Phương pháp Tham gia lớp học Google Classroom Tainghetrothinh

Để tham dự lớp học Google Classroom, bạn cần đăng nhập Chrome bằng thông tin học sinh/sinh viên. Sau đó, bạn có thể tham gia Google Classroom bằng cách nhập mã lớp mà giáo viên cung cấp. Với tư cách giáo viên, bạn có thể mời học viên tham gia ngay trên trang lớp. TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn cách đăng nhập Google Classroom, tham gia lớp học với tư cách học viên, cũng như mời học viên nếu bạn là giáo viên.

những bước

Phần 1Phần 1 Đăng nhập Google Classroom

1Mở Google Chrome. Để đăng nhập Google Classroom, bạn cần dùng trình duyệt chính thức của Google. 2Nhấp vào dấu + để tạo tab mới. Nút này nằm cạnh những tab đang mở ở đầu cửa sổ Chrome. Bằng cách này, bạn sẽ có tể truy cập trình đơn đăng nhập Google Chrome. Hãy nhấp vào nút “New Tab” (Tab mới) ngay bên phải tab hiện tại. 3Đăng nhập Google Chrome. Nếu bạn chưa được đăng nhập sẵn bằng tài khoản của trường, hãy nhấp vào tên (hoặc biểu tượng người) ở góc trên bên phải giao diện Chrome và đăng nhập ngay. dùng tên người dùng/địa chỉ email liên kết với tài khoản của trường (ví dụ: “myname@myschool.edu”) rồi nhấp vào Sign in to Chrome (Đăng nhập vào Chrome).4Truy cập https://classroom.google.com. Bạn có thể tiến hành bằng cách nhập URL vào thanh phía trên cùng giao diện Chrome và nhấn ↵ Enter hoặc ⏎ Return. Học viên sẽ được chuyển hướng đến trang lớp học với tùy chọn tham gia lớp mới bằng cách nhấp vào dấu “+” ở đầu màn hình.Giáo viên sẽ được chuyển hướng đến trang chứa danh sách tất cả lớp học hiện tại của họ.Nếu đây là lần đầu bạn dùng Google Classroom, hãy chọn tài khoản Google khi được nhắc, nhấp vào nút CONTINUE mau xanh dương và tiến hành theo chỉ dẫn trên màn hình để tiếp tục

Phần 2Phần 2 Tham gia lớp học

1Đăng nhập Chrome bằng tài khoản học viên. Với tư cách học viên dùng chung máy tính, có thể bạn cần đăng xuất khỏi tài khoản của học vên khác để đăng nhập vào tài khoản của bạn. Hãy nhấp vào tên ở góc trên bên phải Chrome, chọn “Switch Person” Chuyển đổi người dùng và nhấp vào “Remove Person” (Xóa người dùng) từ trong trình đơn thả xuống ở góc trên bên phải ảnh đại diện. 2Truy cập https://classroom.google.com.3Nhấp vào dấu + ở góc trên bên phải trang. Một trình đơn sẽ mở rộng.4Nhấp vào Join class (Tham gia lớp học) từ trong trình đơn. Bạn sẽ được nhắc nhập mã lớp. 5Nhập mã lớp và nhấp vào Join (Tham gia). Giáo viên sẽ gửi mã cho bạn khi lớp học được tạo. Sau khi bạn tham dự, trang chủ của lớp sẽ hiện ra.Nếu bạn không có sẵn mã, hãy kiểm tra email trường. Bạn cũng có thể liên hệ giáo viên hoặc xem lại giáo trình lớp học.6Xem trang của lớp. Mọi thông tin mà giáo viên muốn học viên nắm đều sẽ hiển thị tại đây. Ban có thể xem những bài tập sắp tới trong hộp nằm dọc bên trái trang.Theo mặc định, trang sẽ mở ra tab Stream (Bảng tin). Tab này tổng hợp những bài đăng từ giáo viên và bạn học khác.Nhấp vào tab Classwork (Bài tập trên lớp) ở đầu trang để xem chi tiết bài tập.Tab People (Mọi người) nằm ngay bên phải tab “Classwork” sẽ hiển thị danh sách học viên. Bạn sẽ có thể tìm và liên hệ với bạn học khác về bài tập nhóm.Nhấp vào biểu tượng ba thanh ngang ở góc trên bên trái để mở trình đơn lớp học

Phần 3Phần 3 Mời học viên vào lớp

1Bạn cần chắc chắn rằng mình đã đăng nhập đúng tài khoản. Chỉ có giáo viên mới có thể mời học viên vào lớp. 2Truy cập https://classroom.google.com.3Nhấp vào tên lớp học. Đây sẽ là lớp mà bạn muốn thêm học viên; danh sách lớp học sẽ hiện ra ngay khi bạn đăng nhập Google Classroom. 4Nhấp vào tab People nằm ở phía trên cùng, giữa trang.5Nhấp vào biểu tượng Invite Students (Mời học viên). Tùy chọn này có biểu tượng phác thảo người với dấu cộng, nằm bên cạnh chữ “Students” (Học viên). 6Nhập địa chỉ email học viên. Khi bạn nhập, danh sách những kết quả trùng khớp (nếu có) sẽ hiện ra.7Nhấp vào học viên để thêm họ vào danh sách lời mời. Lặp lại quá trình này với tất cả học viên mà bạn muốn mời vào lớp. 8Nhấp vào Invite (Mời) để gửi lời mời. Mỗi học viên mà bạn mời sẽ nhận được mã lớp học qua email. Danh sách lớp sẽ cập nhật ngay và hiện ra địa chỉ của học viên mà bạn đã mời

Lời khuyên

Bạn nên tập làm quen với bố cục lớp học của Google Classroom trước khi chính thức bắt đầu. Với cương vị giáo viên, bạn cần gửi lời mời trên Google Classroom từ trước để chuẩn bị cho năm học mới.

Cảnh báo

Tránh nhấp vào nút trở lại của trình duyệt vì như vậy có thể khiến quá trình bị hoàn tác hoặc hệ thống bị trục trặc.