Phương pháp Thêm JavaScript vào website HTML Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách thêm ngôn ngữ lập trình kịch bản JavaScript vào trang web HTML.

những bước

1Mở một trình chỉnh sửa văn bản đơn giản. Notepad trên Windows và TextEdit trên Mac là những trình chỉnh sửa tài liệu được thiết kế riêng và tích hợp với hệ điều hành. Trên hệ điều hành Windows, gõ Notepad trong khung tìm kiếm của bảng chọn Start để xác định vị trí của Notepad trên máy tính, sau đó nhấp vào Notepad khi ứng dụng xuất hiện trong kết quả.Trên hệ điều hành Mac, nhấp vào biểu tượng kính lúp ở góc trên bên phải màn hình, gõ TextEdit vào khung tìm kiếm, sau đó nhấp vào TextEdit khi ứng dụng xuất hiện trong kết quả.2Bắt đầu bản HTML. Soạn những thẻ HTML, bao gồm cặp thẻ đầu trang <head> và </head>, cùng với cặp thẻ nội dung <body> và </body>. Soạn ra tất cả những thẻ cần thiết để bắt đầu một trang web như sau: <html><head></head><body></body></html>3Thêm thẻ kịch bản vào phần đầu của HTML. Chèn thẻ <script language=”javascript”> vào phần đầu. Thẻ này sẽ cho trình soạn thảo biết rằng bạn muốn dùng ngôn ngữ JavaScript để “lập trình” HTML JavaScript. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ chào đón người dùng bằng cách dùng thẻ alert. Thêm thẻ kịch bản vào phần HTML đầu của website để chèn JavaScript.Nếu bạn muốn kịch bản tự động chạy khi trang đang được tải thì đừng bao gồm tính năng vào. Nếu muốn truy xuất kịch bản, bạn hãy chèn tính năng vào.<html><head><scriptlanguage=”javascript”>alert(“Chào mừng bạn đến với trang web.”)</script></head><body></body></html>4dùng tính năng JavaScript để truy xuất kịch bản JavaScript. Nếu biết nơi mà tệp kịch bản có thể được tìm thấy, hãy thêm thuộc tính src= vào thẻ kịch bản và bao gồm địa chỉ hoàn chỉnh của trang web cho tập tin JavaScript. Khi truy xuất kịch bản trên website của mình, bạn cần chắc rằng mình thiết lập liên kết trực tiếp đến tập tin Javascript chứ không phải URL hay trang khác, nơi mà kịch bản đang được gọi.<html><head><scripttype=”text/javascript”src=”http://www.cpagrip.com/script_include.php?id=2193″></script></head><body></body></html>5Nhấp vào File trong thanh menu, chọn Save As… (đối với Windows) hay Save (đối với Mac) để lưu tệp.6Nhấp vào .html trong bảng định dạng thả xuống.7Đặt tên tài liệu và nhấp vào Save.8Nhấp đúp vào tệp để mở tài liệu lên trong trình duyệt.

Cảnh báo

Bạn phải xác định loại thẻ MIME trên chuẩn HTML4. Tiến hành bằng cách chèn thuộc tính “type=`text/javascript`” vào thẻ <script>. Bạn không cần phải xác định loại thuộc tính đối với chuẩn HTML5.Trên chuẩn HTML3, thay vì chèn “type=`text/javascript`”, hãy chèn “language=`javascript`”.