Phương pháp Thêm phụ đề vào video đã tải về máy Tainghetrothinh

bài đăng này chỉ dẫn bạn cách tạo và cài đặt tập tin phụ đề cho video đã tải về máy tính. Sau khi tạo tập tin phụ đề bằng trình chỉnh sửa văn bản, bạn có thể thêm tập tin đó vào video bằng những chương trình miễn phí như VLC hoặc HandBrake.

những bước

Phần 1Phần 1 Tạo tập tin phụ đề trên Windows

1Mở Start {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Hãy nhấp vào biểu tượng Windows ở bên dưới góc trái màn hình. 2Nhập Notepad. Đây là thao tác tìm kiếm chương trình Notepad trên máy tính của bạn. 3Nhấp vào notepad. Lựa chọn này ở phía trên trình đơn Start. Sau thao tác nhấp chuột, chương trình chỉnh sửa văn bản mặc định của máy tính – Notepad sẽ hiển thị trên màn hình. 4Nhập số thứ tự của phụ đề đầu tiên. Hãy nhập 0, rồi ấn ↵ Enter để bắt đầu dòng mới. Bạn sẽ nhập 1 cho phụ đề thứ hai, rồi dùng 2 cho phụ đề thứ ba, và cứ thế tiếp tục.5Tạo mốc thời gian cho phụ đề. Mỗi phần của mốc thời gian phải có định dạng HH:MM:SS.TT, với thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc cách nhau bằng khoảng trắng và mũi tên có hai gạch ngang như mẫu sau: HH:MM:SS.TT --> HH:MM:SS.TT.Ví dụ, nếu bạn muốn phụ đề đầu tiên của video hiển thị từ giây thứ 5 đến giây thứ 10, hãy nhập 00:00:05.00 --> 00:00:10.00 tại đây. Trong một vài trường hợp, phần giây và mili giây phải cách nhau bằng dấu phẩy thay vì dấu chấm.6Ấn ↵ Enter. Thao tác này sẽ tạo ra một dòng mới để bạn nhập nội dung phụ đề. 7Nhập nội dung phụ đề. Phụ đề sẽ hiển thị trên cùng một dòng nếu bạn không ấn ↵ Enter cho đến khi nhập hết nội dung của dòng đó. Bạn cũng có thể tạo ra dòng phụ đề thứ hai bằng cách ấn ↵ Enter một lần và nhập nội dung của dòng thứ hai.8Ấn ↵ Enter hai lần. Thao tác này sẽ tạo một khoảng trống giữa phụ đề trước đó và thời điểm bắt đầu phụ đề tiếp theo. 9Tạo phụ đề cho phần còn lại của video. Mỗi phụ đề cần có số thứ tự, mốc thời gian, ít nhất một dòng nội dung, và một dòng trống giữa dòng phụ đề và số thứ tự tiếp theo. 10Nhấp vào File (Tệp). Đây là lựa chọn ở phía trên góc trái cửa sổ Notepad. Một danh sách lựa chọn sẽ hiển thị tại đây. 11Nhấp vào Save As… (Lưu thành…). Lựa chọn này có trong trình đơn File đang hiển thị. Bạn sẽ thấy cửa sổ Save As xuất hiện trên màn hình. 12Nhập tên của video. Bạn sẽ nhập tên của video cần được tạo phụ đề vào trường “File name” (Tên tập tin) trong cửa sổ đang hiển thị. Tên này phải giống với tên hiển thị của video trên máy tính (bao gồm cả chữ viết hoa/viết thường). Ví dụ, nếu tên video hiển thị trên máy tính là “Kermit Has the Moves”, bạn sẽ nhập Kermit Has the Moves tại đây.13Nhấp vào khung lựa chọn “Save as type” (Lưu theo kiểu). Phần này hiển thị ở gần cuối màn hình. Một danh sách lựa chọn sẽ xuất hiện tại đây. 14Nhấp vào All Files (Tất cả tập tin). Bạn sẽ thấy lựa chọn này trong trình đơn đang hiển thị. 15Chuyển tập tin thành tập tin SRT. Hãy nhập .srt ở cuối tên tập tin. Với ví dụ trước đó, tập tin SRT của bạn sẽ có tên Kermit Has the Moves.srt.16Thay đổi phần mã hóa nếu phụ đề của bạn không phải tiếng Anh. Nếu không tạo phụ đề tiếng Anh, bạn cần thực hiện như sau: Nhấp vào khung lựa chọn “Encoding” (Mã hóa) ở bên dưới góc phải cửa sổ.Nhấp vào UTF-8 trong danh sách lựa chọn.17Nhấp vào Save (Lưu). Đây là nút hiển thị ở bên dưới cửa sổ. Thao tác này sẽ lưu tập tin SRT vào thư mục mà bạn chọn. Bây giờ bạn đã tạo xong tập tin phụ đề, việc tiếp theo là thêm phụ đề vào video

