Phương pháp Thêm dấu trang trên Safari: 14 Bước Tainghetrothinh

Đây là bài đăng chỉ dẫn cách đánh dấu trang web trên ứng dụng trình duyệt Safari của iPhone, iPad hoặc máy tính để bàn.

những bước

Phương pháp số 1 Trên iPhone, iPad hoặc iPod

1Mở ứng dụng Safari. Đó là ứng dụng màu xanh dương và trắng có biểu tượng la bàn. 2Truy cập trang web. Thường thì dấu trang được dùng cho trang web mà bạn truy cập thường xuyên hoặc muốn ghi nhớ để bạn có thể truy cập lại trong tương lai. 3Chạm vào {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/03\/Iphoneblueshare2.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/03\/Iphoneblueshare2.png\/23px-Iphoneblueshare2.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:600,”bigWidth”:23,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Đây là nút chia sẻ có biểu tượng ô vuông với mũi tên hướng lên. Bạn sẽ thấy lựa chọn này ở bên dưới màn hình iPhone, hoặc phía trên góc trái màn hình iPad. 4Chạm vào Add Bookmark (Thêm dấu trang). Đó là biểu tượng quyển sách mở màu xám hiển thị bên dưới màn hình. 5Đặt tên cho dấu trang. Bạn có thể giữ tên trang web được điền tự động hoặc xóa và đặt tên tùy thích. 6Chọn nơi lưu dấu trang. Danh sách những thư mục khả dụng hiển thị bên dưới phần LOCATION (Thư mục) của màn hình. Chạm vào thư mục nào đó nếu bạn muốn lưu dấu trang vào thư mục. Nếu bạn muốn dấu trang hiển thị ở phần đầu danh sách, đừng chạm vào thư mục. Nếu bạn muốn tạo thư mục dấu trang mới, hãy chạm vào biểu tượng dấu trang trong Safari. Đó là lựa chọn có biểu tượng hai trang sách uốn cong được tô xanh dương. Chạm vào Edit (Sửa) ở một góc của màn hình, rồi chạm vào New Folder (Thư mục mới), nhập tên cho thư mục mới, và chạm vào Bookmarks (Dấu trang) ở bên dưới thư mục.7Chạm vào Save (Lưu). Đây là lựa chọn ở phía trên góc phải màn hình. Dấu trang sẽ được lưu vào thư mục mà bạn đã chọn. Để truy cập dấu trang, hãy chạm vào biểu tượng dấu trang trong Safari, rồi chạm vào dấu trang cần mở.Để xóa dấu trang, bạn cần chạm vào biểu tượng dấu trang trong Safari, rồi chạm vào Edit ở một góc màn hình. Chạm vào {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/8\/81\/Android7dnd.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/8\/81\/Android7dnd.png\/30px-Android7dnd.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} bên cạnh dấu trang mà bạn muốn xóa, rồi chọn Delete (Xóa)

Phương pháp số 2 Trên máy tính để bàn

1Mở Safari. Đó là ứng dụng màu xanh dương và trắng có biểu tượng la bàn. 2Truy cập trang web. Thường thì dấu trang được dùng cho trang web mà bạn truy cập thường xuyên hoặc muốn ghi nhớ để có thể truy cập lại trong tương lai. 3Nhấp vào Bookmarks (Dấu trang) trong thanh trình đơn.4Nhấp vào Add Bookmark… (Thêm dấu trang) trong danh sách lựa chọn.5Đặt tên cho dấu trang. Bạn có thể giữ tên trang web được điền tự động hoặc xóa và đặt tên mới tùy theo ý thích. 6Chọn nơi lưu dấu trang. Danh sách những thư mục khả dụng hiển thị bên dưới danh sách lựa chọn “Add this page to” (Thêm trang này vào). Để thêm thư mục mới, bạn sẽ nhấp vào Bookmarks trong thanh trình đơn, rồi nhấp vào Add Bookmark Folder (Thêm thư mục dấu trang). Thao tác này sẽ thêm “thư mục chưa được đặt tên” vào phần lựa chọn trong Safari. Nhấp vào thư mục để sửa tên.7Nhấp vào Add (Thêm).Để truy cập dấu trang, bạn chỉ cần nhấp vào Bookmarks trong thanh trình đơn và nhấp vào dấu trang cần mở.Nhấp vào Bookmarks trong thanh trình đơn và nhấp vào Show Bookmarks (Hiện dấu trang) để mở phần lựa chọn dấu trang.Nhấp vào Bookmarks trong thanh trình đơn và nhấp vào Edit Bookmarks (Sửa dấu trang) để di chuyển, xóa hoặc đổi tên dấu trang