Phương pháp Thực hiện cuộc gọi trực tiếp vào thư thoại trên iPhone hoặc iPad

Trang wiki này sẽ chỉ dẫn cách tự động chuyển tiếp tất cả những cuộc gọi đến vào hộp thư thoại của bạn trên iPhone.

những bước

Phần 1Phần 1 Tìm số hộp thư thoại

1Mở ứng dụng Phone (Điện thoại) trên iPhone. Nhấn vào biểu tượng {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/3\/36\/IPhonephone.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/3\/36\/IPhonephone.png\/30px-IPhonephone.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} trên màn hình chính để mở ứng dụng Phone (Điện thoại). 2Nhấn vào tab Keypad (Bàn phím) ở dưới cùng. Thao tác này sẽ mở bàn phím của điện thoại và cho phép bạn nhập số để gọi. 3Nhập *#67# vào bàn phím. Lệnh này sẽ cho phép bạn xem số điện thoại chuyển tiếp về hộp thư thoại của mình. 4Nhấn nút Call (Gọi). Biểu tượng có hình chiếc điện thoại màu trắng nằm trong vòng tròn màu xanh lá ở dưới cùng của bàn phím. Nút này sẽ xử lý số hiệu lệnh và hiển thị số thư thoại của bạn trên một trang mới. 5Ghi lại số thư thoại. Bạn sẽ thấy một vài điện thoại ở đầu màn hình. Số này sẽ chuyển hướng những cuộc gọi đến vào hộp thư thoại của bạn. Bạn có thể nhấn nút home (màn hình chính) của iPhone và nút nguồn cùng lúc để chụp ảnh màn hình trang này.6Nhấn Dismiss (Đóng). Thao tác này sẽ đóng trang cuộc gọi

Phần 2Phần 2 Chuyển cuộc gọi vào thư thoại

1Mở ứng dụng Settings (Cài đặt) trên iPhone. Tìm và nhấn vào biểu tượng {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/7\/7e\/Iphonesettingsappicon.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/7\/7e\/Iphonesettingsappicon.png\/30px-Iphonesettingsappicon.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} trên màn hình chính để mở menu Settings (Cài đặt). 2Cuộn xuống và nhấn Phone (Điện thoại). Tùy chọn này nằm bên cạnh biểu tượng {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/3\/36\/IPhonephone.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/3\/36\/IPhonephone.png\/30px-IPhonephone.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} ở giữa menu Settings (Cài đặt). 3Nhấn Call Forwarding (Chuyển cuộc gọi) trên menu Phone (Điện thoại). Thao tác này sẽ mở cài đặt chuyển cuộc gọi trên một trang mới. 4Trượt nút chuyển đổi Call Forwarding (Chuyển cuộc gọi) sang vị trí bật {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/1\/15\/Iphoneswitchonicon1.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/1\/15\/Iphoneswitchonicon1.png\/46px-Iphoneswitchonicon1.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:300,”bigWidth”:46,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Khi tùy chọn này được bật, tất cả những cuộc gọi đến sẽ được chuyển vào một vài điện thoại bạn đã chọn. Bạn sẽ được nhắc nhập số điện thoại để chuyển tiếp cuộc gọi.5Nhập số điện thoại thư thoại. Nhập số điện thoại của hộp thư thoại tại đây. Thao tác này sẽ chuyển tiếp tất cả những cuộc gọi đến vào thư thoại của bạn. Hoặc, bạn có thể nhập một vài điện thoại không tồn tại hay không dùng đến tại mục này. Cách này sẽ không chuyển hướng những cuộc gọi vào hộp thư thoại, tuy nhiên lại khiến người khác nghĩ rằng số điện thoại của bạn đã bị ngắt kết nối và không còn được dùng.6Nhấn vào nút < Call Forwarding ở phía trên bên trái. Thao tác này sẽ lưu số thư thoại và chuyển tiếp tất cả những cuộc gọi đến vào hộp thư thoại của bạn