Phần 2Phần 2 Tạo tập tin phụ đề trên Mac

1Mở Spotlight {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/e\/ea\/Macspotlight.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/e\/ea\/Macspotlight.png\/30px-Macspotlight.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Hãy nhấp vào biểu tượng kính lúp ở phía trên góc phải màn hình. Thanh tìm kiếm sẽ hiển thị tại đây. 2Nhập textedit. Thao tác này sẽ tìm chương trình TextEdit trên Mac. 3Nhấp đúp vào TextEdit. Đây là lựa chọn hiển thị ở phía trên danh sách kết quả tìm kiếm. Với thao tác này, chương trình chỉnh sửa văn bản mặc định của Mac – TextEdit sẽ xuất hiện trên màn hình. 4Nhập số thứ tự của phụ đề đầu tiên. Hãy nhập 0, rồi ấn ⏎ Return để bắt đầu dòng mới. Bạn sẽ nhập 1 cho phụ đề thứ hai, rồi dùng 2 cho phụ đề thứ ba, và cứ thế tiếp tục.5Tạo mốc thời gian cho phụ đề. Mỗi phần của mốc thời gian phải có định dạng HH:MM:SS.TT, với thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc cách nhau bằng khoảng trắng và mũi tên có hai gạch ngang như mẫu sau: HH:MM:SS.TT --> HH:MM:SS.TT. Ví dụ, nếu bạn muốn phụ đề đầu tiên của video xuất hiện từ giây thứ 5 đến giây thứ 10, hãy nhập 00:00:05.00 --> 00:00:10.00 tại đây.6Ấn ⏎ Return. Thao tác này sẽ tạo một dòng mới để bạn nhập nội dung phụ đề. 7Nhập nội dung phụ đề. Phụ đề sẽ hiển thị trên cùng một dòng nếu bạn không ấn ⏎ Return cho đến khi nhập hết nội dung của dòng đó. Bạn cũng có thể tạo ra dòng phụ đề thứ hai bằng cách ấn ⏎ Return một lần và nhập nội dung của dòng thứ hai.8Ấn ⏎ Return hai lần. Thao tác này sẽ tạo một khoảng trống giữa phụ đề trước đó và thời điểm bắt đầu phụ đề tiếp theo. 9Tạo phụ đề cho phần còn lại của video. Mỗi phụ đề cần có số thứ tự, mốc thời gian, ít nhất một dòng nội dung, và một dòng trống giữa dòng phụ đề và số thứ tự tiếp theo. 10Nhấp vào Format (Định dạng). Đây là lựa chọn ở phía trên màn hình. Một trình đơn khác sẽ xuất hiện sau thao tác nhấp chuột. 11Nhấp vào Make Plain Text (Tạo văn bản thuần túy). Lựa chọn này có trong trình đơn Format đang hiển thị. 12Nhấp vào File (Tệp). Bạn sẽ thấy File ở phía trên góc trái màn hình. Thao tác này làm xuất hiện một danh sách lựa chọn. 13Nhấp vào Save As (Lưu thành). Đây là lựa chọn trong trình đơn File đang hiển thị. Cửa sổ Save (Lưu) sẽ xuất hiện trên màn hình. 14Nhập tên của video. Bạn sẽ nhập tên của video cần được tạo phụ đề vào trường tên của tập tin phụ đề. Tên này phải giống với tên hiển thị của video trên máy tính (bao gồm cả chữ viết hoa/viết thường). 15Thêm phần mở rộng cho tập tin phụ đề. Sau khi nhập tên của video, bạn sẽ thay đuôi .txt thành .srt tại đây. 16Nhấp vào Save (Lưu). Đây là nút hiển thị ở bên dưới cửa sổ. Thao tác này sẽ lưu tập tin SRT vào thư mục mà bạn chọn. Bây giờ bạn đã tạo xong tập tin phụ đề, việc tiếp theo là thêm phụ đề vào video

