Phương pháp Thêm hoặc thay đổi cổng kết nối mặc định trên Linux

Cổng kết nối mặc định là địa chỉ IP của bộ định tuyến. Thông thường thì cổng kết nối sẽ tự động được hệ điều hành tìm ra thông qua quá trình cài đặt, nhưng có thể bạn cần thay đổi nó, nhất là trong trường hợp máy tính có nhiều thiết bị tiếp hợp hay bộ định tuyến trên mạng.

những bước

Phần 1Phần 1 dùng Terminal

1Mở ứng dụng Terminal. Bạn có thể mở Terminal từ thanh bên, hoặc là nhấn Ctrl+Alt+T. 2Xem cổng kết nối mặc định hiện hành. Ban có thể kiểm tra cổng kết nối mặc định nào đã được cài đặt bằng cách gõ route rồi nhấn ↵ Enter. Địa chỉ nằm bên cạnh từ “default” chính là cổng kết nối mặc định của bạn và giao diện mà nó được ấn định sẽ hiển thị phía bên phải bảng. 3Xóa cổng kết nối mặc định hiện hành. Nếu máy tính có nhiều cổng kết nối mặc định được thiết lập, tình trạng xung đột kết nối có thể xảy ra. Nếu muốn thay đổi địa chỉ IP hiện hành của bộ định tuyến, bạn nên xóa nó trước. Nhập lệnh sudo route delete default gw IP AddressAdapter. Ví dụ, để xóa cổng kết nối mặc định 10.0.2.2 trên bộ định tuyến eth0, bạn gõ sudo route delete default gw 10.0.2.2 eth0.4Nhập lệnh .sudo route add default gw IP AddressAdapter. Chẳng hạn, nếu muốn thay đổi địa chỉ IP của bộ định tuyến eth0 thành 192.168.1.254, hãy gõ sudo route add default gw 192.168.1.254 eth0. Bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu người dùng để hoàn tất lệnh

Phần 2Phần 2 Chỉnh sửa tập tin cấu hình

1Mở tập tin cấu hình bằng một trình chỉnh sửa. Gõ lệnh sudo nano /etc/network/interfaces để mở tập tin trong phần mềm Nano. Việc chỉnh sửa tệp hệ thống sẽ giữ nguyên những thay đổi của bạn mỗi khi máy tính khởi động lại. 2Điều hướng đến phần thích hợp. Tìm phần nói về bộ định tuyến mà bạn muốn thay đổi địa chỉ IP. Đối với kết nối có dây, bộ định tuyến thường là eth0. 3Thêm .gateway IP Address vào phần này. Ví dụ, gõ gateway 192.168.1.254 để đặt cổng kết nối mặc định là 192.168.1.254. 4Lưu lại thay đổi của bạn và thoát ra. Nhấn Ctrl+X sau đó ấn phím Y để lưu thay đổi và thoát ra. 5Khởi động lại mạng. Khởi động lại mạng của bạn bằng cách gõ lệnh sudo /etc/init.d/networking restart.