tính kia. Bạn có thể thực hiện trên máy tính thuộc cùng mạng LAN và có quyền administrator. 2Tìm Command Prompt. Gõ command prompt để tìm. 3Nhấp phải vào {“smallUrl”:”h
ttps:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/6\/66\/Windowscmd1.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/6\/66\/Windowscmd1.png\/36px-Windowscmd1.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:383,”bigWidth”:36,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} Command Prompt.
Tùy chọn nằm đầu cửa sổ Start. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra. 4Nhấp vào Run as administrator (Chạy dưới quyền quản trị viên). Tùy chọn nằm trong trình đơn thả xuống. 5Nhấp vào Yes khi được hỏi. Command Prompt sẽ mở ra trong chế độ administrator. 6Nhập thông tin đăng nhập của máy tính. Nhập net use \\address vào (nhớ thay “address” bằng địa chỉ IP mà bạn đã ghi lại trước đó), nhấn ↵ Enter rồi nhập địa chỉ email và mật khẩu đăng nhập administrator vào khi được yêu cầu. Ví dụ, bạn có thể nhập net use \\192.168.2.2 vào đây.7Mở giao diện tắt máy từ xa. Gõ shutdown /i rồi nhấn ↵ Enter. Một cửa sổ sẽ bật lên. 8Chọn máy tính. Nhấp vào địa chỉ IP hoặc tên của máy tính trong khung văn bản “Computers” (Máy tính) đầu cửa sổ. Nếu bạn không thấy tên hoặc địa chỉ IP của máy tính, nhấp vào Add… (Thêm), sau đó nhập địa chỉ IP của máy tính vào rồi kích OK. Tiếp theo, bạn có thể nhấp vào tên của máy tính trong khung văn bản “Computers”.9Nhấp vào khung thả xuống “What do you want these computers to do” (Bạn muốn những máy tính này làm gì). Tùy chọn này nằm giữa trang. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra. 10Nhấp vào Shutdown (Tắt máy) trong trình đơn thả xuống.11Đặt giới hạn thời gian. Nhập giới hạn thời gian (theo giây) vào khung văn bản “Display warning for” (Hiển thị cảnh báo trong). 12Bỏ chọn ô “Planned” (Được lên kế hoạch) bên phải trang.13Nhập diễn giải. Trong khung văn bản “Comment” cuối cửa sổ, hãy nhập lời diễn giải mà bạn muốn máy tính mục tiêu hiển thị trước khi tắt máy. 14Nhấp vào OK ở cuối cửa sổ. Máy tính được chỉ định sẽ tắt

Phần 4Phần 4 Tạo tập tin batch để tắt nhiều máy

1Mở Notepad. Nhấp hoặc nhấp đúp vào biểu tượng ứng dụng Notepad hình sổ ghi chép màu xanh. Có thể bạn cần tìm Notepad trong Start.2Nhập lệnh “shutdown” cùng với địa chỉ IP của máy tính. Hãy nhập lệnh sau vào, nhớ thay những nội dung cần thiết bằng thông tin của máy tính mục tiêu: shutdown -s -m \\address -t -01 Bạn phải thay “address” bằng địa chỉ IP của máy tính mục tiêu.Bạn có thể đổi “01” thành bất kì giá trị số nào. Đây là số giây chờ trước khi máy tính tắt.3Nhấn ↵ Enter, sau đó thêm dòng dành cho máy tính khác. Bạn có thể lặp lại quá trình này với nhiều máy tính trên cùng mạng nếu thích. 4Nhấp vào File (Tập tin) ở góc trên bên trái cửa sổ Notepad. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra. 5Nhấp vào Save As… (Lưu thành). Tùy chọn này nằm trong trình đơn thả xuống File. Cửa sổ “Save As” sẽ mở ra. 6Nhấp vào khung thả xuống “Save as type” (Lưu thành loại) nằm gần cuối cửa sổ. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra. 7Nhấp vào tùy chọn All Files (Tất cả tập tin) nằm trong trình đơn thả xuống.8Thêm phần mở rộng “.bat” vào tập tin. Nhấp vào khung văn bản “File name” (Tên tập tin), nhập tên cho tập tin vào, theo sau là đuôi .bat. Chẳng hạn, nếu muốn tạo tập tin batch tên là “shutdown”, bạn cần gõ shutdown.bat.9Nhấp vào Save (Lưu) ở góc dưới bên phải cửa sổ. Tập tin batch sẽ được lưu vào vị trí mặc định (chẳng hạn, “Documents”). 10Thực thi tập tin. Nhấp đúp vào tập tin batch để thực thi. Tất cả máy tính được kết nối và đang bật thuộc danh sách trong tập tin sẽ tắt

Lời khuyên

Nếu bạn biết tên của máy tính mà bạn muốn tắt từ xa (ví dụ, “DESKTOP-1234”), bạn có thể nhập tên này vào sau thẻ “\\” thay vì dùng địa chỉ IP.

Cảnh báo

Nếu máy tính trong mạng LAN không dùng địa chỉ IP tĩnh thì địa chỉ IP của chúng có thể thay đổi khi bộ định tuyến khởi động lại hoặc khi bạn chuyển đổi mạng. Trong trường hợp này, bạn sẽ cần kiểm tra lại địa chỉ IP của máy tính mục tiêu trên mạng LAN.