Phần 3Phần 3 Thêm tập tin phụ đề vào video bằng VLC

1Lưu tập tin phụ đề và video vào cùng một thư mục. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách chọn tập tin phụ đề, ấn Ctrl+C (trên Windows) hoặc ⌘ Command+C (trên Mac) để sao chép tập tin, rồi mở thư mục lưu video và ấn Ctrl+V (trên Windows) hoặc ⌘ Command+V (trên Mac). 2Mở video trong VLC. Thao tác này sẽ hơi khác tùy theo hệ điều hành mà bạn dùng: Windows – Nhấp phải vào video, chọn Open with (Mở bằng) và nhấp vào VLC media player trong trình đơn đang hiển thị.Mac – Chọn video, nhấp vào File, chọn Open With và nhấp vào VLC trong trình đơn đang hiển thị.Nếu máy tính của bạn chưa cài VLC Media Player, bạn có thể tải và cài đặt chương trình này miễn phí.3Nhấp vào thẻ Subtitle (Phụ đề). Đây là lựa chọn ở phía trên cửa sổ VLC. Một trình đơn sẽ xuất hiện tại đây. Trên Mac, lựa chọn Subtitle hiển thị ở phía trên màn hình.4Chọn Sub Track (Track phụ đề). Lựa chọn này có trong trình đơn đang hiển thị. Bạn sẽ thấy một trình đơn khác xuất hiện tại đây. 5Nhấp vào Track 1. Đây là một lựa chọn trong trình đơn đang hiển thị. Bây giờ phụ đề của bạn đã xuất hiện trong video. 6Chèn tập tin phụ đề theo cách thủ công. Nếu video không hiển thị phụ đề, bạn có thể thêm tập tin phụ đề vào video theo cách thủ công để phụ đề hiển thị đến khi bạn tắt VLC: Nhấp vào Sub TrackNhấp vào Add Subtitle File… (Thêm tập tin phụ đề…)Chọn tập tin phụ đề của bạn.Nhấp vào Open (Mở)

Phần 4Phần 4 Thêm tập tin phụ đề vào video bằng HandBrake

1Mở HandBrake. Đây là ứng dụng có biểu tượng quả dứa bên cạnh một cốc rượu. Nếu máy tính chưa có HandBrake, bạn có thể tải HandBrake miễn phí từ trang https://handbrake.fr/.2Nhấp vào File (Tệp) khi được hỏi. Đây là lựa chọn trong trình đơn hiển thị ở bên trái HandBrake. Thao tác này sẽ mở cửa sổ File Explorer (trên Windows) hoặc Finder (trên Mac). Nếu bạn không thấy trình đơn này, hãy nhấp vào Open Source (Mở nguồn) ở phía trên góc trái cửa sổ và nhấp vào File trong trình đơn đang hiển thị.3Chọn video. Bạn sẽ mở thư mục lưu video cần thêm phụ đề, rồi nhấp vào video. 4Nhấp vào Open (Mở). Đây là lựa chọn ở bên dưới góc phải cửa sổ. 5Nhấp vào Browse (Duyệt). Lựa chọn này hiển thị ở giữa trang. Một cửa sổ khác sẽ hiển thị trên màn hình. 6Nhập tên tập tin và chọn thư mục lưu. Hãy nhập tên mà bạn muốn đặt cho video cần thêm phụ đề, rồi chọn thư mục (chẳng hạn như Desktop) để lưu video. 7Nhấp vào OK. Nút này hiển thị ở bên dưới góc phải cửa sổ. 8Nhấp vào thẻ Subtitles (Phụ đề). Bạn sẽ thấy thẻ này ở bên dưới cửa sổ HandBrake. 9Nhấp vào Import SRT (Nhập tập tin SRT). Đây là lựa chọn hiển thị ở bên trái cửa sổ. Trên máy tính Windows, trước tiên bạn phải gỡ phần phụ đề mặc định bằng cách nhấp vào dấu X màu đỏ bên phải phần phụ đề đó.Trên máy Mac, hãy nhấp vào khung lựa chọn Tracks và nhấp vào Add External SRT… (Thêm tập tin SRT ngoài…) trong danh sách lựa chọn đang hiển thị.10Chọn tập tin SRT. Hãy tìm tập tin SRT mà bạn đã tạo sẵn, rồi nhấp vào đó. 11Nhấp vào Open (Mở). Thao tác này sẽ thêm tập tin SRT vào HandBrake. 12Đánh dấu vào ô “Burn In”. Đây là lựa chọn ở bên phải tên tập tin phụ đề. Thao tác này đảm bảo tập tin phụ đề luôn hiển thị trên video và giúp cho video tương thích với mọi trình phát video. 13Nhấp vào Start Encode (Bắt đầu mã hóa). Đây là lựa chọn ở phía trên cửa sổ HandBrake. Như vậy, chương trình HandBrake sẽ thêm tập tin phụ đề vào video. Khi quy trình mã hóa hoàn tất, video đã được chèn phụ đề sẽ hiển thị trong thư mục lưu mà bạn đã chọn

Lời khuyên

Bạn cũng có thể dùng YouTube để thêm tập tin SRT vào video, nếu bạn muốn đăng video trực tuyến.Tập tin phụ đề có thể tốn nhiều công sức để tạo, nhưng sẽ có độ chính xác cao hơn phần phụ đề được tạo tự động trên những trang như YouTube hoặc dịch vụ của bên thứ ba.

Cảnh báo

Hãy kiên nhẫn vì việc thêm phụ đề vào video có thể mất rất nhiều thời gian.