Phương pháp Thiết lập thư thoại trên Android: 11 Bước

bài đăng này sẽ chỉ dẫn bạn cách thiết lập thư thoại lần đầu trên Android.

những bước

1Mở mục ứng dụng Điện thoại (Phone app) trên Android. Tùy chọn này trông giống như một chiếc ống nghe điện thoại thường nằm ở dưới cùng của màn hình chính. 2Nhấn và giữ phím 1 trên bàn phím. Nếu đây là lần đầu bạn cài đặt thư thoại, bạn có thể sẽ thấy một thông báo cho biết “No voicemail number is stored on the card.” (“Số thư thoại chưa được đặt”) Nếu nút này quay đến số dịch vụ thư thoại, hãy lắng nghe những gợi ý chỉ dẫn để hoàn tất quy trình thiết lập.3Nhấn Add number (Thêm số.). 4Nhấn Service (Dịch vụ). Mục này là tùy chọn đầu tiên trong danh sách. 5Nhấn My carrier (Nhà mạng).6Nhấn Setup (Cài đặt). Bây giờ bạn sẽ thấy một khu vực được gắn nhãn “Voicemail number” (Số thư thoại) với giá trị “Not set” (Chưa được đặt). 7Nhấn Voicemail number (Số thư thoại).8Nhập số điện thoại di động của bạn và nhấn OK. Bây giờ bạn đã sẵn sàng để thiết lập hộp thư thoại của mình. 9Quay trở lại ứng dụng điện thoại. Thử nhấn vào nút quay lại cho đến khi bạn thấy bàn phím. Nếu không được, hãy chạm vào biểu tượng Phone (Điện thoại) trên màn hình chính. 10Nhấn và giữ phím 1 trên bàn phím. Tùy chọn này sẽ quay số thư thoại của bạn. 11Nghe và làm theo chỉ dẫn để hoàn tất quy trình. những bước còn lại sẽ khác nhau tùy theo nhà cung cấp, tuy nhiên thường thì bạn sẽ được yêu cầu thiết lập lời chào, tạo mật khẩu và chọn một vài cài đặt phát lại. Để kiểm tra lại thư thoại, chạm và giữ phím 1 hoặc nhấn vào thông báo thư thoại trên màn hình